Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ДокументацијаFilter
Набавка добара-АМСС каталога21.5.2018
Набавка софтвера за потребе финансија, писарнице и магацина Управе царина22.5.2018
Набавка службених униформи22.5.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 25.5.2018
Набавка услуга одржавања  УПС-ева у Управи царина31.5.2018
Изградња структурног кабловског система у згради УЦ
1.6.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима Управе царина5.6.2018
Набавка пружање услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних лабораторија6.6.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање састава растварача6.6.2018
Набавка услуге израде техничке документације за изградњу водоводне мреже на ГП Келебија7.6.2018
Набавка добара - лабораторијска опрема7.6.2018
Набавка добара-набавка завеса7.6.2018
Набавка радова на изградњи царинског комплекса при граничном прелазу Градина11.6.2018
Набавка боца за узорковање11.6.2018
Набавка добара - агрегат за ЦР Нештин14.6.2018
Набавка пружање услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних лабораторија18.6.2018
Набавка услуга специјализоване лабораторије испитивање састава растварача18.6.2018
Набавка права коришћења Microsoft  лиценци21.6.2018
Набавка добара - средства за одржавање хигијене21.6.2018
Набавка радова - набавка и уградња  ПВЦ столарије25.6.2018
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за IBM софтвер за централни рачунар26.6.2018
Набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ26.6.2018
Набавка услуге стручног надзора над изградњом прве фазе радова на царинском комплексу при граничном прелазу Градина26.6.2018
Набавка услуга - осигурање за дониране псе29.6.2018
Набавка радова на изградњи граничног прелаза Гостун
2.7.2018
Набавка услуга класификације и уништења робе2.7.2018
Набавка штампарских услуга2.7.2018
Набавка обавезне опреме у складу са Правилником3.7.2018
Набавка услуге симетричног интернет приступа за реализацију резервних линкова ка удаљеним локацијама4.7.2018
Набавка услуга-текуће одржавање и поравке опреме видео надзора у објектима Управе царина6.7.2018
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних материјала13.7.2018
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије испитивање састава растварача13.7.2018
Набавка лабораторијске опреме (Интерферометар са ласером за апарат FTIR Spectrum 100)13.7.2018
Набавка услуга одржавања лиценце за антивирусни софтвер13.7.2018
Набавкa услуге стручног надзора над изградњом граничног прелаза Гостун     16.7.2018
Набавка услуга – стручни надзор над радовима на изградњи ГП Сот16.7.2018
Услуга одржавања софтвера за пословно извештавање19.7.2018
Набавка добара - ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)19.7.2018
Набавка ускладиштења нафтних деривата26.7.2018
Набавка услуга одржавања сториџа6.8.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 13.8.2018
Набавка добара . ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)13.8.2018
Набавка GC-MS-FID апарата16.8.2018
Набавка услуга - осигурање рендген возила17.8.2018
Набавка услуга - осигурање пловних објеката17.8.2018
Набавка услуга - осигурање стационарних скенера17.8.2018
Набавка услуге подршке за ПЦ  платформу20.8.2018
Набавка услуге одржавања апликативног софтвера које користе WEB сервиси
Конкурсна документација   32/18,                                           
21.8.2018
Набавка услуга одржавања системског софтвера на централној платформи22.8.2018

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина