Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ДокументацијаFilter
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за IBM софтвер за централни рачунар27.5.2019
Набавка услуга одржавања сториџа VMAX27.5.2019
Набавка услуга подршке за РС платформу (PREMIER SUPPORT)27.5.2019
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности
28.5.2019
Набавка услуга одржавања апликативног софтвера за NCTS28.5.2019
Набавка  услуга  -  Здравствени  преглед за потребе радника Управе царина (радници који носе оружије и санитарни преглед за раднике који раде у кухињи и бифеу)28.5.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на грађевинско занатским услугама УЦ29.5.2019
Набавка радова на изградњи ЦИ при ГП Градина II фаза
3.6.2019
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица3.6.2019
Набавка услуга одржавања громобрана7.6.2019
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме10.6.2019
Набавка услуга апликативног прилагођавања система10.6.2019
Набавка добара – НИП Образовни информатор - Буџетско рачуноводство11.6.2019
Набавка средстава за одржавање хигијене17.6.2019
Набавка гаражних врата на згради Управе царина26.6.2019
Набавка претплате на ПРОФИ СИСТЕМ27.6.2019
Набавка штампарских услуга28.6.2019
Набавка услуге одржавања централног рачунара и локалних сервера1.7.2019
Набавка услуга закупа опреме због унапређења InfoSphere CDC подсистема за пословно извештавање1.7.2019
Набавка добара - пиће и колонијал5.7.2019
Набавка услуга одржавања лиценци за антивирусни софтвер1.8.2019
Набавка услуга за примену мера у области безбедности и здравља на раду у складу са Законом о безбедности 5.8.2019
Набавка услуга подршке за правилно функционисање система електронских локатора
8.8.2019
Набавка услуга одржавања софтвера за пословно извештавање23.8.2019

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина