Preskoči veze navigacije
Крените спремни на пут
Увоз половних возила
Лицитације
Поштанске пошиљке
Увоз кинеске робе
Привремени увоз/извоз
Селидбе
Лични пртљаг
Кућни љубимци
Унос биљака
Унос лекова
Уношење/изношење девиза
Повраћај ПДВ
Унос оружја
Унос и износ уметнина

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

1. Како се одвија контрола и царињење поштанских пошиљака?

 

Дешава се да нам се грађани обрате са жалбом да се у пошиљкама не налази увек она роба коју су очекивали, те да сумњају да је неко „присвојио“ један део садржаја, а важно је знати да пакете отвара поштански, а не царински службеник.


Он царинику подноси на увид садржај пакета како би узео све податке потребне за царињење робе, након чега се садржај враћа најчешће у исту амбалажу, осим у случајевима када је неопходан нова. Све се ово чини тако да не дође до видне повреде омота или садржине пошиљке.

 

Пакети се обавезно обезбеђују унакрсним повезивањем канапа, на чијим крајевима се обавезно ставља поштанска пломба. У случају да пошиљка подлеже наплати царинских дажбина на пошиљку се ставља налепница „ОЦАРИЊЕНО'', а уколико не подлеже, налепница „ОСЛОБОЂЕНО ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ“.

 

Контроли, односно отварању пакета може присуствовати и прималац пошиљке или особа коју је за то опуномоћио.


Цариник врши увид у садржај пакета и пореди га са пратећом документацијом. Сви пакети који садрже робу која подлеже царинској контроли и/или наплати дажбина се отварају.

 

Из свега наведеног лако се може закључити коју врсту контакта царински службеник има са пристиглом поштанском пошиљком и њеним садржајем, те да уколико пошиљалац или прималац имају било какву замерку на изглед или садржај пакета, своју рекламацију требају да упуте Јавном предузећу ПТТ саобраћај „Србија“ у улици Угриновачка 210 б, у Београду.

 

2. На основу чега се врши царињење поштанских пошиљака?

 

Царињење пакета започиње првенствено одређивањем царинске вредности неке робе (у овом случају пошиљке) и то применом метода које су прописане Царинским законом и пратећим прописима.


Царински службеници осим наведене вредности (односно рачуна) као методе за утврђивање царинске вредности, користе и друге методе попут упоређивања вредности сличне или истоветне робе. То се чини из разлога што се у пракси показало да се вредности робе произвољно наводе и то са различитим мотивима (некада се вредности више пута увећавају, а некада умањују са циљем остваривања права на повластицу), због чега се при одређивању царинске основице узимају са резервом.

 

3. Да ли је и ко ослобођен плаћања увозних дажбина?

 

Предвиђено је ослобођење од плаћања увозних дажбина на:     

                                                                                                                                                                                      
•пошиљке мале вредности послате од стране физичког лица другом физичком лицу, које нису комерцијалне природе и за које нема обавезе плаћања, у укупној вредности до 70 евра (ове пошиљке су ослобођене плаћања царинских дажбина и ПДВ);


•пошиљке мале вредности, некомерцијалне природе, у укупној вредности до 50 евра (овакве пошиљке су ослобођене плаћања царинских дажбина, а ПДВ се плаћа). 

 

Доста грађана то не зна, па се често дешава да реагују због износа увозних дажбина које треба да плате приликом царињења. Треба имати на уму да када се каже увозне дажбине, мисли се на царину и ПДВ. Понекад се грађани буне због износа наплаћене ''царине'', а да им царинске дажбине уопште нису наплаћене, већ су платили ПДВ.

 

4. Како се обрачунавају дажбине код поштаснских пошиљака?

 

Увозне дажбине на пошиљке које физичка лица примају из иностранства у поштанском саобраћају, чија вредност не прелази 3.000 евра, обрачунавају се применом јединствене царинске стопе у висини од 10 одсто, а на оцарињену вредност обрачунава се припадајућа стопа ПДВ. Важно је да се нагласи да се, за поштанске пошиљке које подлежу наплати увозних дажбина, царинска основица увећава за трошкове транспорта и поштарине.

 
У случају да су пошиљке вредније од горе наведеног износа (3.000 евра) или када их наручују правна лица тада је обавезно поднети декларацију у писаном облику (Јединствена царинска исправа - ЈЦИ) и започети поступак редовног царињења. Оно подразумева да ће се роба царинити по стопи утврђеној Законом о царинској тарифи.

 

5. Да ли се на било који начин разликују пошиљке које стижу обичном поштом од оних које пристижу преко курирских служби?

 

Треба напоменути да роба која се увози, односно наручује може да стигне обичном пошиљком – преко ПТТ службе или брзом поштом преко фирми какве су „ДХЛ”, „Федекс”, УПС”. Уколико, међутим, пошиљка стигне брзом поштом она се такође царини по стопи која је прописана Законом о царинској тарифи, а не применом јединствене царинске стопе у висини од 10 одсто.


Начин доставе робе избор је њеног наручиоца и он се о томе вероватно изјашњава у моменту поруџбине. За наше грађане и даље је повољније да робу примају путем обичне поште, с обзиром на то да су ПТТ услуге јефтиније од услуга брзе поште, па су самим тим укупни издаци нижи. Како се код поштанских пошиљака које подлежу наплати увозних дажбина, царинска основица увећава за трошкове транспорта и поштарине, онда је јасно да ће виша цена транспорта знатно утицати на увећање вредности саме пошиљке, па ће и царинске дажбине за такву пошиљку бити више.

 

6. Да ли је увођење ПејПал сервиса довело до повећања броја пошиљака?

 

Од момента увођења ПејПал сервиса у Републици Србији дошло је до знатног повећања броја пошиљки. Процентуално то износи и више од 50% у односу на ранији период тј. период пре увођења такве могућности плаћања.


Треба међутим нагласити да се пошиљке не сортирају према начину плаћања, те је тако немогуће рећи које су наручене преко ПејПал сервиса, али је могуће констатовати да се укупан број пошиљака вишеструко увећао у односу на период када такав сервис није постојао.

 
7. Одакле стиже највећи број пошиљака и колика им је вредност?

 

Из расположивих података могуће је закључити да највећи број пошиљака пристиже из Кине и САД, а да њихова вредност најчешће не прелази суму од 50 евра.

 

8. Шта грађани највише наручују?

 

Може се рећи да грађани на овај начин најчешће наручују техничку робу и то: мобилне телефоне, делове за компјутере, екстерне меморије, ајподове и таблете, као и гардеробу и обућу.

 

9. Да ли можете да појасните поступак царињења на неком примеру?


Ево неколико примера:

 

а)МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ВРЕДНОСТИ 100 ЕВРА

 

 

 

Када је поштарина укључена у цену робе (тзв. shipping free)

 

100 eвра

 

Када поштарина није укључена у цену робе већ је посебно исказана, нпр. 20 евра

 

        100 + 20= 120 eвра

Обрачунава се јединствена царинска стопа од 10% на вредност робе

 

100 + 10 = 110 eвра

Обрачунава се јединствена царинска стопа  од 10% на износ добијен сабирањем вредности робе и поштарине

120 + 12 = 132 eвра

На тако добијену вредност обрачунава се ПДВ од 20%

 

110 + 22 = 132 eвра

 

На тако добијену вредност обрачунава се ПДВ од 20%

 

132 + 26,4 = 158,4 eвра

НАРУЧИОЦА ЋЕ ПОМЕНУТИ ТЕЛЕФОН СА ДАЖБИНАМА КОШТАТИ УКУПНО

 

                   

                    132 ЕВРА

НАРУЧИОЦА ЋЕ ПОМЕНУТИ ТЕЛЕФОН СА ДАЖБИНАМА КОШТАТИ УКУПНО

 

        158,4 ЕВРА

 

б) ЦИПЕЛЕ од 80 ЕВРА

 

У случају да купац жели да наручи ципеле из иностранства које коштају 80 евра, ако узмемо да је транспорт плаћен нпр. 10 евра, онда ће царинска вредност бити 90 евра, јер цена транспорта улази у царинску вредност, а износ царине применом јединствене стопе царине од 10% износиће 9 евра. Основица за плаћање ПДВ је 99 евра (царинска вредност од 90 евра + износ царине од 9 евра). Износ ПДВ који се плаћа у конкретном слуачају, по стопи од 20% износића 19,8 евра. Значи, укупне дажбине ће износити: износ царине 9 евра + износ ПДВ 19,8 евра = 28,8 евра. Обрачун се врши у динарима по званичном курсу НБС.

 

в) ПАНТОЛОНЕ од 40 ЕВРА

 

У случају да купац жели да наручи пантолоне из иностранства које коштају 40 евра, ако узмемо да је транспорт плаћен нпр. 10 евра, царинска вредност ће бити 40 евра, јер у овом случају трошкови превоза не улазе у царинску вредност. У овом случају нема обрачуна царине у складу са одредбама члана 218. став 1. тачка 5) Царинског закона и члана 29. Уредбе. Основица за плаћање ПДВ је 40 евра, што значи да ће применом стопе ПДВ од 20% у нашем примеру износ ПДВ бити 8 евра. Значи, укупне дажбине ће износити 8 евра. Обрачун се врши у динарима по званичном курсу НБС.

 

г) КЊИГА од 5 ЕВРА

 

У случају да купац жели да наручи књигу из иностранства која кошта 5 евра, ако узмемо да је транспорт плаћен нпр. 5 евра, царинска вредност ће бити 5 евра, јер у овом случају, трошкови превоза не улазе у царинску вредност. У овом случају нема обрачуна царине у складу са одредбама члана 218. став 1. тачка 5) Царинског закона и члана 29. Уредбе. Основица за плаћање ПДВ је 5 евра. Износ ПДВ, у нашем примеру, по стопи од 20% износиће 1 евро. Обрачун се врши у динарима по званичном курсу НБС.

 

НАПОМЕНА: Уколико бисте рецимо поручивали путем поште акцизну робу ( попут рецимо цигарилоса, цигара, дувана за луле), у том случају бисте морали да платите и ацизе. Примера ради за цигаре и цигарилосе плаћа се акциза у висини 21,9 динара по комаду ( износ акцизе актуелан у септембру 2015. године).

 

Све акцизе, како поменуте, тако и оне предвиђене за резани дуван и дуван за луле, се усклађују у одређеном временском интервалу.

 

10. Да ли и коме могу да се жалим ако сматрам да вредност моје пошиљке није добро процењена? 

 

Уколико прималац пошиљке, сматра да цариници нису реално проценили вредност пошиљке, неопходно је да се захтевом обрати царинарници у којој је роба оцарињена. Царинарница ће увидом у документацију поднету уз захтев, а имајући у виду околности под којима је извршен увоз робе, донети одговарајућу одлуку о основаности захтева.

Напомињемо да странка има право да уложи жалбу на обрачун дажбина и пре него што преузме робу, што значи да има право да тражи обрачун дажбина на увид, па ако се не слаже са њим да не преузме робу већ да се одмах жали. 

  

11. Поручио сам артикал из Кине, који је плаћен око 20$. Када је артикал стигао на царину, она је одредила основицу од 100 долара и оцаринила га, па је требало да се плати скоро 2.000 дин за артикал који је плаћен доста мање. Контактирао сам царину телефоном и речено ми је да пошаљем предрачун или фактуру или извод из банке како би се утврдило колико је плаћено. Исти дан сам поштом на адресу царине послао извод из ПејПала, наруџбеницу са сајта, предрачун и фактуру, па и извод из банке за износ плаћања. Без икаквог образложења пар дана касније пакет је враћен у Кину, што значи да очигледно није прихваћено ништа?

 

Пошиљке из Кине долазе на пошту царињења без назначеног садржаја у пошиљци, а у опису робе увек стоји реч “поклон“, робу никада не прати фактура, због тога царински службеници примењују методе вредновања предвиђене члановима 39-45 Царинског закона, ради утврђивања царинске основице.
 
У наведеном случају, царински службеници по окончању царињења, никако нису могли да сугеришу странци у поступку да приложи накнадно доказ о вредности робе, јер је обрачун дажбина већ извршен.

 

Странка има право да изрази своје неслагање са износом процењених дажбина и уложи приговор на налаз царинарнице у погледу врсте, каквоће, количине и вредности робе, те у управном поступку мора изнети све чињенице и околности и поднети исправе и друге доказе значајне за доношење одлуке (предрачун, рачун, извод из банке, извод о плаћању преко Pay Pal...).


Обзиром да странка није поднела приговор на налаз царинарнице у року од пет дана, одредишна пошта враћа пошиљку пошти царињења као неуручену, те се иста враћа пошиљаоцу на назначену адресу.


Рокови лежања пошиљки предвиђени су Правилником о општим условима за обављање поштанских услуга Службени гласник РС број 24/10.

 

12. Поручено је из ЕУ 7 идентичних артикала, у питању су пуњачи са по 2 батерије, стандардне АА и ААА који се користе масовно, с обзиром да само апарат за сликање користи 8 батерија. Пакету је требало 2 дана да стигне у земљу, после 10 дана од када је стигао на царину (толико је стајао) стиже и допис од Царине да мора да се достави дозвола за увоз те количине. Па нисам ја продавница батерија да ми се оваква дозвола тражи!? Напомињем да се за сву робу из ЕУ фактура добија уз пакет, јер је то ОБАВЕЗА. Ипак, написао сам образложење на 2 стране, доставио сам фактуру, предрацун, извод из ПејПала и извод из банке. Међутим, опет су ме позвали из Царине да питају шта ће ми толико комада (7) батерија.


Појединац нема право да увози већи број комада истоветне робе, јер се доводи у питање да ли је та роба намењена за његове личне потребе или за продају. Управо због тога су Вас питали шта ће Вам седам батерија, а нарочито ако су из базе података видели да сте их и раније наручивали.

 

Да подсетимо, пошиљка је некомерцијалне природе ако се ради о повременимпошиљкама, ако се пошиљка састоји од робе намењене искључиво за личну употребу корисника повластице или чланова његове породице која по својој природи и количини не указује да се ради о комерцијалној пошиљци (роби трговачког карактера).

 

13. Поручио сам 50 малих прекидача (тако су се продавали у пакету, пошто је ситна роба) тежине можда 200 грама. Царина је отворила, затворила пакет и наплатила ПДВ и отварање пакета. У пакету је стигло 45 комада...5 је мистериозно нестало...


Царински службеник практично нема директан контакт са пошиљком и преглед се одвија у присуству поштанског радника који отвара пошиљку, ставља њен садржај на увид и затвара је.

 

Поједини грађани тврде да се у пошиљкама не налази увек она роба коју су очекивали, те да сумњају да је неко „присвојио“ један део садржаја, желимо да јавност упознамо са чињеницом да пакете отвара поштански, а не царински службеник.


Он царинику подноси на увид садржај пакета како би узео све податке потребне за царињење робе, након чега се садржај враћа најчешће у исту амбалажу, осим у случајевима када је неопходан нова. Све се ово чини тако да не дође до видне повреде омота или садржине пошиљке.

 

Пакети се обавезно обезбеђују унакрсним повезивањем канапа, на чијим крајевима се обавезно ставља поштанска пломба. У случају  да пошиљка подлеже наплати царинских дажбина на пошиљку се ставља налепница „ОЦАРИЊЕНО, а уколико не подлеже, налепница „ОСЛОБОЂЕНО ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ“.

 

Контроли, односно отварању пакета може присуствовати и прималац пошиљке или особа коју је за то опуномоћио. Праћењем броја пошиљке преко интернета, прималац ће доћи до информације када је пошиљка пристигла у земљу и тада, уколико жели да присуствује отварању пошиљке, треба да пошаље захтев на е-маил адресу postabg@carina.rs

 

Из свега наведеног лако се може закључити коју врсту контакта царински службеник има са пристиглом поштанском пошиљком и њеним садржајем, те да уколико пошиљалац или прималац имају било какву замерку на изглед или садржај пакета, своју рекламацију треба да упуте Јавном предузећу ПТТ саобраћај „Србија“ у улици Угриновачкој 210 б у Београду.

 

14. Шта се подразумева под термином ''царинске дажбине''?

 

Под царинским дажбинама се подразумева обрачун царине и ПДВ, сви остали намети поштарине, лежарине, услуга отварања пакета су заправо поштанске услуге које пошта наплаћује независно од наплате царинских дажбина.

 

Ради остваривања права странке у поступку, иста има право на „Рекламацију због оштећења или умањења садржине поштанске пошиљке“ по члану 67. “Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга“ (Службени гласник РС 24/10):

 

„Прималац или друго лице које је, према одредбама ових општих услова, овлашћено за пријем пошиљака, треба одмах приликом уручења, а најкасније наредног радног дана, да рекламира пријем оштећене пошиљке или пошиљке са умањеном садржином. Поштански оператор је дужан да се о основаности рекламације примаоца или овлашћеног лица изјасни у року од 30 дана од дана пријема рекламације.“

 

15. Стигле су ми поручене шоље амортизера, које сам купио од приватниог лица на сајту Ebаy. Царина је износила 2.888 динара плус ПДВ, иако је пар шоља плаћен 25 евра.

 
Пошиљке мале вредности (до 70 евра) које грађани добијају од физичких лица, ослобођене су СВИХ увозних дажбина (ПДВ и царине) само под условом да за поменуту пошиљку НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА.


То би на пример значило да Вам пошиљку шаље рођак или пријатељ, а не непозната особа која нешто продаје преко интернета.


Физичко лице које купује робу на сајту Ebаy од физичког лица није ослобођено плаћања дажбина. Притом за ту робу неће, обзиром да је пошиљалац физичко лице, добити рачун или фактуру. Како тада уз робу не стиже доказ о вредности (рачун или фактура), царински службеници примењују методе вредновања предвиђене чланом 39-45 Царинског закона, ради утврђивања царинске основице и обрачуна дажбина.

 

16. Како то цариници утврђују вредност робе?

 

Према Царинском закону, постоји 6 метода утврђивања царинске вредности које су прописане одредбама чл. 39. 40. 41. 43. 44 и  45. тог закона, а примена тих метода врши се по хијерархијском редоследу примене.


Наиме, уколико царинарница сумња да пријављена вредност робе представља стварно плаћену цену, тј. посумња у приложену документацију рачун или фактуру и уколико увозник на захтев царинарнице не пружи додатне доказе, царинарница има право да оспори пријављену вредност и исту утврди на основу осталих метода у зависности од расположивих података. 

 
Једна од метода је рецимо упоређивање вредности истовете или сличне робе увезене у приближно исто време на територију Републике Србије.

 

17. Када могу да се жалим на висину увозних дажбина?

 

На то имате право пре преузимања и наплате увозних дажбина. Пошта је дужна да примаоцу стави на увид Увозну поштанско царинску декларацију и да га обавести да пре преузимања пошиљке може поднети приговор на налаз царинарнице. Тако да ће у случају подношења приговора, пошта неотворену пошиљку вратити пошти царињења, заједно са декларацијом, спроводницом и приговором примаоца ради спровођења поновног поступка царињења.

 

18. Због чега је цена царине и ПДВ већа од вредности робе коју грађани поручују преко интернета?

 

Један од разлога који може довести до тога да износ дажбина буде већи него вредност робе, јесте случај када пристигла роба подлеже наплати царине и ПДВ-а, а у царинску основицу уђе и трошак поштарине. Иначе, цена транспорта улази у царинску основицу.


Дешава се да грађани уместо обичне поште, користе услуге курирских служби (ДХЛ, ФЕДЕХ, УПС итд.), чије су услуге знатно скупље и самим тим могу да подигну царинску основицу.

 

19. Шта да радим ако ми стигне пошиљка из које је нешто извађено или ми пошиљка уопште не стигне?

 

Имате право на „Рекламацију због оштећења или умањења садржине поштанске пошиљке“ по члану 67. “Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга“ (Службени гласник РС 24/10):

 
„Прималац или друго лице које је, према одредбама ових општих услова,овлашћено за пријем пошиљака, треба одмах приликом уручења,а најкасније наредног радног дана, да рекламира пријем оштећене пошиљке или пошиљке са умањеном садржином. Поштански оператор је дужан да се о основаности рекламације примаоца или овлашћеног лица изјасни у року од 30 дана од дана пријема рекламације.“


Такође имате право на „Рекламацију у случају неуручења или прекорачења рока за уручење поштанске пошиљке“ по члану 68. истог Правилника. Те рекламације се упућују поштанском оператору.

 

20. Шта све треба да платим по пријему пошиљке и ко те дажбине наплаћује?

 

ТАЧНО ЈЕ САМО ДА ЦАРИНА НАПЛАЋУЈЕ ЦАРИНСКЕ ДАЖБИНЕ (УКОЛИКО ИХ ИМА), ПДВ и АКЦИЗЕ, А СВЕ ОСТАЛО НИСУ ТАКСЕ КОЈЕ ГРАЂАНИМА НАПЛАЋУЈЕ ЦАРИНСКА СЛУЖБА!


Следеће услуге наплаћује Пошта:


•Подношење на царински преглед (ради се о такси коју наплаћује пошта за отварање пошиљке и упркос званичном називу нема никакве везе са царином) и у случају писма кошта 65,80 динара, а у случају пакета 266,90 динара.


•Поштанска провизија за уплату (може се платити и у банци али ће бити скупље)

 
•Лежарину за пошиљке такође не наплаћује царина, већ пошта. Трошак лежарине износи 11 динара по дану за пошиљке преко 350 гр.

 

21. Купио сам преко сајта Еbay половну звучну картицу за рачунар чија је вредност 49.99$. Када ми је пакет стигао на кућну адресу морао сам да платим ПДВ од 20% на наведени износ (859,50 динара) + 180,00 динара ПТТ-у за доставу. Занима ме зашто ми је наплаћен ПДВ када вредност предмета не прелази износ од 50 евра?

 

Подсећамо да се ПДВ плаћа на све пошиљке, па и на пошиљке мале вредности. Дакле, платили би сте ПДВ чак и да је вредност Ваше пошиљке нижа од ове коју сте навели.

 

Пореско ослобођење прописано је за пошиљке мале вредности које домаћи и страни држављани бесплатно примају од физичког лица из иностранства, под условом да те пошиљке нису комерцијалне природе и да њихова вредност не прелази износ од 70 евра.

 

Странка има право да изрази своје неслагање са износом процењених дажбина и изрази приговор на налаз царинарнице, па уколико је роба оцарињена на ЦИ Пошта Београд, приговор можете уложити у Вашој најближој пошти и уз исти приложити сву пратећу документацију (фактуру, извод из банке, свифт...) и насловити га на Царинску испоставу Пошта Београд, улица Угриновачка 210 б, 11200 Београд.

 

22. Уколико прималац пошиљке сматра да је вредност пошиљке процењена нереално, коме и како може да се жали?


Уколико прималац пошиљке, сматра да је вредност пошиљке од стране царинских органа процењена нереално, неопходно је да се захтевом обрати царинарници у којој је оцарињена поменута роба.
Царинарница ће увидом у документацију поднету уз захтев, а имајући у виду околности под којима је извршен њен увоз донети одговарајућу одлуку о основаности захтева.
 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина