Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ДокументацијаFilter
Набавка миграција података за обрачун зарада из базе података УЦ у базу података Управе за трезор27.11.2018
Набавка услуга - категоризација, класификациај и уништење робе3.12.2018
Набавка услуга шлепа возила под царинским надзором4.12.2018
Набавка апликативног софтвер за послове финансија (SIRIUS)4.12.2018
Набавка добара - Храна за животиње4.12.2018
Набавка добара - резервних делова (за информатичку опрему)6.12.2018
Набавка услуга одржавања радио релејне комуникационе опреме7.12.2018
Набавка ПВЦ прозора10.12.2018
Набавка услуга одржавања и сервисирања Минолта фотокопир апарата и Панасоник факс апарата10.12.2018
Набавка Back up података24.12.2018
Набавка услуга прегледа и испитивања електро инсталација и давања стручног налаза о исправности14.1.2019
Набавка материјала и прибора за узорковање робе14.1.2019
Набавка ауто гума 14.1.2019
Набавка услуга одржавања документ скенера14.1.2019
Набавка услуга одржавања лифтова Управе царина14.1.2019
Набавка услуга одржавања софтвера Derfor (Therefore)14.1.2019
Набавка услуга - одржавање трафо станица 14.1.2019
Набавка услуга пресељења робе, документације и покретне имовине Управе царина17.1.2019
Набавка услуга - одржавање централног расхладног система и чилера17.1.2019
Набавка радова - уградња аутоматских рампи17.1.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на инсталацијама водовода и канализације (ВИК) за потребе Управе царина21.1.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција грађевинских радова на објектима Управе царина23.1.2019
набавкa услугa објављивања тендера и информативних огласа1.2.2019
Набавка фотокопир апарата и мултифукционалних апарата4.2.2019
Набавка документ скенера4.2.2019
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство4.2.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електроинсталацијама за потребе Управе, зграде ЕРЦ-а и свих царинарница 4.2.2019
Набавка услуга исхране и хотелског смештаја у земљи4.2.2019
Набавка услуга превоза и смештаја за службени пут у иностранство по одобреним средствима за Царину 20204.2.2019
Набавка угоститељских услуга 5.2.2019
Набавка клима уређаја6.2.2019
Набавка одржавања клима уређаја – сплит системи6.2.2019
Набавка штампарских услуга6.2.2019
Набавка добара - набавка завеса7.2.2019
Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми
11.2.2019
Набавка хлеба, млека и млечних производа 14.2.2019
Набавка услуга испитивања у специјализованој лабораторији - испитивање производа уљарске индустрије - биљне масти14.2.2019
Набавка пружања услуге испитивања у специјализованој лабораторији - оређивање садржаја масти у производима од млека14.2.2019
Набавка добара –  воће, поврће и јаја за кухињу у УЦ18.2.2019
Nabavka usluga godišnje kontrole merenja radioaktivnosti18.2.2019
Набавка услуга одржавања аутоматских рампи22.2.2019
Набавка услуга одржавања клизних и роло врата22.2.2019
Набавка радова на замени портала за хол зграде УЦ22.2.2019
Набавка услуга одржавања возила1.3.2019
Набавка услуга фиксне телефоније15.3.2019
Набавка услуга одржавања лиценци за DATA CENTAR FIREWALL и уређаја за контролу интернет саобраћаја21.3.2019

Претходна обавештења

Nema stavki koje je moguće pregledati u ovom prikazu biblioteke dokumenata „Prethodna obaveštenja“.

 Архива тендера и набавки

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина