Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТЕНДЕРИ И НАБАВКЕ - АРХИВА

 

НАЗАД на листу актуелних тендера и набавки

НАЗАД у архиву

 

 

 Архива

ДокументацијаFilter
Набавка ПВЦ прозора10.12.2018
Набавка услуга одржавања и сервисирања Минолта фотокопир апарата и Панасоник факс апарата10.12.2018
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме7.12.2018
Набавка добара - резервних делова (за информатичку опрему)6.12.2018
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором4.12.2018
Набавка апликативног софтвер за послове финансија (SIRIUS)4.12.2018
Набавка добара - Храна за животиње4.12.2018
Набавка услуга - категоризација, класификациај и уништење робе3.12.2018
Набавка миграција података за обрачун зарада из базе података УЦ у базу података Управе за трезор27.11.2018
Набавка услуга - одржавање друмских колских вага22.11.2018
Набавка услуга одржавања зелених површина 22.11.2018
Набавка услуга  изнајмљивања дигиталних водова за пренос података Поп Лукина21.11.2018
Набавка миграција података за обрачун зарада из базе података УЦ у базу података Управе за трезор19.11.2018
Набавка услуга - одржавање и сервисирање машине за кривотворену робу19.11.2018
Набавка услуга одржавања противпожарне опреме19.11.2018
Набавка добара - Пиће и колонијал16.11.2018
Набавка радова на изградњи надстрешнице Кладово16.11.2018
Набавка услуга - одржавање и сервисирање машине за кривотворену робу14.11.2018
Набавка услуга спољног чишћења13.11.2018
Набавка Telehousing услуга6.11.2018
Набавка нових уређаја за контролу радиоактивности (скенери, пејџери)1.11.2018
Набавка резервних делова за информатичку опрему29.10.2018
Набавка услуга апликативног прилагођавања система22.10.2018
Набавка одржавања лиценци за  Check Point22.10.2018
Здравствени преглед за потребе УЦ (радници који носе оружје и санитарни преглед за раднике који раде у кухињи и бифеу)22.10.2018
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности16.10.2018
Набавка услуга - осигурање за дониране псе15.10.2018
Набавка софтвера за пословање и повезивање са постојећом базом података15.10.2018
Набавка добара - мултифункционалних апарата15.10.2018
Набавка дневљне, недељне и месечне штампе12.10.2018
Набвака услуге испитивања у специјализованој лабораторији - испитивање производа уљарске индустрије- биљне масти5.10.2018
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији -испитивање алкохола и алкохолних пића5.10.2018
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији -  одређивање садржаја масти у производима од млека

Конкурсна документација 87/18,                                 Позив за подношење понуда 87/18,                         Одлука о обустави поступка 87/18,

5.10.2018
Набавка услуга одржавања IBM системског софтвера за развојно окружење на PC платформи4.10.2018
Набавка софтвера за продају робе и возила 40/18,4.10.2018
Комисија за технички преглед објекта ГП Бајмок4.10.2018
Набавка услуга - испитивање присуства маркера нафтних деривата у специјализованим лабораторијама4.10.2018
Набавка услуга одржавања централног рачунара и локалних сервера3.10.2018
Набавка лиценце за уређај за заштиту3.10.2018
 Набавка лиценце за F5 уређај за заштиту3.10.2018
Набавка услуга одржавања мобилних скенера1.10.2018
Набавка услуга миграције DB2 и ZOS оперативног система25.9.2018
Набавка услуга повезивања телекомуникационих уређаја L3VPN25.9.2018
Набавка услуга одржавања  УПС-ева у Управи царина4.9.2018
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за IBM софтвер за централни рачунар4.9.2018
Набавка радова - набавка и уградња  ПВЦ столарије4.9.2018
Набавка услуга класификације и уништења робе4.9.2018
Набавка штампарских услуга4.9.2018
Услуга одржавања софтвера за пословно извештавање4.9.2018
Набавка услуга – стручни надзор над радовима на изградњи ГП Сот4.9.2018
Набавка услуга одржавања сториџа4.9.2018
Набавка услуге подршке за ПЦ  платформу4.9.2018
Набавка услуга - осигурање пловних објеката3.9.2018
Набавка услуга - осигурање стационарних скенера3.9.2018
Набавка услуге одржавања апликативног софтвера које користе WEB сервиси24.8.2018
Набавка услуга - осигурање рендген возила23.8.2018
Набавка услуга одржавања системског софтвера на централној платформи23.8.2018
Набавка GC-MS-FID апарата16.8.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 13.8.2018
Набавка добара . ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)13.8.2018
Набавка ускладиштења нафтних деривата26.7.2018
Набавка добара - ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)19.7.2018
Набавкa услуге стручног надзора над изградњом граничног прелаза Гостун     16.7.2018
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних материјала13.7.2018
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије испитивање састава растварача13.7.2018
Набавка лабораторијске опреме (Интерферометар са ласером за апарат FTIR Spectrum 100)13.7.2018
Набавка услуга одржавања лиценце за антивирусни софтвер13.7.2018
Набавка услуга-текуће одржавање и поравке опреме видео надзора у објектима Управе царина6.7.2018
Набавка услуге симетричног интернет приступа за реализацију резервних линкова ка удаљеним локацијама4.7.2018
Набавка обавезне опреме у складу са Правилником3.7.2018
Набавка радова на изградњи граничног прелаза Гостун
2.7.2018
Набавка услуга - осигурање за дониране псе29.6.2018
Набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ26.6.2018
Набавка услуге стручног надзора над изградњом прве фазе радова на царинском комплексу при граничном прелазу Градина26.6.2018
Набавка права коришћења Microsoft  лиценци21.6.2018
Набавка добара - средства за одржавање хигијене21.6.2018
Набавка пружање услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних лабораторија18.6.2018
Набавка услуга специјализоване лабораторије испитивање састава растварача18.6.2018
Набавка добара - агрегат за ЦР Нештин14.6.2018
Набавка радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина11.6.2018
Набавка боца за узорковање11.6.2018
Набавка услуге израде техничке документације за изградњу водоводне мреже на ГП Келебија7.6.2018
Набавка добара - лабораторијска опрема7.6.2018
Набавка добара-набавка завеса7.6.2018
Набавка пружање услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних лабораторија6.6.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање састава растварача6.6.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима Управе царина5.6.2018
Изградња структурног кабловског система у згради УЦ
1.6.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 25.5.2018
Набавка софтвера за потребе финансија, писарнице и магацина Управе царина22.5.2018
Набавка службених униформи22.5.2018
Набавка добара-АМСС каталога21.5.2018
Набавка добара -  AMSS  каталога11.5.2018
Набавка услуга одржавања громобрана10.5.2018
Набавка поправке мешине за уништење робе8.5.2018
Набавка комуникационе опреме7.5.2018
Набавка добара-претплата на Пословни биро (Радно-правни саветник)4.5.2018
Набавка услуга за одржавање уређаја за заштиту 4.5.2018
Набавка LED дисплеја и ТВ уређаја27.4.2018
Набавка услуга сервисирања комуникационе опреме19.4.2018
1 - 100 Sledeći

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина