Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ТЕНДЕРИ И НАБАВКЕ - АРХИВА

 

НАЗАД на листу актуелних тендера и набавки

НАЗАД у архиву

 

 

 Архива

ДокументацијаFilter
Набавка права коришћења Microsoft  лиценци18.6.2018
Набавка добара - ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)18.6.2018
Набавка пружање услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних лабораторија18.6.2018
Набавка услуга специјализоване лабораторије испитивање састава растварача18.6.2018
Набавка добара - агрегат за ЦР Нештин14.6.2018
Набавка радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина11.6.2018
Набавка боца за узорковање11.6.2018
Набавка услуге симетричног интернет приступа за реализацију резервних линкова ка удаљеним локацијама8.6.2018
Набавка услуге израде техничке документације за изградњу водоводне мреже на ГП Келебија7.6.2018
Набавка добара - лабораторијска опрема7.6.2018
Набавка добара-набавка завеса7.6.2018
Набавка пружање услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних лабораторија6.6.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање састава растварача6.6.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима Управе царина5.6.2018
Изградња структурног кабловског система у згради УЦ
1.6.2018
Набавка услуга одржавања  УПС-ева у Управи царина31.5.2018
Набавка обавезне опреме у складу са Правилником31.5.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 25.5.2018
Набавка софтвера за потребе финансија, писарнице и магацина Управе царина22.5.2018
Набавка службених униформи22.5.2018
Набавка добара-АМСС каталога21.5.2018
Набавка добара -  AMSS  каталога11.5.2018
Набавка услуга одржавања громобрана10.5.2018
Набавка поправке мешине за уништење робе8.5.2018
Набавка комуникационе опреме7.5.2018
Набавка добара-претплата на Пословни биро (Радно-правни саветник)4.5.2018
Набавка услуга за одржавање уређаја за заштиту 4.5.2018
Набавка LED дисплеја и ТВ уређаја27.4.2018
Набавка услуга сервисирања комуникационе опреме19.4.2018
Набавка добара - Data centar Firewall19.4.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације за потребе Управе царина17.4.2018
Набавка услуга фиксне телефоније 17.4.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евродизела, гасног уља, уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља17.4.2018
Набавка дигиталних фото апарата и бар код читача16.4.2018
Набавка добара - пиће и колонијал13.4.2018
Набавке услуга одржавања ложишне опреме13.4.2018
Набавка услуга - Здравствени прегледи за запослене - систематски преглед за потребе радника Управе царина12.4.2018
Набавка добара -УПС за царинарнице11.4.2018
Набавка добара - AMSS каталози10.4.2018
Набавка тестера за дрогу 4.4.2018
Набавка добара - вага за мерење злата3.4.2018
Набавка услуга техничког прегледа радио релејних уређаја3.4.2018
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи3.4.2018
Набавка услуга пресељења робе, документације и других покретних ствари за потребе Управе царина2.4.2018
Набавка воћа, поврћа и јаја за кухињу30.3.2018
Набавка услуге одржавања путничких лифтова Управе царина30.3.2018
Набавка услуга одржавања лиценци за POWER 8 сервер28.3.2018
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме27.3.2018
Набавке услуга - замена колске ваге на терминалу Српска Црња27.3.2018
Набавка добара - хлеба,млека и млечних производа23.3.2018
Набавка добара-Привредни саветник21.3.2018
Набавка услуга одржавања клизних и роло врата21.3.2018
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица21.3.2018
Набавка преводилачких услуга 19.3.2018
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Canon15.3.2018
Набавка радова - уградња аутоматских рампи15.3.2018
Набавка услуга техничког прегледа возила14.3.2018
Набавка услуга израде аката процена ризика на радном месту и у радној околини за потребе УЦ14.3.2018
Обрада отвора на вратима и прозорима у интернату14.3.2018
Набавка меса и месних прерађевина14.3.2018
Набавка добара на Paragraf Lex14.3.2018
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Коника Минолта8.3.2018
Набавка добара - опреме за угоститељство8.3.2018
Набавка услуга електрорадова за Царинарнице Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Шабац, Београд, Управа и ЕРЦ7.3.2018
Набавка документ скенера7.3.2018
Набавка угоститељских услуга7.3.2018
Набавка услуга - Одржавање софтвера за статистику7.3.2018
Набавка добара-претплата на Цекос Ин7.3.2018
Набавка фотокопира и мултифункционалних уређаја6.3.2018
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором6.3.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евро дизела, гасног уља,уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља6.3.2018
Набавка добара - набавка норвешких радијатора, калорифера и ТА пећи6.3.2018
Набавка аутогума1.3.2018
Набавка добара - Претплата на специјализовани часопис за Јавне набавке1.3.2018
Набавка услуга одржавања документ скенера22.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера за статистику21.2.2018
Набавка оджавања клима уређаја - сплит системи21.2.2018
Набавка добара - набавка фиксног телефонског апарата - бежични и жични, факс апарата20.2.2018
Набавка услуга - одржавања агрегата19.2.2018
Набавка услуга превоза радника за потребе УЦ14.2.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Царинарница Суботица, Сомбор, Краљево, Крушевац, Крагујевац, Ужице, Димитровград, Кладово, Ниш и Приштина12.2.2018
Набавка материјала и прибора за узорковање робе за потребе УЦ9.2.2018
Набавка добара- НИП Образовни информатор-Буџетско рачуноводство8.2.2018
Набавка добара - Цекос Ин8.2.2018
Набавка добара Претплата на Профи систем8.2.2018
Набавка услуга одржавања зелених површина7.2.2018
Набавка штампарских услуга7.2.2018
Набавка услуге исхране и хотелског смештаја у земљи 2.2.2018
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство 54/17,2.2.2018
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима Европске Комисије за пројекат Царина 20202.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера Derfor2.2.2018
Набавка клима уређаја2.2.2018
Набавка услуга грађевинско занатских радова за потребе Управе царина24.1.2018
Набавка услуга објављивања тендера и информативних огласа24.1.2018
Набавка услуга одржавања чилера и расхладног система22.1.2018
Набавка услуга чишћења и прања бетонских и асфалтних површина, пражњење контејнера са одвожењем смећа на најближу депонију, пражњење спољних канти, пражњење септичких јама, чишћење снега, набавка и транспорт техничке воде за потребе Управе царина18.1.2018
Набавка услуга одржавања трафо станица5.1.2018
Набавка услуга унапређења Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање 27.12.2017
Набавка услуга анализе, спровођења пенетрационог теста и унапређење степена безбедности информационог система25.12.2017
Набавка услуга одржавања противпожарне опреме22.12.2017
1 - 100 Sledeći

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина