Preskoči veze navigacije
Obuka za carinske zastupnike
Obuka za carinske službenike
Stručno usavršavanje stažiranjem
Elektronski paketi na srpskom jeziku

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

OBUKA ZA CARINSKE ZASTUPNIKE

biće održana u Upravi carina - Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje u periodu od 13.01. do 14.02.2020. godine.

   
 Postupak prijavljivanja i polaganja ispita

 
Obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku sadrži ukupno 150 nastavnih časova iz sledećih oblasti:

  1. Carinski sistem i postupak - 50 časova;
  2. Carinska tarifa, poreklo robe, carinska vrednost i poreski sistem - 50 časova;
  3. Poznavanje robe - 34 časa i
  4. Spoljnotrgovinski i devizni sistem - 16 časova.

Obuka se odvije u pet (5) nedelja, svakog radnog dana po šest (6) nastavnih časova, prema utvrđenom rasporedu.

 

 Obrazac Prijave za obuku

 Obrazac Prijave za polaganje ispita

 Spisak potrebne dokumentacije

 

 

Sve dodatne informacije vezane za postupak prijavljivanja i polaganja ispita za carinske zastupnike, možete dobiti preko telefona Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje: 011/2694-017; 011/2696 – 815  i  011/2674-187.

 

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina