Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ДокументацијаFilter
Набавке услуга - Здравствени преглед радника за запослене Управе царина8.12.2017
Изградња граничног прелаза Сот8.12.2017
Набавка добара - набавка thin client радних станица за НЦТС8.12.2017
Набавка услуга категоризације, класификације и уништења робе11.12.2017
Набавка санације крова на ГП Српска Црња11.12.2017
Набавка застава12.12.2017
Здравствени прегледи радника у кухињи,радника који носе оружје и радника изложених дејству штетних материја14.12.2017
Набавка услуга - унапређење Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање15.12.2017
Набавка услуга одржавања софтвера за послове финансија18.12.2017
Набавка услуга електрорадова за Царинарнице Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Шабац, Београд, Управа и ЕРЦ22.12.2017
Набавка услуга одржавања противпожарне опреме22.12.2017
Набавка софтвера за потребе финансија, писарнице и магацина Управе царина22.12.2017
Набавка услуга анализе, спровођења пенетрационог теста и унапређење степена безбедности информационог система25.12.2017
Набавка услуга унапређења Infosphere CDC подсистема за пословно извештавање 27.12.2017
Набавка услуга одржавања трафо станица5.1.2018
Набавка услуга чишћења и прања бетонских и асфалтних површина, пражњење контејнера са одвожењем смећа на најближу депонију, пражњење спољних канти, пражњење септичких јама, чишћење снега, набавка и транспорт техничке воде за потребе Управе царина18.1.2018
Набавка услуга одржавања чилера и расхладног система22.1.2018
Набавка услуга грађевинско занатских радова за потребе Управе царина24.1.2018
Набавка услуга објављивања тендера и информативних огласа24.1.2018
Набавка услуге исхране и хотелског смештаја у земљи 2.2.2018
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство 54/17,2.2.2018
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима Европске Комисије за пројекат Царина 20202.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера Derfor2.2.2018
Набавка клима уређаја2.2.2018
Набавка услуга одржавања зелених површина7.2.2018
Набавка штампарских услуга7.2.2018
Набавка добара- НИП Образовни информатор-Буџетско рачуноводство8.2.2018
Набавка добара - Цекос Ин8.2.2018
Набавка добара Претплата на Профи систем8.2.2018
Набавка материјала и прибора за узорковање робе за потребе УЦ9.2.2018
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Царинарница Суботица, Сомбор, Краљево, Крушевац, Крагујевац, Ужице, Димитровград, Кладово, Ниш и Приштина12.2.2018
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евро дизела, гасног уља,уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља13.2.2018
Набавка услуга превоза радника за потребе УЦ14.2.2018
Набавка добара - Претплата на специјализовани часопис за Јавне набавке14.2.2018
Набавка услуга - одржавања агрегата19.2.2018
Набавка добара - набавка норвешких радијатора, калорифера и ТА пећи19.2.2018
Набавка добара - набавка фиксног телефонског апарата - бежични и жични, факс апарата20.2.2018
Набавка услуга одржавања софтвера за статистику21.2.2018
Набавка оджавања клима уређаја - сплит системи21.2.2018
Набавка аутогума22.2.2018
Набавка услуга одржавања документ скенера22.2.2018
Набавка добара - опреме за угоститељство23.2.2018
Обрада отвора на вратима и прозорима у интернату23.2.2018
Набавка фотокопира и мултифункционалних уређаја26.2.2018
Набавка документ скенера26.2.2018
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором27.2.2018
Набавка услуга техничког прегледа возила1.3.2018
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Коника Минолта5.3.2018
Набавка угоститељских услуга5.3.2018
Набавка услуга израде аката процена ризика на радном месту и у радној околини за потребе УЦ9.3.2018
Набавка услуга одржавања фотокопира марке Canon15.3.2018
Набавка услуга одржавања лиценци за POWER 8 сервер26.3.2018
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме26.3.2018

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина