Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Пословна контакт група

 

У складу са утврђеним терминима активности у Пројекту који се финансира из предприступног фонда ИПА 2011, а чији је главни циљ увођење NCTS-a (Новокомпјутеризованог транзитног система), следећа битна активност утврђена NCTS Националним пројектним планом је формирање Пословне контакт групе.
Циљ формирања овакве групе је упознавање учесника у царинском поступку са променама које предстоје у транзиту, подизање свести о неопходности промене начина рада у њиховом пословања, али исто тако и о потреби да и они благовремено раде на подизању капацитета у области људских ресурса и информационих технологија.
Председавајући Пословне контакт групе биће помоћник директора Сектора за царинско пословање и међународну царинску сарадњу.
Такође, Управа царина је израдила Опште услове рада Пословне контакт групе.
Оснивачки састанак Пословне контакт групе заказан је за 30.5.2013. године у 11 часова у амфитетатру Управе царина.

 

  Општи услови рада Пословне контакт групе 

 

Презентације

 

 Општи услови рада Пословне контакт групе - Веселин Милошевић, помоћник директора Сектора за царинско пословање и међународну царинску сарадњу

 

 Основе НЦТС и Национални пројектни план - Олга Протић, руководилац пројеката

 

 Електронска комуникација у оквиру НЦТС - Љиљана Јовановић, Сектор за информационе технологије Управе царина Србије

 

Техничка документација

 

Размена порука између привредних субјеката и NCTS-a (српски)

Размена порука између привредних субјеката и NCTS-a (енглески)

 

Размена порука између приврединих субјеката и Управе Царина - GMS (српски)

Размена порука између приврединих субјеката и Управе Царина -GMS(енглески)

 

 

 

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина