Preskoči veze navigacije
Мапа царинарница
Београд
Вршац
Димитровград
Зрењанин
Кладово
Крагујевац
Краљево
Крушевац
Ниш
Нови Сад
Приштина
Сомбор
Суботица
Ужице
Шабац
Отворена царинска линија
Акредитација за новинаре
Пишите нам

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

СЕКТОР ЗА ТАРИФСКЕ ПОСЛОВЕ

Помоћник директора Соња Лазаревић

Tелефон: + 381 11 2690 822
Факс: + 381 11 2699 722

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЦАРИНСКУ ТАРИФУ
Телефон: + 381 11 319-06-30


ОДСЕК ЗА АНАЛИЗУ И СВРСТАВАЊЕ ПРОИЗВОДА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ И ШИРОКУ ПОТРОШЊУ
Телефон: + 381 11 269-98-46


ОДСЕК ЗА АНАЛИЗУ И СВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ И ДРУГИХ ТЕХНИЧКИХ  ПРОИЗВОДА 
Телефон: + 381 11 201-59-64

 

ГРУПА ЗА ЦАРИНСКУ НОМЕНКЛАТУРУ
Телефон: + 381 11 311-74-30


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРЕКЛО И ЦАРИНСКУ ВРЕДНОСТ РОБЕ
Телефон: + 381 11 260-60-73;

ФАКС + 381 11 260-60-73

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАКНАДНУ КОНТРОЛУ
Телефон: + 381 11  201-58-31       

 

ЦАРИНСКА ЛАБОРАТОРИЈА 
Телефон: + 381 11  275-14-67

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТАРИС (ИНТЕГРИСАНА ТАРИФА СРБИЈЕ), ИНСТРУМЕНТЕ ЦАРИНСКЕ И СПОЉНОТРГОВИНСКЕ ЗАШТИТЕ, ПОРЕЗЕ И АКЦИЗЕ

Телефон: 2015-977

 

ГРУПА ЗА ТАРИС

Телефон:+381 11 319-57-69

 

ГРУПА ЗА АНАЛИТИЧКО ПРАЋЕЊЕ ИНСТРУМЕНТАТА ЦАРИНСКЕ И СПОЉНОТРГОВИНСКЕ ЗАШТИТЕ 
Телефон: + 381 11 2604-493 

 

ГРУПА ЗА ПОРЕЗ, АКЦИЗЕ И ТАКСЕ
 Телефон:+ 381 11 2015-815

 

Врати се на контакт страну

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina