Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЦАРИНСКЕ ПОВЛАСТИЦЕ

 

Област царинских повластица регулисана је одредбама чл. 244. до 249. Царинског закона.

 

Oслобођења од плаћања увозних дажбина груписана су на следећи начин:

• за страна лица (шефови страних држава и њихови изасланици, међународне организације и хуманитарне организације, дипломатска и конзуларна представништва и њихово особље) (чл. 244.);
• физичка лица (чл. 245.);
• правна и друга лица (чл. 246.);
• роба (чл. 247.).

 

Текст Царинског закона можете преузети овде, а у вези са применом наведених чланова је и Уредба о царинским повластицама, коју, такође можете преузети овде.  


 

   

 

 


  


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина