Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Лакши царински поступак у теретном саобраћају

понедељак, 11 фебруар 2019.

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали донео је Инструкцију спровођења надзора, контроле и стављања робе у поступак које спроводи орган Управе царина на терминалима, чиме се значајно олакшава царински поступак у теретном саобраћају.

 

 

Инструкција је донета 29. јануара 2019. године, а њоме је прецизирано ко може бити држалац терминала, као и услови које терминал мора испуњавати, чиме ће бити побољшани услови рада како царинских службеника, тако и корисника терминала.

 

Предвиђено је и да уколико је држалац терминала привредно друштво, цена услуге коришћења паркинга на терминалу не буде већа од 1.200 динара укључујући ПДВ, за 24 сата од момента уласка возила у терминал, као и да ће се иста цена наплаћивати за сваких следећих 24 сата задржавања возила на терминалу.

 

 

Управа царина је крајем прошле године наложила свим царинским службеницима да у полазној царинској испостави у националном транзитном поступку одређују рок за предају робе одредишном царинском органу од 5 дана.

 

Министар Мали крајем прошле године одржао је неколико састанака са представницима Пословног удружења Међународни транспорт из Београда и Удружења МДТ из Краљева, након чега су узети у обзир предлози тих удружења који се односе на рок за предају робе царинском органу.

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина