Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

ДокументацијаFilter
Набавка ускладиштења нафтних деривата26.7.2018
Набавка услуга - осигурање донираних паса 13.8.2018
Набавка добара . ФИА (апарат за испитивање процената аромата у нафтним дериватима)13.8.2018
Набавка GC-MS-FID апарата16.8.2018
Набавка услуга - осигурање рендген возила23.8.2018
Набавка услуга одржавања системског софтвера на централној платформи23.8.2018
Набавка услуге одржавања апликативног софтвера које користе WEB сервиси24.8.2018
Набавка услуга - осигурање пловних објеката3.9.2018
Набавка услуга - осигурање стационарних скенера3.9.2018
Набавка услуга одржавања  УПС-ева у Управи царина4.9.2018
Набавка услуга коришћења и одржавања лиценци за IBM софтвер за централни рачунар4.9.2018
Набавка радова - набавка и уградња  ПВЦ столарије4.9.2018
Набавка услуга класификације и уништења робе4.9.2018
Набавка штампарских услуга4.9.2018
Услуга одржавања софтвера за пословно извештавање4.9.2018
Набавка услуга – стручни надзор над радовима на изградњи ГП Сот4.9.2018
Набавка услуга одржавања сториџа4.9.2018
Набавка услуге подршке за ПЦ  платформу4.9.2018
Набавка услуга миграције DB2 и ZOS оперативног система25.9.2018
Набавка услуга повезивања телекомуникационих уређаја L3VPN25.9.2018
Набавка услуга одржавања мобилних скенера1.10.2018
Набавка услуга одржавања централног рачунара и локалних сервера3.10.2018
Набавка лиценце за уређај за заштиту3.10.2018
 Набавка лиценце за F5 уређај за заштиту3.10.2018
Набавка услуга одржавања IBM системског софтвера за развојно окружење на PC платформи4.10.2018
Набавка софтвера за продају робе и возила 40/18,4.10.2018
Комисија за технички преглед објекта ГП Бајмок4.10.2018
Набавка услуга - испитивање присуства маркера нафтних деривата у специјализованим лабораторијама4.10.2018
Набвака услуге испитивања у специјализованој лабораторији - испитивање производа уљарске индустрије- биљне масти5.10.2018
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији -испитивање алкохола и алкохолних пића5.10.2018
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији -  одређивање садржаја масти у производима од млека

Конкурсна документација 87/18,                                 Позив за подношење понуда 87/18,                         Одлука о обустави поступка 87/18,

5.10.2018
Набавка дневљне, недељне и месечне штампе12.10.2018
Набавка услуга - осигурање за дониране псе15.10.2018
Набавка софтвера за пословање и повезивање са постојећом базом података15.10.2018
Набавка добара - мултифункционалних апарата15.10.2018
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности16.10.2018
Набавка нових уређаја за контролу радиоактивности (скенери, пејџери)16.10.2018
Набавка услуга апликативног прилагођавања система22.10.2018
Набавка одржавања лиценци за  Check Point22.10.2018
Здравствени преглед за потребе УЦ (радници који носе оружје и санитарни преглед за раднике који раде у кухињи и бифеу)22.10.2018
Набавка резервних делова за информатичку опрему29.10.2018
Набавка Telehousing услуга29.10.2018

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина