Preskoči veze navigacije
Лични пртљаг
Царињење у путничком промету са иностранством
Уношење/изношење девиза
Поштанске пошиљке
Кућни љубимци
Унос лекова
Унос биљака
Унос оружја
Унос и износ уметнина
Привремени увоз/извоз
Селидбе
Увоз половних возила
Повластице за инвалиде
Повраћај ПДВ
Лицитације
Крените спремни на пут

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

1. Да ли се и у нашој земљи осећа појачан увоз кинеске робе?

 

Тренд повећаног увоза кинеске робе је дуги низ година присутан не само у Србији, већ и у целом свету.

 
2. Које врсте роба најчешће увозимо из Кине?

 

Најзаступљеније су категорије следећих роба: машине, апарати и уређаји; производи од гвожђа и челика, одећа, обућа, играчке, пластични и керамички производи.

 

3. Да ли се према постојећим подацима неке робе сада увозе више него раније?

 

Подаци за 2012. и 2013. годину говоре у прилог томе да се вредност увоза повећао само у категорији машина, апарата и уређаја, док остале категорије доживљавају благи пад.

 

4. Као се допрема роба из Кине?

 

Роба се допрема допрема контејнерски у друмском саобраћају из ријечке или копарске луке где се претходно истовара са бродова.

 

5. Како објашњавате ''поплаву'' кинеске робе на сваком кораку?

 

Једноставно, цене те робе су ниске, а у околностима када су привреда, па и стандард грађана угрожени није за чуђење што је таква роба тражена.

 

6. Одувек су, чини се, постојали проблеми са контролом те робе?

 

Тачно, царинска служба Републике Србије улаже велике напоре да се контрола кинеске робе обави на адекватан начин, те да безбедност грађана и њихово здравље, као ни домаћа привреда не буду угрожени. Треба, међутим, имати у виду да је контрола такве робе – њене количине, врсте и вредности - јако тежак посао.

Најчешће је реч о роби у расутом стању коју је готово немогуће сортирати и пребројати, а посебан проблем је и то што се роба допрема у контејнерима који су готово вакумирани, тако да се свако узимање случајног узорка граничи са подвигом.

 

7. Како се онда ми штитимо? 

 

Сада већ можемо да потврдимо информацију да ће поново бити пооштрене мере за царињење кинеске робе. Прихваћен је предлог да се та роба убудуће поново царини на само три робне испоставе – у Царинарници Нови Сад, Београд и Ниш.

 

Та одлука је била неопходна, како би се увеле додатне мере контроле. Наиме, ради се о тонама специфичне робе која је често у расутом стању, па је прегледачима посао максимално отежан.

 

8. О коликој количини робе је реч?

 

Да бисте стекли слику о томе о коликој количини робе је реч, навешћемо податак да је 2012. године увезено мало мање од 190.000 тона робе у вредности од око пола милијарде евра, док је 2013. године увезено нешто више од 160.000 тона робе чија је вредност око 440 милиона евра. 


9. Зашто се поново пооштравају мере контроле кинеске робе?

 

Поменута роба често завршава на тзв. “бувљацима“ и уличној продаји уз избегавање плаћања пореза, ангажовање радне снаге “на црно„ и друге неправилности, због чега је било неопходно поновно увођење ових мера.


10. Зашто се та роба показала као ''проблематична''?

 

Трећина текстилне робе која стигне у Србију из Кине нема одговарајућу декларацију или пак има декларацију са неистинитим подацима. Дешава се да се у тако великим контингентима робе крије и део који није пријављен, а непријављивање робе се строго кажњава.

 

Код кинеске робе је чест случај кршења права интелектуалне својине, односно злоупотребе робне марке која се пришива на копије производа. Уколико се наиђе на такву робу поступак се прекида, а случај преузима Одељење за заштиту интелектуалне својине УЦ. 

 

Један од главних проблема су и умањене вредности фактура за поменуту робу. У више наврата је установљено да је готово 80% приказаних фактура из Кине нетачно. То аутоматски значи да је царинска основица нижа него што би требало да буде, па ће бити наплаћен и мањи износ дажбина.

 
11. Да ли то значи да је државни буџет оштећен?

 

Да и због тога и уводимо додатне контроле да бисмо спречили такав одлив средстава, јер је утврђено да је реална вредност поменуте робе неколико пута већа од пријављене.


Треба да буде сасвим јасно да је циљ оштријих контрола ефикасније пуњење буџета, а не спречавање увоза кинеске робе.

 

12. На основу чега се царини кинеска роба?

 

Основ за царињење кинеске робе је, као и за било коју другу робу, пријављена вредност. Међутим, уколико је из неког разлога пријављена вредност неприхватљива, цариници је утврђују на основу података о ценама којима располажу.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина