Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ДокументацијаFilter
Набавка услуга поправке беле технике21.10.2019
Набавка услуга одржавања уређаја за заштиту24.10.2019
набавка услуга oдржавањa софтвера за статистику1.11.2019
Набавка пнеуматика7.11.2019
Набавка услуга одржавања фотокопира марке „Minolta”, факс апарата ,,Panasoniс“, електричног катера за планове и скенера ROWE великог формата 7.11.2019
Набавка услуга превоза радника Управе царина12.11.2019
Набавка услуга класификације и уништења робе12.11.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације за потребе Управе царинa12.11.2019
Набавка службених значки15.11.2019
Набавка услуга одржавања лиценци АРИС21.11.2019
Набавка услуга одржавања софтвера за статистику25.11.2019
Набавка услуга одржавањa  мобилних скенера 2.12.2019
Набавка услуга - технички преглед возила 2.12.2019
Набавка PVC столарије9.12.2019
Набавка услуга oдржавањa апликативног софтвера за послове финансија - SIRIUS12.12.2019
Набавка услуга oдржавањa апликативног софтвера за послове финансија - SIRIUS   27.12.2019
Набавка услуга спољног чишћења30.12.2019
Набавка услуга подршке за мрежне и безбедносне уређаје     10.1.2020
Набавка опреме за домаћинство и угоститељство15.1.2020
Набавка металних полица за магацин16.1.2020
Набавка услуга  текућег одржавања аутодизалица23.1.2020
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина    23.1.2020
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи23.1.2020
Набавка пнеуматика 23.1.2020
Набавка услуга пресељења робе, документације и покретних ствари за потребе Управе царина 23.1.2020
Набавка услуга одржавања лиценци АРИС27.1.2020
Набавка услуга одржавања лифтова у згради Управе царина27.1.2020
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима за  Царину 20206.2.2020
Набавка услуге исхране и хотелског смештаја у земљи 6.2.2020
Набавка услуге превоза и смештаја за службени пут у иностранство 6.2.2020

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки


ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина