Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Остало

1 - Формулар35,27 KB
2 - Акт УЦ - 80. стипендирани програм0,59 MB
3 - Конкурс СЦО1,26 MB
EFTA (CH/LI) - преглед стања квота за 2021.г.56,98 KB
Raspored rada carinskih ispostava za vreme praznika21,81 KB
Zakon o budzetu2,97 MB
Биографија18,61 KB
Допуна програма посебног стручног усавршавања УЦ Србије за 2019. годину438,58 KB
ЕУ - Споразум о стабилизацији и придруживању- Преглед стања квота за 2021.годину 65,25 KB
Закон о јавним набавкама115,84 KB
Информатор о раду Управе царина1,05 MB
Квоте EFTA-CH-LI 202056,98 KB
Квоте ЕУ 202065,23 KB
Квоте Турска 202098,62 KB
Лицитације - општи услови учешћа84,28 KB
Лицитације - упутство за употребу апликације83,39 KB
Најава ограниченог функционисања информационог система Управе царина16,66 KB
Обавештење о полагању испита за царинске заступнике394,98 KB
Обавештење о полагању испита за царинске заступнике 394,94 KB
Образац за дизајн обуке66,00 KB
Образац за пријаву19,68 KB
Образац пријаве преноса средстава0,54 MB
Одобрење руководиоца37,00 KB
План за развој 2020-20240,91 MB
План рада за развој 2020-20241,39 MB
Планиране наставне активности за април 2018.270,71 KB
Планиране наставне активности за јануар189,73 KB
Планиране наставне активности за јуни 2018.342,78 KB
Планиране наставне активности за мај 2018.270,21 KB
Планиране наставне активности за МАРТ 2019. године257,74 KB
Планиране наставне активности за НОВЕМБАР 2018259,70 KB
Планиране наставне активности за НОВЕМБАР и ДЕЦЕМБАР 2019436,27 KB
Планиране наставне активности за ОКТОБАР432,30 KB
Планиране наставне активности за СЕПТЕМБАР261,69 KB
Планиране настане активности за фебруар 2018.241,54 KB
Подаци о буџету Управе царина за 2016, 2017 и пројекцијама 2018. годину39,10 KB
Посебан програм стручног усавршавања Царинских службеника за 2020. годину0,94 MB
Пословна стратегија Управе царина Србије0,53 MB
ПРЕДЛОГ ДИРЕКТИВА Програм обуке 201810,52 MB
Програм посебног стручног усавршавања Управе царина Србије за 2017. годину0,85 MB
Програм посебног стручног усавршавања Управе царина Србије за 2019. годину0,68 MB
Програм посебног стручног усавршавања царинских службеника за 2018. годину0,66 MB
Програм стручног усавршавања Управе царина Србије за 2016. годину2,22 MB
Распоред полагања испита за царинско заступање223,72 KB
Распоред полагања испита за царинско заступање - поновни и поправни185,91 KB
Распоред полагања испита за царинско заступање - поправни и редовни126,32 KB
Текст јавног позива24,82 KB
Турска - преглед стања квота за 2021.г.98,57 KB
Упутство за попуњавање Обрасца пријаве преноса средстава220,01 KB
упутство о канцеларијском пословању у органима државне управе1,43 MB
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе0,74 MB
УЦ план развоја 2017-20200,53 MB
Формулар за пријаву241,51 KB
Царински закон0,94 MB

Пословна заједница

CEFTA Преглед реализације квота41,78 KB
EFTA (CH/LI) - преглед стања квота за 2018. годину73,90 KB
KOTE EFTA-CH-LI 201857,04 KB
KVOTE EFTA-CH-LI 201572,27 KB
KVOTE EFTA-CH-LI 201672,34 KB
KVOTE EFTA-CH-LI 201956,75 KB
KVOTE EU 201577,88 KB
KVOTE EU 201677,96 KB
KVOTE EU 201777,79 KB
KVOTE EU 201964,99 KB
KVOTE TURSKA 201595,01 KB
KVOTE TURSKA 201695,21 KB
KVOTE TURSKA 2019102,16 KB
Zapisnik osposobljenost160,31 KB
Дијагонална кумулација ЕУ-Западни Балкан-Турска229,53 KB
Директна пошиљка образац201,09 KB
Договор о кумулацији0,54 MB
Друго обавештење АТА79,39 KB
ЕУ - Прелазни споразум о трговини - Преглед реализације квота73,65 KB
ЕУ - Споразум о стабилизацији и придруживању - Преглед стања квота за 2018. годину65,09 KB
Забрана повраћаја и ослобођења335,41 KB
Заступање захтев410,12 KB
Захтев за преглед робе по основу преференцијалног порекла 83,92 KB
Захтев за претходни преглед78,33 KB
Захтев за пуштање робе пре завршетка провере78,31 KB
Квоте ЕФТА 201767,84 KB
Квоте на дозволи - споразуми о сл. трговини - преглед реализације увоза32,79 KB
Квоте Турска 201796,57 KB
Кумулација Хрватска-Турска НОВО!227,14 KB
Матрица кумулације ЦЕФТА-ЕФТА144,23 KB
Наплата регулационе таксе107,09 KB
Обавештења о примени0,86 MB
Обавештење о покретању поступка провере порекла75,25 KB
Обавештење о примени кумулације ЦЕФТА-ЕФТА211,68 KB
Обавештење о примени ЦЕФТА-ЕФТА180,17 KB
Образац амбалажа цир104,54 KB
Образац за привремени увоз90,54 KB
Образац захтева за доношење одлуке у вези са ООС122,92 KB
Одобрење, начин попуњавања, спецификација за поступка активног/пасивног оплемењивања робе167,97 KB
Потражница АТА 77,19 KB
Прво обавештење АТА82,20 KB
Преглед квота ЕФТА (CH/LI)64,75 KB
Преглед реализације квота - одлуке Владе94,72 KB
Прелазни споразум о слободној трговини са Републиком Турском-преглед реализације квота86,90 KB
Прилог 1 - Захтев за издавање одобрења за коришћење царинског поступка с економским дејством341,72 KB
Прилог 1. Образац захтева и одобрења за царински поступак пасивног оплемењивања107,98 KB
Прилог 2 - Исправа која се прилаже уз ЈЦИ као захтев за одобрење поступка активног оплемењивања78,11 KB
Прилог 2 Исправа која се прилаже уз ЈЦИ као захтев за одобрење пасивног оплемењивања155,48 KB
Прилог 3 - Одобрење за коришћење царинског поступка с економским дејством251,96 KB
Прилог 3 Обрачун увозних дажбина цир84,86 KB
Прилог 4 - Образац за завршетак поступка94,36 KB
Прилог 4 Обрачун увозних дажбина код стандардне замене цир85,74 KB
Прилог 4а - Табеларни преглед почетка и звршетка поступка код обједињавања рокова139,84 KB
Прилог 5 - Захтев за повраћај или отпуст увозних дажбина у поступку активног оплемењивања уз систем повраћаја90,25 KB
Примена јединствене царинске стопе експресне пошиљке129,10 KB
Примена ЦЕФТА кумулације порекла са Хрватском130,79 KB
Пример - Месечно и квартално обједињавање рокова453,13 KB
Провера познавања порекла робе158,89 KB
САП кумулација-матрица144,88 KB
Сертификат АТА38,78 KB
Списак испостава за контејнере цир95,45 KB
Турска - преглед стања квота за 2018. годину92,72 KB
Увођење система електронске регистрације и идентификације економских оператера у Европској унији (EORI)57,40 KB
Управљање тарифним квотама316,60 KB
Управљање тарифним квотама344,04 KB

Царински агенти

Informator o carinske sluzbe168,66 KB
KVOTE EFTA-CH-LI 201772,13 KB
Organisation scheme of the Customs Administration of Serbia206,78 KB
Organizacion shma Uprave carina100,50 KB
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRASNJEG UZBUNJIVANJA U UPRAVI CARINA178,71 KB
Radno vreme carinskih ispostava, referata i punktova25,90 KB
Tekst JAVNOG konkursa 110,50 KB
Teкст ЈАВНОГ конкурса36,84 KB
Zakon o carinskoj službi49,63 KB
Zakon o planiranju i izgradnji139,56 KB
Zakon o republičkim administrativnim taksama184,82 KB
Zakon o zaštiti od požara46,45 KB
Документација за испит43,50 KB
Документација за ОБУКУ44,00 KB
Захтев за преглед робе на основу преференцијалног порекла54,75 KB
изјава24,53 KB
Информатор о раду царинске службе0,81 MB
Информатор о раду царинске службе 1,02 MB
Кодекс понашања царинских службеника9,19 MB
Кодекс понашања царинских службеника9,19 MB
Наставне активности за МАРТ 2020.0,62 MB
Наставне активности за ФЕБРУАР 2020.0,67 MB
Обавештење о поступку замене печата38,50 KB
Образац Пријаве за обуку за царинског заступника42,00 KB
Образац Пријаве за полагање испита за царинског заступника32,00 KB
Обука за царинског заступника44,00 KB
Планиране наставне активности за ОКТОБАР 20190,73 MB
Планиране наставне сктивности за ЈАНУАР 20200,66 MB
Полагање испита за царинског заступника44,00 KB
Правилник173,00 KB
Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одизимању дозвола за заступање у царинском поступку393,63 KB
Правни извори за полагање испита за царинско заступање94,50 KB
Промена печата са царинског агента на царинског заступника43,00 KB
Промена послодавца42,50 KB
Промена послодавца41,50 KB
Промена са агента на заступника43,00 KB
Радно време царинских испостава, реферата и пунктова24,87 KB
Радно време царинских испостава, реферата и пунктова24,33 KB
РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА279,72 KB
Распоред полагаља испита за царинско заступање - редовни и поновни-поправни246,55 KB
Распоред полаганја усменог дела испита141,40 KB
Распоред полагања ПИСМЕНОГ испита201,21 KB
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА106,70 KB
Распоред полагања УСМЕНОГ дела испита за царинско заступање106,70 KB
Распоред полагања УСМЕНОГ испита230,58 KB
Распоред полгања ПИСМЕНОГ дела испита за царинско заступање200,62 KB
Трошкови за полагање стручног испита за заступање у царинском поступку0,69 MB
ЦАПО - Испитна питања316,24 KB

Путнички промет

privremeni uvoz izvoz robe cir130,60 KB
Spisak pravnih lica za ispitivanje vozila49,77 KB
Образац ППС194,53 KB
Обрачун увозних дажбина за робу коју путници са собом носе149,64 KB
ППС образац1,39 MB
Предмети личне употребе127,81 KB
Списак ствари које путник привремено износи100,74 KB
Списак ствари које путник привремено уноси143,84 KB
Увозна поштанско-царинска декларација за грађане75,38 KB
Царинске повластице274,87 KB

Електронско подношење декларација

WSDL спецификација веб сервиса103,43 KB
XML shema (.xsd)102,31 KB
XML шифарници, одговори, поруке101,75 KB
ЕПД - измене60,50 KB
ЕПД - модул за штампу67,75 KB
ЕПД сервис - упутство за програмере, мај 20100,72 MB
Захтев за дозволу тестирања програма за ЕПД52,00 KB
Захтев за дозволу тестирања програма за ЕПД48,92 KB
Захтев за одобрење ЕПД 01.06.201529,34 KB
Захтев за одобрење ЕПД 01.06.201575,81 KB
Инсталациони пакет ActiveXSigner168,66 KB
Кориничко упутство за апликацију PWC (Public Web Client)0,73 MB
Корисничко упутство WEB Client v1.45,72 MB
Корисничко упутство за Public WEB клијентску апликацију4,59 MB
Објашњење декларације1,56 MB
Упутство за ElSub451,50 KB
Шифарник за ElSub127,17 KB

Банкарске гаранције

Захтев за коришћење услуге21,55 KB

Буџет

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ УПРАВЕ ЦАРИНА336,08 KB
Подаци о приходима и расходима0,58 MB


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина