Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

16. август 2017. године

Комисија предлаже нова правила за спречавање илегалног увоза културних добара
Европска комисија је 13. јула 2017. предложила нова правила за спречавање илегалног увоза и промета културних добара изван ЕУ, често повезаних са финансирањем тероризма и другим криминалним активностима.
Нова правила предвиђају низ акција које би требало да осигурају отежавање увоза незаконитих културних добара у будућности:
• Нова заједничка дефиниција ЕУ о "културним добрима" приликом увоза која обухвата широк спектар предмета, укључујући археолошка открића, древне свитке, остатке историјских споменика, уметничка дела, збирке и антиквитете.
• Увођење новог увозног система лиценцирања за увоз културних добара за које је познато да су највише угрожене, као што су археолошки објекти, делови споменика и древни рукописи и књиге.
• За остале категорије културних добара, увозници ће морати да поднесу потписану изјаву или изјаву као доказ да је роба извезена легално из треће земље.
• Царинске власти ће такође имати овлашћење да заплене и задрже робу када се не може доказати да су предметна културна добра легално извезена.
Детаљније погледати на: http://ec.europa.eu/newsroom/taxud/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=268

 

Јавне консултације о размени царинских података са трећим земљама
Европска комисија тражи мишљење свих заинтересованих страна о размени царинских информација са трећим земљама. Ово укључује доприносе грађана, компанија, невладиних организација, академика, јавних служби, међународних организација итд.
 Циљ консултација је сакупљање мишљења заинтересованих страна о потреби за акцијом ЕУ усмереном на увођење ефикасног алата за омогућавање системске размене царинских информација са трећим земљама и, у случају да постоји, о томе на који начин би се овај алат и његов опсег могли уобличити.
Детаљније погледати на: http://ec.europa.eu/newsroom/taxud/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=268

 

15. август 2017. године

 Исправке и допуне Царинског закона Уније
Европска комисија је 8. јуна усвојила исправку и измену Уредбе о Царинском закону Уније (UCC). Текст је објављен у Службеном листу, а нова правила  су ступила на снагу 14. јуна 2017. године.

Најважније промене могу се сумирати на следећи начин:
• Разјашњење и поједностављење правила за издавање дугорочне декларације добављача (на пример, поновно увођење могућности издавања у било ком тренутку у години једне декларације која покрива целу календарску годину - члан 62);
• Извозницима је дато више времена да добију број регистрованог извозника (REX) у сврху споразума о олакшавању трговине, посебно за Споразум ЕУ-Канада (CETA) [члан 68];
• Међународни друмски саобраћај је боље осигуран у финансијском смислу јер се ограничење до којег било које гарантно удружење може постати одговорно у вези са одређеним операцијама међународног друмског транспорта (ТИР) повећало са 60.000 ЕУР на 100.000 ЕУР [члан 163];
• Објашњена су правила за излазне царинске испоставе у случајевима извоза, након чега следи транзит акцизне робе [члан 329 (8)].

Детаљније погледати на: http://ec.europa.eu/newsroom/taxud/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=268

 


Синдикат
  


250 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина