Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

                                           Програм ЦАРИНА 2013   

 

 

Програм Царина 2013 успостављен је Одлуком Европског парламента и Савета Европске уније (ЕУ) број 624/2007/EC од 23. априла 2007. године. Започет је 1. јануара 2008. године и трајаће до 31. децембра 2013. године. За реализацију програма надлежан је Генерални директорат Европске комисије за порезе и царинску унију (DG TAXUD – Directorate General for Taxation and Customs Union).
 
Програм је дефинисан тако да обезбеђује подршку и смернице за рад царинским администрацијама у циљу ефикасног функционисања унутрашњег тржишта Европске уније. Треба да помогне олакшавању и стимулисању трговине поједностављивањем царинских прописа и поступака, као и да обезбеди заштиту финансијских интереса ЕУ и безбедност њених грађана сузбијањем царинских прекршаја. Суштина програма је да обезбеди да 28 царинских администрација у ЕУ спроводи један заједнички царински закон на што уједначенији начин.
 
Програм је намењен, пре свега, земљама чланицама ЕУ, али је доступан и земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступање ЕУ под одређеним условима, са циљем да им пружи подршку у развоју капацитета за обављање царинских послова у периоду пре и после приступања. То подразумева подршку, пре свега, за унапређење разумевања царинских прописа и процедура ЕУ, подстицање размене искустава и регионалне сарадње између царинских администрација, модернизације царинских формалности и унапређење информационих система у домену размене информација и борбе против превара.

 

Тренутно у програму учествују 33 царинске администрације: 28 земаља ЕУ, као и Албанија, Македонија, Србија, Турска и Црна Гора, као земље кандидати за чланство у ЕУ.
 
Програмске активности обухватају:
- постављање и одржавање информатичких система комуникације и система размене података;
- бенчмаркинг;
- семинаре и радионице;
- пројектне и надзорне групе;
- обуке;
- радне посете и
- мониторинг акције.

 

У оквиру програма, осим догађаја за које Европска комисија упућује позив свакој од земаља учесница (састанци, радне групе, обуке, радионице, семинари), радне посете су инструмент који се често користи, имајући у виду његову флексибилност и једноставност. За реализацију радних посета није потребно претходно одобрење Европске комисије већ земље међусобно предлажу и договарају посете, а на крају сваке буџетске године о реализованом информишу Европску комисију путем годишњег извештаја. Радна посета подразумева посету царинских службеника националне администрације страној администрацији ради реализације унапред дефинисаног циља, а он мора бити повезан са циљевима и приоритетима дефинисаним у Годишњем програму рада Царине 2013. У радној посети може учествовати било који царински службеник без обзира на звање и делокруг рада, с тим што мора да поседује искуство и знање везано за рад службе у целини и/или специфично знање у својој области рада и да добро говори језик који буде договорен као језик радне посете. Сврха радних посета је побољшање ефикасности и ефективности рада националних администрација путем размене знања и искустава са колегама других царинских администрација. Због свега наведеног, у Управи царина је одлучено да се акценат стави на радне посете и на тај начин обезбеди циљано учешће што већег броја колега у програму, на теме које су сами изабрали и предложили.

 

Република Србија је 27. фебруара 2009. године приступила Програму Царина 2013 закључивањем Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Европске заједнице о учешћу Републике Србије у Програму Европске заједнице „Царина 2013“ и од 1. априла 2009. године активно учествије у програму. За спровођење програма у Републици Србији надлежна је Управа царина Србије, која је именовала тим за координацију програма, који чине: национални координатор, задужен за општу координацију и управљање програмом у Управи царина Србије; члан Комитета Царине 2013 (управљачко тело програма, а Србија као земља кандидат за чланство у ЕУ присуствује састанцима у својству посматрача); координатор за радне посете и особа надлежна за финансијску контролу.

 

Од 1. јануара 2014. године ступиће на снагу програм Царина 2020, као наследник актуленог програма. Имајући у виду трајање финансијске године у оквиру програма, која почиње 1. априла и завршава се 31. марта наредне године, период од 1, јануара до 31. марта 2014. године је означен као транзициони, током кога ће важити правила Царине 2013, али ће се примати и предлози за активности у оквиру новог програма Царина 2020.

 


 

 


Крените спремни на пут
  


250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина