Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 

 

КВОТЕ по споразумима о слободној трговини 

 

                                                                                                                

 

КВОТЕ  по основу члана 30. став 6. Царинског закона

  • Одлука Владе о изузимању од  плаћања царинских дажбина при увозу 20.000  тона  уља  од  семена сунцокрета из тарифне ознаке 1512 19 90 00 Царинске тарифе.
    *квота затворена, по основу истека важности одлуке

 

  •  Одлука Владе о изузимању од плаћања царинских дажбина при увозу робе из тарифних ознака 7208 10 00 90, 7208 36 00 00, 7208 37 00 00, 7208 38 00 00 и 7208 39 00 00 у утврђеним износима квантитативних ограничења у 2013. години

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина