Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 Arhiva

DokumentacijaFilter
Nabavka usluga - godišnji servis i kalibracija laboratorijske opreme15.5.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na građevisnko zanatskim uslugama UC13.5.2019
Nabavka usluga prevoza radnika za potrebe Uprave carina7.5.2019
Nabavka radova na izgradnji vodovodne mreže na GP Kelebija 16.4.2019
Nabavka preplate na Cekos In15.4.2019
Nabavka preplate na privredni savetnik15.4.2019
Nabavka usluga - godišnji servis i kalibracija laboratorijske opreme15.4.2019
Nabavka službenih uniformi8.4.2019
Nabavka obuće za carinske službenike8.4.2019
Nabavka dobara - preplata na Poslovni biro (Radno pravni savetnik)8.4.2019
Nabavka preplate na Paragraf Lex (elektronska verzija)8.4.2019
Nabavka preplate na Privredni savetnik27.3.2019
Nabavka preplate na Cekos in27.3.2019
Nabavka preplate na specijalizovani časopis za Javne nabavke 27.3.2019
Nabavka usluga održavanja agregata26.3.2019
Nabavka usluga specijalizovanih laboratorija, ispitivanje dizel goriva, evro dizela, gasnog ulja, ulja za loženje, motornog benzina, mlaznog goriva, avionskog benzina i hidrauličnog ulja 26.3.2019
Nabavka usluga specijalizovanih laboratorija, ispitivanje sastava rastvarača26.3.2019
Nabavka pružanja usluga ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji - određivanje sadržaja masti u proizvodima od mleka26.3.2019
Nabavka pružanja usluga specijalizovane laboratorije i ispitivanje čeličnih materijala25.3.2019
Nabavka usluga specijalizovanih laboratorija, ispitivanje proizvoda uljarske industrije - biljne masti25.3.2019
Набавка услуга текућег одржавањa и поправке опреме видео надзора у објектима УЦ22.3.2019
Nabavka usluga održavanja licenci za DATA CENTAR FIREWALL i uređaja za kontrolu internet saobraćaja21.3.2019
Nabavka usluga - godišnji servis i kalibracija laboratorijske opreme20.3.2019
Nabavka usluga fiksne telefonije 19.3.2019
Nabavka radova na sanaciji objekta CI Zaječar18.3.2019
Nabavka usluga održavanja uređaja za zaštitu18.3.2019
Nabavka usluge simetričnog internet pristupa za realizaciju rezervnih linkova ka udaljenim lokacijama18.3.2019
Nabavka mesa i mesnih prerađevina18.3.2019
Nabavka usluga održavanja licenci ARIS18.3.2019
Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila11.3.2019
Nabavka usluga - Zdravstveni pregledi za zaposlene - sistematski pregled za potrebe radnika Uprave carina6.3.2019
Nabavka usluga održavanja vozila1.3.2019
Nabavka usluga održavanja automatskih rampi22.2.2019
Nabavka usluga održavanja kliznih i rolo vrata22.2.2019
Nabavka radova na zameni portala za hol zgrade UC22.2.2019
Nabavka dobara - voće, povrće i jaja za kuhinju u UC18.2.2019
Набавка услуга годишње контроле мерења радиоактивности18.2.2019
Nabavka hleba, mleka i mlečnih proizvoda14.2.2019
Nabavka usluga ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji - ispitivanje proizvoda uljarske industrije - biljne masti14.2.2019
Nabavka pružanja usluge ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji - određivanje sadržaja masti u proizvodima od mleka14.2.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi11.2.2019
Nabavka dobara - nabavka zavesa7.2.2019
Nabavka klima uređaja6.2.2019
Nabavka održavanja klima uređaja - split sistemi6.2.2019
Nabavka štamparskih usluga6.2.2019
Nabavka ugostiteljskih usluga5.2.2019
Nabavka fotokopir aparata i multifukcionalnih aparata4.2.2019
Nabavka dokument skenera4.2.2019
Nabavka usluga prevoza i smeštaja za službeni put u inostranstvo4.2.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanje i hitnih intervencija na elektroinstalacijama za potrebe Uprave, zgrade ERC-a i svih carinarnica4.2.2019
Nabavka usluga ishrane i hotelskog smeštaja u zemlji4.2.2019
Nabavka usluga prevoza i smeštaja za službeni put u inostranstvo po odobrenim sredstvima za Carinu 20204.2.2019
Nabavka usluga objavljivanja tendera i informativnih oglasa 1.2.2019
Nabavka usluga tekućeg održavawa i hitnih intervencija građevinskih radova na objektima Uprave carina 23.1.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na instalacijama vodovoda i kanalizacije (VIK) za potrebe Uprave carina21.1.2019
Nabavka usluga preseljenja robe, dokumentacije i pokretne imovine Uprave carina17.1.2019
Nabavka usluga - održavanje centralnog rashladnog sistema i cilera17.1.2019
Nabavka radova - ugradnja automatskih rampi17.1.2019
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja elektro instalacija i davanja stručnog nalaza o ispravnosti 14.1.2019
Nabavka materijala i pribora za uzorkovanje robe14.1.2019
Nabavka auto guma14.1.2019
Nabavka usluga održavanja dokument skenera 14.1.2019
Nabavka usluga održavanja liftova Uprave carina14.1.2019
Nabavka usluga održavanja softvera Derfor (Therefore)14.1.2019
Nabavka usluga - održavanje trafo stanica 14.1.2019
Nabavka Back up podataka24.12.2018
Nabavka PVC prozora10.12.2018
Nabavka usluga održavanja i servisiranja Minolta fotokopir aparata i Panasonic faks aparata10.12.2018
Nabavka usluga održavanja radio relejne komunikacione opreme7.12.2018
Nabavka dobara - rezervnih delova (za informatičku opremu)6.12.2018
Nabavka usluga šlepa vozila pod carinskim nadzorom4.12.2018
Nabavka aplikativnog softvera za poslove finansija (SIRIUS)4.12.2018
Nabavka dobara - Hrana za životinje4.12.2018
Nabavka usluga - kategorizacija, klasifikacija i uništenje robe3.12.2018
Nabavka migracija podataka za obračun zarada iz baze podataka UC u bazu podataka Uprave za trezor27.11.2018
Nabavka usluga - održaavanje drumskih kolskih vaga22.11.2018
Nabavka usluga održavanja zelenih površina22.11.2018
Nabavka usluga iznajmljivanja digitalnih vodova za prenos podataka Pop Lukina21.11.2018
Nabavka migracija podataka za obračun zarada iz baze podataka UC u bazu podataka Uprave za trezor19.11.2018
Nabavka usluga - održavanje i servisiranje mašine za krivotvorenu robu19.11.2018
Nabavka usluga održavanja protivpožarne opreme19.11.2018
Nabavka dobara - Piće i kolonijal16.11.2018
Nabavka radova na izgradnji nadstrešnice na Carinarnici Kladovo16.11.2018
Nabavka usluga - održavanje i servisiranje mašine za krivotvorenu robu14.11.2018
Nabavka usluga spoljnog čišćenja13.11.2018
Nabavka Telehousing usluga6.11.2018
Nabavka novih uređaja za kontroku radioaktivnosti (skeneri, pejdžeri)1.11.2018
Nabavka rezervnih delova za informatičku opremu29.10.2018
Nabavka usluga aplikativnog prilagodjavanja sistema22.10.2018
Nabavka održavanja licenci za Check Point22.10.2018
Zdravstveni pregled za potrebe radnika UC(radnici koji nose oružje i sanitarni pregled za radnike koji rade u kuhinji i bifeu)22.10.2018
Nabavka usluga održavanja uređaja za kontrolu radioaktivnosti16.10.2018
Nabavka usluga - osiguranje za donirane pse15.10.2018
Nabavka softvera za poslovanje i povezivanje sa postojećom bazom podataka15.10.2018
Nabavka dobara - multifunkcionalnih aparata15.10.2018
Nabavka dnevne, nedeljne i mesečne štampe 12.10.2018
Nabavka usluge ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji - ispitivanje proizvoda uljarske industrije - biljne masti5.10.2018
Nabavka pružanja usluge ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji - ispitivanje alkohola i alkoholnih pića5.10.2018
Nabavka pružawa usluge ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji- odredjivanje sadržaja masti u proizvodima od mleka5.10.2018
Nabavka usluga održavanja IBM sistemskog softvera za razvojno okruženje na PC platformi4.10.2018
1 - 100 Sledeći

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina