Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ДокументацијаFilter
Набавка услуга миграције DB2 и ZOS оперативног система25.9.2018
Набавка услуга повезивања телекомуникационих уређаја L3VPN25.9.2018
Набавка услуга одржавања мобилних скенера1.10.2018
Набавка услуга одржавања централног рачунара и локалних сервера3.10.2018
Набавка лиценце за уређај за заштиту3.10.2018
 Набавка лиценце за F5 уређај за заштиту3.10.2018
Набавка услуга одржавања IBM системског софтвера за развојно окружење на PC платформи4.10.2018
Набавка софтвера за продају робе и возила 40/18,4.10.2018
Комисија за технички преглед објекта ГП Бајмок4.10.2018
Набавка услуга - испитивање присуства маркера нафтних деривата у специјализованим лабораторијама4.10.2018
Набвака услуге испитивања у специјализованој лабораторији - испитивање производа уљарске индустрије- биљне масти5.10.2018
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији -испитивање алкохола и алкохолних пића5.10.2018
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији -  одређивање садржаја масти у производима од млека

Конкурсна документација 87/18,                                 Позив за подношење понуда 87/18,                         Одлука о обустави поступка 87/18,

5.10.2018
Набавка дневљне, недељне и месечне штампе12.10.2018
Набавка услуга - осигурање за дониране псе15.10.2018
Набавка софтвера за пословање и повезивање са постојећом базом података15.10.2018
Набавка добара - мултифункционалних апарата15.10.2018
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности16.10.2018
Набавка услуга апликативног прилагођавања система22.10.2018
Набавка одржавања лиценци за  Check Point22.10.2018
Здравствени преглед за потребе УЦ (радници који носе оружје и санитарни преглед за раднике који раде у кухињи и бифеу)22.10.2018
Набавка резервних делова за информатичку опрему29.10.2018
Набавка нових уређаја за контролу радиоактивности (скенери, пејџери)1.11.2018
Набавка Telehousing услуга6.11.2018
Набавка услуга спољног чишћења13.11.2018
Набавка услуга - одржавање и сервисирање машине за кривотворену робу14.11.2018
Набавка добара - Пиће и колонијал16.11.2018
Набавка радова на изградњи надстрешнице Кладово16.11.2018
Набавка миграција података за обрачун зарада из базе података УЦ у базу података Управе за трезор19.11.2018
Набавка услуга - одржавање и сервисирање машине за кривотворену робу19.11.2018
Набавка услуга одржавања противпожарне опреме19.11.2018
Набавка услуга  изнајмљивања дигиталних водова за пренос података Поп Лукина21.11.2018
Набавка услуга - одржавање друмских колских вага22.11.2018
Набавка услуга одржавања зелених површина 22.11.2018
Набавка миграција података за обрачун зарада из базе података УЦ у базу података Управе за трезор27.11.2018
Набавка услуга - категоризација, класификациај и уништење робе3.12.2018
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором4.12.2018
Набавка апликативног софтвер за послове финансија (SIRIUS)4.12.2018
Набавка добара - Храна за животиње4.12.2018
Набавка добара - резервних делова (за информатичку опрему)6.12.2018
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме7.12.2018
Набавка ПВЦ прозора10.12.2018
Набавка услуга одржавања и сервисирања Минолта фотокопир апарата и Панасоник факс апарата10.12.2018
Набавка Back up података24.12.2018

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина