Preskoči veze navigacije
Uvoz polovnih vozila
Licitacije
Poštanske pošiljke
Uvoz kineske robe
Privremeni uvoz/izvoz
Selidbe
Lični prtljag
Kućni ljubimci
Unos biljaka
Unos lekova
Unošenje/iznošenje deviza
Povraćaj PDV
Unos oružja
Unos i iznos umetnina
Krenite spremni na put
Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom
Povlastice za invalide

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

1. Da li mogu biljke koje nosim sa sobom da prenesem preko bilo kog graničnog prelaza?

 
To zavisi prvenstveno od količine koju nosite sa sobom. Ukoliko se radi o manjim količinama biljaka za koje nije potreban fitosanitarni pregled onda možete preći preko bilo kog graničnog prelaza. Međutim ako se radi o većim količinama, onda biste morali da se prijavite na granične prelaze na kojima je prisutna fitosanitarna inspekcija (pogledajte link):


http://www.uzb.minpolj.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=291&lang=sr


2. Koliko biljaka mogu bez fitosanitarnog pregleda da unesem  u Republiku Srbiju?


Bez fitosanitarnog pregleda možete uneti manju količinu bilja. Ona podrazumeva do pet kilograma plodova svežeg voća i povrća (isključujući krtole krompira), jedan buket ili venac od rezanog cveća i delova bilja,  do 100 g ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju, do tri kilograma lukovica i gomolja ukrasnog bilja,  do tri sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai) i do deset balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova.


3. Koji uslovi treba da se ispune kako bih mogao da unesem biljke bez fitosanitarnog pregleda?


Prvi uslov  koji biljke treba da ispune je da su poreklom iz evropskih zemalja, zatim da se koriste u neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili za konzumaciju tokom putovanja, kao i da nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

 

4. Šta ukoliko nosim sa sobom zaštićenu vrstu biljke?

 

U slučaju da prilikom izlaska iz zemlje sa sobom želite da ponesete neku zaštićenu biljnu vrstu, moraćete na uvid da podnesete CITES dozvolu (ili dozvolu za izvoz u vidu rešenja za domaće vrste) koju u tu svrhu izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.


Ukoliko, pak, u zemlju unosite takvu biljku, pored CITES dozvole za uvoz koju izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, morate imati i izvoznu CITES dozvolu koju je izdao nadležni upravni organ zemlje iz koje se biljka iznosi.


Za unos vrsta koje se nalaze na spiskovima strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta u Republici Srbiji (domaće vrste), nije Vam potrebna dozvola za uvoz, već prilikom unosa, na graničnom prelazu popunjavate obrazac ''Obaveštenja o uvozu''.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina