Preskoči veze navigacije
Uvoz polovnih vozila
Licitacije
Poštanske pošiljke
Uvoz kineske robe
Privremeni uvoz/izvoz
Selidbe
Lični prtljag
Kućni ljubimci
Unos biljaka
Unos lekova
Unošenje/iznošenje deviza
Povraćaj PDV
Unos oružja
Unos i iznos umetnina
Krenite spremni na put
Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom
Povlastice za invalide

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

1. Na koji način će mi biti obračunate uvozne dažbine na robu koju sam kupio u inostranstvu?

 

Roba koju ste kupili u inostranstvu za sopstvene potrebe, čija vrednost ne prelazi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, može se cariniti u tzv. „skraćenom postupku“, na graničnom prelazu. U tom slučaju, na carinsku osnovicu (procenjenu vrednost robe) zaračunava se carina od 10%, a na dobijeni iznos se obračunava PDV od 20%. Ukoliko, pak, vrednost robe prelazi 3.000 evra, onda će se roba cariniti u redovnom carinskom postupku.

 

Sprovođenje redovnog postupka je moguće i na Vaš zahtev, ukoliko smatrate da će to za Vas biti povoljnije s obzirom na poreklo robe. U tom slučaju potrebno je da o tome informišete carinskog službenika na graničnom prelazu (odnosno ukoliko je reč o aerodromu – službenika u ''crvenom kontrolnom prolazu''). Nakon toga će carinski službenik popisati robu koju ste prijavili za carinjenje i uputiće je u redovan carinski postupak, a Vama će izdati potvrdu o tome.

 

Imajte u vidu da ćete povlasticu koja se odnosi na preferencijalno poreklo robe moći da ostvarite samo ukoliko u redovnom carinskom postupku, priložite i dokaz o poreklu - EUR 1 ili pak izjavu izvoznika o poreklu na fakturi.

 

2. Kako mogu da se žalim na dažbine koje su mi naplaćene?

 

Јednostavno treba da uputite pisani zahtev za povraćaj sredstava, bilo poštom ili da ga predate lično, nadležnoj carinarnici. U zahtevu navedite okolnosti slučaja na koji se žalite i tražite povraćaj sredstava ukoliko smatrate da ste oštećeni. Carinarnica će potom u postupku odlučivati o Vašem zahtevu i ukoliko ga usvoji novac će Vam biti uplaćen na račun, a ako ne - dobićete objašnjenje o tome zašto je odbijen.
 
Na primer, ukoliko se radi o carinarnici Beograd pošaljite žalbu na sledeću adresu:


Carinarnica Beograd
Odsek za carinsko upravni postupak 
Žorža Klemansoa 37
11000 Beograd

 

Kontakti carinarnica nalaze se na sajtu Uprave carina.

 

Ukoliko zahev predajete lično, to ćete u slučaju carinarnice Beograd uraditi na šalteru carinske ispostave Luka Beograd ili na pisarnici Odseka za carinsko upravni postupak  (ul. Žorža Klemansoa 37).

 

Takođe treba da znate da zahtev za povraćaj sredstava treba da prati dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 530 dinara.


 

3.  Šta se dešava u slučaju da se ne slažem sa visinom obračunatih dažbina i ne želim da ih platim?

 

Takva mogućnost postoji, ali u tom slučaju ste dužni da na samom graničnom prelazu podnesete deklaraciju za tranzit robe do nadležne carinarnice, gde će biti sproveden redovan carinski postupak. To podrazumeva podnošenje pismene carinske deklaracije, kada se obračun dažbina vrši po stopi koja je propisana Carinskom tarifom.

 

 

4. Supruga i ja smo za usisivač od 190 evra kupljen u Mađarskoj platili carinu. Zašto, kada smo domaći državljani i oboje imamo pravo da unesemo robu do 100 evra?

 

Platili ste uvozne dažbine, jer pri uvozu jednog predmeta nije moguće sabirati povlasticu više putnika. Povlastica koja se odnosi na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, na robu vrednosti do 100 evra, odnosi se na svakog putnika pojedinačno.
 
 5. Zbog čega nam je naplaćena carina na televizor od 500 evra, kada nas je bilo petoro u kolima i kada svako od nas ima pravo da u zemlju unese robu do 100 evra?
 
Dažbine su vam naplaćene, jer se ova povlastica ne odnosi na robu koja nije deljiva. To znači, da svako od vas pojedinačno može uneti robu do 100 evra bez naplate uvoznih dažbina. Vrednost jedne stvari, u ovom slučaju televizora od 500 evra, ne može se podeliti na vas pet kako biste bili oslobođeni plaćanja carine i PDV-a.
 
6. Da li mogu da budem oslobođena plaćanja carine na venčanicu koju želim da kupim u Turskoj, s obzirom na to da imamo potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom?

 

Da, ukoliko večanica koju nameravate da uvezete iz Turske ima tursko preferencijalno poreklo, možete biti oslobođeni plaćanja carine prema važećem Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Turskom. Ono što morate da znate jeste da ova vrsta povlastice zahteva sprovođenje redovnog carinskog postupka, uz podnošenje carinske deklaracije, uz koju se obavezno prilaže i dokaz o poreklu - EUR 1 ili pak izjava izvoznika o poreklu na fakturi.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina