Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТЕНДЕРИ И НАБАВКЕ - АРХИВА

 

НАЗАД на листу актуелних тендера и набавки

НАЗАД у архиву

 

 

 Архива

ДокументацијаFilter
Набавка металних полица за магацин16.1.2020
Набавка опреме за домаћинство и угоститељство15.1.2020
Набавка услуга подршке за мрежне и безбедносне уређаје     10.1.2020
Набавка услуга спољног чишћења30.12.2019
Набавка услуга oдржавањa апликативног софтвера за послове финансија - SIRIUS   27.12.2019
Набавка услуга oдржавањa апликативног софтвера за послове финансија - SIRIUS12.12.2019
Набавка PVC столарије9.12.2019
Набавка услуга одржавањa  мобилних скенера 2.12.2019
Набавка услуга - технички преглед возила 2.12.2019
Набавка услуга одржавања софтвера за статистику25.11.2019
Набавка услуга одржавања лиценци АРИС21.11.2019
Набавка службених значки15.11.2019
Набавка услуга превоза радника Управе царина12.11.2019
Набавка услуга класификације и уништења робе12.11.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације за потребе Управе царинa12.11.2019
Набавка пнеуматика7.11.2019
Набавка услуга одржавања фотокопира марке „Minolta”, факс апарата ,,Panasoniс“, електричног катера за планове и скенера ROWE великог формата 7.11.2019
набавка услуга oдржавањa софтвера за статистику1.11.2019
Набавка услуга одржавања уређаја за заштиту24.10.2019
Набавка услуга поправке беле технике21.10.2019
Набавка добара - боца за узорковање18.10.2019
Набавка услуга L3VPN14.10.2019
Набавка услуга закупа простора за ускладиштење нафтних деривата11.10.2019
Набавка услуга oдржавањa софтвера за статистику     11.10.2019
набавка услуга – комисија за технички преглед објекта за ГП Сот7.10.2019
Набавка услуга - одржавање друмских колских вага16.9.2019
Набавка одржавање противпожарне опреме11.9.2019
Набавка хране за животиње6.9.2019
Набавка услуга одржавања софтвера за пословно извештавање23.8.2019
Набавка услуга подршке за правилно функционисање система електронских локатора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 18/19,
8.8.2019
Набавка услуга за примену мера у области безбедности и здравља на раду у складу са Законом о безбедности 5.8.2019
Набавка услуга одржавања лиценци за антивирусни софтвер1.8.2019
Набавка добара - пиће и колонијал5.7.2019
Набавка услуге одржавања централног рачунара и локалних сервера1.7.2019
Набавка услуга закупа опреме због унапређења InfoSphere CDC подсистема за пословно извештавање1.7.2019
Набавка штампарских услуга28.6.2019
Набавка претплате на ПРОФИ СИСТЕМ27.6.2019
Набавка гаражних врата на згради Управе царина26.6.2019
Набавка средстава за одржавање хигијене17.6.2019
Набавка добара – НИП Образовни информатор - Буџетско рачуноводство11.6.2019
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме10.6.2019
Набавка услуга апликативног прилагођавања система10.6.2019
Набавка услуга одржавања громобрана7.6.2019
Набавка радова на изградњи ЦИ при ГП Градина II фаза
3.6.2019
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица3.6.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на грађевинско занатским услугама УЦ29.5.2019
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности
28.5.2019
Набавка услуга одржавања апликативног софтвера за NCTS28.5.2019
Набавка  услуга  -  Здравствени  преглед за потребе радника Управе царина (радници који носе оружије и санитарни преглед за раднике који раде у кухињи и бифеу)28.5.2019
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за IBM софтвер за централни рачунар27.5.2019
Набавка услуга одржавања сториџа VMAX27.5.2019
Набавка услуга подршке за РС платформу (PREMIER SUPPORT)27.5.2019
Набавка услуге стручног надзора над изградњом ЦИ при ГП Градина23.5.2019
Набавка  добра  -   дневна, недељна и месечна штампа20.5.2019
Набавка услуга – годишњи сервис и калибрација лабораторијске опреме15.5.2019
Набавка услуга превоза радника за потребе Управе царина7.5.2019
Набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија16.4.2019
Набавка преплате на Цекос Ин15.4.2019
Набавка преплате на привредни саветник15.4.2019
Набавка услуга - годишњи сервис и калибрација лабораторијске опреме15.4.2019
Набавка службених униформи8.4.2019
Набавка обуће за царинске службенике8.4.2019
Набавка добара – претплата на Пословни биро (Радно-правни саветник)8.4.2019
Набавка претплате на Paragraf Lex (електронска верзија)8.4.2019
Набавка претплате на Привредни саветник27.3.2019
Набавка преплате на Цекос Ин27.3.2019
Набавка претплате на специјализовани часопис за Јавне набавке27.3.2019
Набавка услуга одржавања агрегата26.3.2019
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евро дизела, гасног уља, уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља26.3.2019
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање састава растварача26.3.2019
Набавка пружања услугe испитивања у специјализованoj лабораторији-одређивање садржаја масти у производима од млека26.3.2019
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних материјала25.3.2019
Набавка  услуга специјализованих лабораторија, испитивање производа уљарске индустрије - биљне масти25.3.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i popravke opreme video nadzora u objektima Uc22.3.2019
Набавка услуга одржавања лиценци за DATA CENTAR FIREWALL и уређаја за контролу интернет саобраћаја21.3.2019
Набавка услуга - годишњи сервис и калибрација лабораторијске опреме20.3.2019
Набавка услуга фиксне телефоније19.3.2019
Набавка  радова на санацији објекта ЦИ Зајечар18.3.2019
Набавка услуга одржавања уређаја за заштиту18.3.2019
Набавка  услуге  симетричног  интернет  приступа  за реализацију резервних линкова ка удаљеним локацијама18.3.2019
Набавка меса и мсених прерађевина 18.3.2019
Набавка услуга одржавања лиценци АРИС18.3.2019
Набавка услуга техничког прегледа возила11.3.2019
Набавка услуга - Здравствени прегледи за запослене - систематски преглед за потребе радника Управе царина6.3.2019
Набавка услуга одржавања возила1.3.2019
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи22.2.2019
Набавка услуга одржавања клизних и роло врата22.2.2019
Набавка радова на замени портала за хол зграде УЦ22.2.2019
Набавка добара –  воће, поврће и јаја за кухињу у УЦ18.2.2019
Nabavka usluga godišnje kontrole merenja radioaktivnosti18.2.2019
Набавка хлеба, млека и млечних производа 14.2.2019
Набавка услуга испитивања у специјализованој лабораторији - испитивање производа уљарске индустрије - биљне масти14.2.2019
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији - оређивање садржаја масти у производима од млека14.2.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми
11.2.2019
Набавка добара - набавка завеса7.2.2019
Набавка клима уређаја6.2.2019
Набавка одржавања клима уређаја – сплит системи6.2.2019
Набавка штампарских услуга6.2.2019
Набавка угоститељских услуга 5.2.2019
Набавка фотокопир апарата и мултифукционалних апарата4.2.2019
1 - 100 Sledeći


ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина