Preskoči veze navigacije
Организација службе
Историјат царинске службе
Историјат царинског закона и царинске тарифе
Царинска униформа кроз време
Стална изложбена поставка
Галерија слика
Дан царинске службе
Пословна стратегија УЦС
Буџет

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

О НАМА

 

Управа царина је извршни орган Владе Србије у саставу Министарства финансија, који спроводи царинску политику Републике Србије. Управа царина поједностављивањем поступака, модернизацијом система царинског пословања, образовањем запослених и јачањем сарадње са другим домаћим институцијама и службама, као и активним учешћем у међународној и регионалној царинској сарадњи, доприноси обезбеђивању сталних јавних прихода, ефикасном одвијању међународне трговине, као и очувању безбедности, сигурности и свеукупне заштите.

 

 

 

 

 

 

 

Своје послове и задатке Управа царина обавља преко 15 подручних јединица – царинарница, у оквиру којих су, као уже унутрашње јединице, организоване царинске испоставе и царински реферати. Царинарнице преко својих организационих јединица спроводе царински поступак у путничком и робном промету – мере царинског надзора, царињењe робе, сузбијањe нелегалног увоза, царински управни и царински прекршајни поступак, продају царинске робе и принудну наплату царинских дажбина.

 

 

 

 

 

 

Управа царина обезбеђује правилну и једнообразну примену прописа из свог делокруга рада, контролише рад царинарница, спроводи другостепени царинско-управни поступак, врши координацију рада, сузбија кријумчарење и спроводи царинске истраге, врши информатичке, организационо-кадровске, финансијско-материјалне, опште и послове набавке. Послове из своје надлежности Управа царина обавља преко Бироа директора и шест сектора – сектора царинског пословања и процедура, тарифског, информатичког, људских ресурса и општих послова, финансијско, правно и инвестиционог и контролно-безбедносног сектора, као и међународне сарадње и европских интеграција, унутрашње контроле и интерне ревизије. Део кадровских, финансијских и општих послова обављају и царинарнице.

 

 

 

 

 

 

 

Царинска служба сваке државе представља важан државни орган, чија је примарна функција, историјски посматрано, била прикупљање дажбина. Данас је место и улога царине у великој мери другачија. Осим што је важна карика у ланцу подршке међународној трговини, савремена царинска служба има и изузетно значајну улогу у безбедносном систему сваке државе, као сегмент система безбедности у оквиру борбе против међународног тероризма и транснационалног криминала и у систему свеукупне заштите грађана.

 

 

 

  

 

 

Седиште Управе царина Републике Србије налази се у Новом Београду, Булевар др Зорана Ђинђића 155а.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина