Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВОЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РУСКУ ФЕДЕРАЦИЈУ

 

 

У складу са Споразумом о слободној трговини које је Србија закључила са Руском Федерацијом, Белорусијом и Казахстаном, обавештавамо вас да је Управа царина Србије царинским администрацијама тих земаља доставила ажурирани списак података неопходних за правилно попуњавање извозне документације (обавештење).

 

Кликом на жељену информацију можете пронаћи ажуриране податке о:

• Организационим јединицама Управе царина (са шифарником Царинарница, Царинских испостава и Царинских реферата), које су овлашћене за издавање сертификата о пореклу робе Форма СТ-2.

 

 Овлашћене организационе јединице за издавање СТ-2


• Адресама царинарница са припадајућим организационим јединицама (испоставе и реферати) које су овлашћене за оверу сертификата;

 

 Овлашћене организационе јединице за оверу сертификата


• Припадајућим шифрама и бројевима печата, оригиналним отисцима печата које дуже организационе јединице надлежне царинарнице за оверу сертификата;

• Списку царинских службеника овлашћених за оверу сертификата са потписима.

 

Датум почетка примене  ажурираних информација је 1. фебруар 2021. године,

 

Такође, друге потребне податке можете наћи и у акту Управе царина број 148-II-483-01-74/2019 од 22.02.2019. на српском () и руском () језику.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина