Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ДокументацијаFilter
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција грађевинских радова на објектима Управе царина23.1.2019
набавкa услугa објављивања тендера и информативних огласа1.2.2019
Набавка фотокопир апарата и мултифукционалних апарата4.2.2019
Набавка документ скенера4.2.2019
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство4.2.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Управе, зграде ЕРЦ-а и свих царинарница 4.2.2019
Набавка услуга исхране и хотелског смештаја у земљи4.2.2019
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима за Царину 20204.2.2019
Набавка угоститељских услуга 5.2.2019
Набавка клима уређаја6.2.2019
Набавка одржавања клима уређаја – сплит системи6.2.2019
Набавка штампарских услуга6.2.2019
Набавка добара - набавка завеса7.2.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми
11.2.2019
Набавка хлеба, млека и млечних производа 14.2.2019
Набавка услуга испитивања у специјализованој лабораторији - испитивање производа уљарске индустрије - биљне масти14.2.2019
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији - оређивање садржаја масти у производима од млека14.2.2019
Набавка добара –  воће, поврће и јаја за кухињу у УЦ18.2.2019
Nabavka usluga godišnje kontrole merenja radioaktivnosti18.2.2019
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи22.2.2019
Набавка услуга одржавања клизних и роло врата22.2.2019
Набавка радова на замени портала за хол зграде УЦ22.2.2019
Набавка услуга одржавања возила1.3.2019
Набавка услуга - Здравствени прегледи за запослене - систематски преглед за потребе радника Управе царина6.3.2019
Набавка услуга техничког прегледа возила11.3.2019
Набавка  радова на санацији објекта ЦИ Зајечар18.3.2019
Набавка услуга одржавања уређаја за заштиту18.3.2019
Набавка  услуге  симетричног  интернет  приступа  за реализацију резервних линкова ка удаљеним локацијама18.3.2019
Набавка меса и мсених прерађевина 18.3.2019
Набавка услуга одржавања лиценци АРИС18.3.2019
Набавка услуга фиксне телефоније19.3.2019
Набавка услуга - годишњи сервис и калибрација лабораторијске опреме20.3.2019
Набавка услуга одржавања лиценци за DATA CENTAR FIREWALL и уређаја за контролу интернет саобраћаја21.3.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i popravke opreme video nadzora u objektima Uc22.3.2019
Набавка пружања услуга специјализоване лабораторије и испитивање челичних материјала25.3.2019
Набавка  услуга специјализованих лабораторија, испитивање производа уљарске индустрије - биљне масти25.3.2019
Набавка услуга одржавања агрегата26.3.2019
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање дизел горива, евро дизела, гасног уља, уља за ложење, моторног бензина, млазног горива, авионског бензина и хидрауличног уља26.3.2019
Набавка услуга специјализованих лабораторија, испитивање састава растварача26.3.2019
Набавка пружања услугe испитивања у специјализованoj лабораторији-одређивање садржаја масти у производима од млека26.3.2019
Набавка претплате на Привредни саветник27.3.2019
Набавка преплате на Цекос Ин27.3.2019
Набавка претплате на специјализовани часопис за Јавне набавке27.3.2019
Набавка службених униформи8.4.2019
Набавка обуће за царинске службенике8.4.2019
Набавка добара – претплата на Пословни биро (Радно-правни саветник)8.4.2019
Набавка претплате на Paragraf Lex (електронска верзија)8.4.2019
Набавка преплате на Цекос Ин15.4.2019
Набавка преплате на привредни саветник15.4.2019
Набавка услуга - годишњи сервис и калибрација лабораторијске опреме15.4.2019
Набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија16.4.2019
Набавка услуге стручног надзора над изградњом ЦИ при ГП Градина22.4.2019
Набавка радова на изградњи ЦИ при ГП Градина II фаза
22.4.2019
Набавка услуга одржавања уређаја за контролу радиоактивности13.5.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на грађевинско занатским услугама УЦ13.5.2019

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина