Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ДокументацијаFilter
Набавка услуга фиксне телефоније19.3.2019
Набавка услуга - годишњи сервис и калибрација лабораторијске опреме20.3.2019
Набавка услуга одржавања лиценци за DATA CENTAR FIREWALL и уређаја за контролу интернет саобраћаја21.3.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i popravke opreme video nadzora u objektima Uc22.3.2019
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних материјала25.3.2019
Набавка  услуга специјализованих лабораторија, испитивање производа уљарске индустрије - биљне масти25.3.2019
Набавка услуга одржавања агрегата26.3.2019
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евро дизела, гасног уља, уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља26.3.2019
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање састава растварача26.3.2019
Набавка пружања услугe испитивања у специјализованoj лабораторији-одређивање садржаја масти у производима од млека26.3.2019
Набавка претплате на Привредни саветник27.3.2019
Набавка преплате на Цекос Ин27.3.2019
Набавка претплате на специјализовани часопис за Јавне набавке27.3.2019
Набавка службених униформи8.4.2019
Набавка обуће за царинске службенике8.4.2019
Набавка добара – претплата на Пословни биро (Радно-правни саветник)8.4.2019
Набавка претплате на Paragraf Lex (електронска верзија)8.4.2019
Набавка преплате на Цекос Ин15.4.2019
Набавка преплате на привредни саветник15.4.2019
Набавка услуга - годишњи сервис и калибрација лабораторијске опреме15.4.2019
Набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија16.4.2019
Набавка услуга превоза радника за потребе Управе царина7.5.2019
Набавка услуга – годишњи сервис и калибрација лабораторијске опреме15.5.2019
Набавка  добра  -   дневна, недељна и месечна штампа20.5.2019
Набавка услуге стручног надзора над изградњом ЦИ при ГП Градина23.5.2019
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за IBM софтвер за централни рачунар27.5.2019
Набавка услуга одржавања сториџа VMAX27.5.2019
Набавка услуга подршке за РС платформу (PREMIER SUPPORT)27.5.2019
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности
28.5.2019
Набавка услуга одржавања апликативног софтвера за NCTS28.5.2019
Набавка  услуга  -  Здравствени  преглед за потребе радника Управе царина (радници који носе оружије и санитарни преглед за раднике који раде у кухињи и бифеу)28.5.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на грађевинско занатским услугама УЦ29.5.2019
Набавка радова на изградњи ЦИ при ГП Градина II фаза
3.6.2019
Набавка услуга текућег одржавања аутодизалица3.6.2019
Набавка услуга одржавања громобрана7.6.2019
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме10.6.2019
Набавка услуга апликативног прилагођавања система10.6.2019
Набавка добара – НИП Образовни информатор - Буџетско рачуноводство11.6.2019
Набавка средстава за одржавање хигијене17.6.2019
Набавка услуге одржавања централног рачунара и локалних сервера1.7.2019
Набавка услуга закупа опреме због унапређења InfoSphere CDC подсистема за пословно извештавање1.7.2019

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина