Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТЕНДЕРИ И НАБАВКЕ - АРХИВА

 

НАЗАД на листу актуелних тендера и набавки

НАЗАД у архиву

 

 

 Архива

ДокументацијаFilter
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи22.2.2019
Набавка услуга одржавања клизних и роло врата22.2.2019
Набавка радова на замени портала за хол зграде УЦ22.2.2019
Набавка добара –  воће, поврће и јаја за кухињу у УЦ18.2.2019
Nabavka usluga godišnje kontrole merenja radioaktivnosti18.2.2019
Набавка хлеба, млека и млечних производа 14.2.2019
Набавка услуга испитивања у специјализованој лабораторији - испитивање производа уљарске индустрије - биљне масти14.2.2019
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији - оређивање садржаја масти у производима од млека14.2.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми
11.2.2019
Набавка добара - набавка завеса7.2.2019
Набавка клима уређаја6.2.2019
Набавка одржавања клима уређаја – сплит системи6.2.2019
Набавка штампарских услуга6.2.2019
Набавка угоститељских услуга 5.2.2019
Набавка фотокопир апарата и мултифукционалних апарата4.2.2019
Набавка документ скенера4.2.2019
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство4.2.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Управе, зграде ЕРЦ-а и свих царинарница 4.2.2019
Набавка услуга исхране и хотелског смештаја у земљи4.2.2019
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима за Царину 20204.2.2019
набавкa услугa објављивања тендера и информативних огласа1.2.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција грађевинских радова на објектима Управе царина23.1.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације (ВИК) за потребе Управе царина21.1.2019
Набавка услуга пресељења робе, документације и покретне имовине Управе царина17.1.2019
Набавка услуга - одржавање централног расхладног система и чилера17.1.2019
Набавка радова - уградња аутоматских рампи17.1.2019
Набавка услуга прегледа и испитивања електро инсталација и давања стручног налаза о исправности14.1.2019
Набавка материјала и прибора за узорковање робе14.1.2019
Набавка ауто гума 14.1.2019
Набавка услуга одржавања документ скенера14.1.2019
Набавка услуга одржавања лифтова Управе царина14.1.2019
Набавка услуга одржавања софтвера Derfor (Therefore)14.1.2019
Набавка услуга - одржавање трафо станица 14.1.2019
Набавка Back up података24.12.2018
Набавка ПВЦ прозора10.12.2018
Набавка услуга одржавања и сервисирања Минолта фотокопир апарата и Панасоник факс апарата10.12.2018
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме7.12.2018
Набавка добара - резервних делова (за информатичку опрему)6.12.2018
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором4.12.2018
Набавка апликативног софтвер за послове финансија (SIRIUS)4.12.2018
Набавка добара - Храна за животиње4.12.2018
Набавка услуга - категоризација, класификациај и уништење робе3.12.2018
Набавка миграција података за обрачун зарада из базе података УЦ у базу података Управе за трезор27.11.2018
Набавка услуга - одржавање друмских колских вага22.11.2018
Набавка услуга одржавања зелених површина 22.11.2018
Набавка услуга  изнајмљивања дигиталних водова за пренос података Поп Лукина21.11.2018
Набавка миграција података за обрачун зарада из базе података УЦ у базу података Управе за трезор19.11.2018
Набавка услуга - одржавање и сервисирање машине за кривотворену робу19.11.2018
Набавка услуга одржавања противпожарне опреме19.11.2018
Набавка добара - Пиће и колонијал16.11.2018
Набавка радова на изградњи надстрешнице Кладово16.11.2018
Набавка услуга - одржавање и сервисирање машине за кривотворену робу14.11.2018
Набавка услуга спољног чишћења13.11.2018
Набавка Telehousing услуга6.11.2018
Набавка нових уређаја за контролу радиоактивности (скенери, пејџери)1.11.2018
Набавка резервних делова за информатичку опрему29.10.2018
Набавка услуга апликативног прилагођавања система22.10.2018
Набавка одржавања лиценци за  Check Point22.10.2018
Здравствени преглед за потребе УЦ (радници који носе оружје и санитарни преглед за раднике који раде у кухињи и бифеу)22.10.2018
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности16.10.2018
Набавка услуга - осигурање за дониране псе15.10.2018
Набавка софтвера за пословање и повезивање са постојећом базом података15.10.2018
Набавка добара - мултифункционалних апарата15.10.2018
Набавка дневљне, недељне и месечне штампе12.10.2018
Набвака услуге испитивања у специјализованој лабораторији - испитивање производа уљарске индустрије- биљне масти5.10.2018
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији -испитивање алкохола и алкохолних пића5.10.2018
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији -  одређивање садржаја масти у производима од млека5.10.2018
Набавка услуга одржавања IBM системског софтвера за развојно окружење на PC платформи4.10.2018
Набавка софтвера за продају робе и возила 40/18,4.10.2018
Комисија за технички преглед објекта ГП Бајмок4.10.2018
Набавка услуга - испитивање присуства маркера нафтних деривата у специјализованим лабораторијама4.10.2018
Набавка услуга одржавања централног рачунара и локалних сервера3.10.2018
Набавка лиценце за уређај за заштиту3.10.2018
 Набавка лиценце за F5 уређај за заштиту3.10.2018
Набавка услуга одржавања мобилних скенера1.10.2018
Набавка услуга миграције DB2 и ZOS оперативног система25.9.2018
Набавка услуга повезивања телекомуникационих уређаја L3VPN25.9.2018
Набавка услуга одржавања  УПС-ева у Управи царина4.9.2018
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за IBM софтвер за централни рачунар4.9.2018
Набавка радова - набавка и уградња  ПВЦ столарије4.9.2018
Набавка услуга класификације и уништења робе4.9.2018
Набавка штампарских услуга4.9.2018
Услуга одржавања софтвера за пословно извештавање4.9.2018
Набавка услуга – стручни надзор над радовима на изградњи ГП Сот4.9.2018
Набавка услуга одржавања сториџа4.9.2018
Набавка услуге подршке за ПЦ  платформу4.9.2018
Набавка услуга - осигурање пловних објеката3.9.2018
Набавка услуга - осигурање стационарних скенера3.9.2018
Набавка услуге одржавања апликативног софтвера које користе WEB сервиси24.8.2018
Набавка услуга - осигурање рендген возила23.8.2018
Набавка услуга одржавања системског софтвера на централној платформи23.8.2018
Набавка GC-MS-FID апарата16.8.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 13.8.2018
Набавка добара . ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)13.8.2018
Набавка ускладиштења нафтних деривата26.7.2018
Набавка добара - ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)19.7.2018
Набавкa услуге стручног надзора над изградњом граничног прелаза Гостун     16.7.2018
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних материјала13.7.2018
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије испитивање састава растварача13.7.2018
Набавка лабораторијске опреме (Интерферометар са ласером за апарат FTIR Spectrum 100)13.7.2018
1 - 100 Sledeći

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина