Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Зелени коридори - ЦЕФТА док траје пандемија Covid 19

 

Објашњење за промет робе на зеленим коридорима у региону Западног Балкана

 

Тачке преласка унутар региона ЦЕФТА отворене за превоз робе

 

Листа основних (приоритетних) роба, која је имплементирана у систему SEED, се редовно ажурира и објављује на овом сајту. Ова јединствена листа се договара на нивоу ЦЕФТА региона, односно усаглашавају је све ЦЕФТА стране уговорнице. Желимо да вам скренемо пажњу да право приоритетног проласка преко успостављених зелених коридора имају робе са поменуте листе, уколико националним законодавством није прописано ограничење промета за одређене врста роба са ове листе.

Ажурирани списак основних роба за приоритетан пролазак – 01 01 2021ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина