Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

Царињење поштанских пошиљака

среда, 05 март 2014.

Поводом неколико жалби које су стигле претходних дана у Управу царина, а које се односе на контролу и царињење поштанских пошиљака, желимо да још једном објаснимо грађанима начин на који се цео поступак одвија и да тако отклонимо све недоумице.

С обзиром на то да поједини грађани тврде да се у пошиљкама не налази увек она роба коју су очекивали, те да сумњају да је неко „присвојио“ један део садржаја, желимо да јавност упознамо са чињеницом да пакете отвара поштански, а не царински службеник.

 

 

 

Он царинику подноси на увид садржај пакета како би узео све податке потребне за царињење робе, након чега се садржај враћа најчешће у исту амбалажу, осим у случајевима када је неопходан нова. Све се ово чини тако да не дође до видне повреде омота или садржине пошиљке.

Пакети се обавезно обезбеђују унакрсним повезивањем канапа, на чијим крајевима се обавезно ставља поштанска пломба. У случају  да пошиљка подлеже наплати царинских дажбина на пошиљку се ставља налепница „ОЦАРИЊЕНО, а уколико не подлеже налепница „ОСЛОБОЂЕНО ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ“. Контроли, односно отварању пакета може присуствовати и прималац пошиљке или особа  коју је за то опуномоћио.

 

 

 

Из свега наведеног лако се може закључити коју врсту контакта царински службеник има са пристиглом поштанском пошиљком и њеним садржајем, те да уколико пошиљалац или прималац имају било какву замерку на изглед или садржај пакета, своју рекламацију требају да упуте Јавном предузећу ПТТ саобраћај „Србија“ у улици Савска 2.


Што се царињење пакета тиче оно се започиње првенствено одређивањем царинске вредности неке робе (у овом случају пошиљке) и то применом метода које су прописане Царинским законом и пратећим прописима.

 

 

Царински службеници осим наведене вредности (односно рачуна) као методе за утврђивање царинске вредности, користе и друге методе попут упоређивања вредности сличне или истоветне робе. То се чини из разлога што се у пракси показало да се вредности робе произвољно наводе и то са различитим мотивима ( некада се вредности више пута увећавају, а некада умањују са циљем остваривања права на повластицу), због чега се при одређивању царинске основице узимају са резервом.

Према Царинском закону и горе наведеној Уредби, предвиђено је ослобођење од плаћања увозних дажбина на:

  • пошиљке мале вредности послате од стране физичког лица другом физичком лицу, које нису комерцијалне природе и за које нема обавезе плаћања, у укупној вредности до 70 евра (ове пошиљке су ослобођене плаћања царинских дажбина и ПДВ);
  • пошиљке мале вредности, некомерцијалне природе, у укупној вредности до 50 евра  (овакве пошиљке су ослобођене плаћања царинских дажбина, а ПДВ се плаћа).

 

 

Увозне дажбине на пошиљке које физичка лица примају из иностранства у поштанском саобраћају, чија вредност не прелази 3.000 евра, обрачунавају се применом јединствене царинске стопе у висини од 10 одсто, а на оцарињену вредност обрачунава се припадајућа стопа ПДВ-а. Важно је да се нагласи да се, за поштанске пошиљке које подлежу наплати увозних дажбина, царинска основица увећава за трошкове транспорта и поштарине.

У случају да су пошиљке вредније од горе наведеног износа (3.000 евра) или када их наручују правна лица тада је обавезно поднети декларацију у писаном облику (ЈЦИ) и започети поступак редовног царињења. Оно подразумева да ће се роба царинити по стопи утврђеној Законом о царинској тарифи.

 

 

Треба напоменути да роба која се увози, односно наручује може да стигне обичном пошиљком – преко ПТТ службе или брзом поштом преко фирми какве су „ДХЛ”, „Федекс”, УПС”. Уколико, међутим, пошиљка стигне брзом поштом она се такође царини по стопи која је прописана Законом о царинској тарифи, а не применом јединствене царинске стопе у висини од 10 одсто.

Начин доставе робе избор је њеног наручиоца и он се о томе вероватно изјашњава у моменту поруџбине. За наше грађане и даље је повољније да робу примају путем обичне поште, с обзиром на то да су ПТТ услуге јефтиније од услуга брзе поште, па су самим тим укупни издаци нижи.

Стопе царине које се примењују на увоз робе у Републику Србију у 2013. години прописане су у Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 115/12.

За више информација, кликните на слику испод:

 

 

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина