Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 Arhiva

DokumentacijaFilter
Nabavka usluga popravke bele tehnike21.10.2019
Nabavka dobara - boca za uzorkovanje 18.10.2019
Nabavka usluga L3VPN14.10.2019
Nabavka usluga zakupa prostora za uskladištenje naftnih derivata11.10.2019
Nabavka usluga održavanja softvera za statistiku11.10.2019
Nabavka usluga - komisija za tehnički pregled objekta za GP Sot7.10.2019
Nabavka usluga - održavanje drumskih kolskih vaga16.9.2019
Nabavka održavanje protivpožarne opreme11.9.2019
Nabavka hranе za životinje6.9.2019
Nabavka usluga održavanja softvera za poslovno izveštavanje23.8.2019
Nabaka usluga podrške za pravilno funkcionisanje sistema elektronskih lokatora
8.8.2019
Nabavka usluga za primenu mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti 5.8.2019
Nabavka usluga održavanja licenci za antivirusni softver1.8.2019
Nabavka dobara - piće i kolonijal5.7.2019
Nabavka usluga održavanja centralnog računara i lokalnih servera1.7.2019
Nabavka usluga zakupa opreme zbog unapređenja InfoSphere CDC podsistema za poslovno izveštavanje 1.7.2019
Nabavka štamparskih usluga28.6.2019
Nabavka preplate na PROFI SISTEM27.6.2019
Nabavka garažnih vrata na zgradi Uprave carina26.6.2019
Nabavka sredstva za održavanje higijene17.6.2019
Nabavka dobara - NIP obrazovani informator - Buxetsko računovodstvo11.6.2019
Nabavka usluga održavanja radio relejne komunikacione opreme10.6.2019
Nabavka usluga aplikativnog prilagođavanja sistema10.6.2019
Nabavka usluga održavanja gromobrana7.6.2019
Nabavka radova na izgradnji CI pri GP Gradina II faza
3.6.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja autodizalica3.6.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na građevisnko zanatskim uslugama UC29.5.2019
Nabavka usluga održavanja uređaja za kontrolu radioaktivnosti28.5.2019
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera za NCTS28.5.2019
Nabavka usluga - Zdrastveni pregled za potrebe radnika Uprave carina ( radnici koji nose oružje i sanitarni pregled za radnike koji rade u kuhinji i bifeu) 28.5.2019
Nabavka usluga korišćenja i održavanja licenci za IBM softvera za centralni računar27.5.2019
Nabavka usluga održavanja storidža VMAX27.5.2019
Nabavka usluga podrške za PC platformu (PREMIER SUPPORT)27.5.2019
Nabavka usluge stručnog nadzora nad izgradnjom CI pri GP Gradina23.5.2019
Nabavka dobara - dnevna, nedeljna i mesečna štampa20.5.2019
Nabavka usluga - godišnji servis i kalibracija laboratorijske opreme15.5.2019
Nabavka usluga prevoza radnika za potrebe Uprave carina7.5.2019
Nabavka radova na izgradnji vodovodne mreže na GP Kelebija 16.4.2019
Nabavka preplate na Cekos In15.4.2019
Nabavka preplate na privredni savetnik15.4.2019
Nabavka usluga - godišnji servis i kalibracija laboratorijske opreme15.4.2019
Nabavka službenih uniformi8.4.2019
Nabavka obuće za carinske službenike8.4.2019
Nabavka dobara - preplata na Poslovni biro (Radno pravni savetnik)8.4.2019
Nabavka preplate na Paragraf Lex (elektronska verzija)8.4.2019
Nabavka preplate na Privredni savetnik27.3.2019
Nabavka preplate na Cekos in27.3.2019
Nabavka preplate na specijalizovani časopis za Javne nabavke 27.3.2019
Nabavka usluga održavanja agregata26.3.2019
Nabavka usluga specijalizovanih laboratorija, ispitivanje dizel goriva, evro dizela, gasnog ulja, ulja za loženje, motornog benzina, mlaznog goriva, avionskog benzina i hidrauličnog ulja 26.3.2019
Nabavka usluga specijalizovanih laboratorija, ispitivanje sastava rastvarača26.3.2019
Nabavka pružanja usluga ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji - određivanje sadržaja masti u proizvodima od mleka26.3.2019
Nabavka pružanja usluga specijalizovane laboratorije i ispitivanje čeličnih materijala25.3.2019
Nabavka usluga specijalizovanih laboratorija, ispitivanje proizvoda uljarske industrije - biljne masti25.3.2019
Набавка услуга текућег одржавањa и поправке опреме видео надзора у објектима УЦ22.3.2019
Nabavka usluga održavanja licenci za DATA CENTAR FIREWALL i uređaja za kontrolu internet saobraćaja21.3.2019
Nabavka usluga - godišnji servis i kalibracija laboratorijske opreme20.3.2019
Nabavka usluga fiksne telefonije 19.3.2019
Nabavka radova na sanaciji objekta CI Zaječar18.3.2019
Nabavka usluga održavanja uređaja za zaštitu18.3.2019
Nabavka usluge simetričnog internet pristupa za realizaciju rezervnih linkova ka udaljenim lokacijama18.3.2019
Nabavka mesa i mesnih prerađevina18.3.2019
Nabavka usluga održavanja licenci ARIS18.3.2019
Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila11.3.2019
Nabavka usluga - Zdravstveni pregledi za zaposlene - sistematski pregled za potrebe radnika Uprave carina6.3.2019
Nabavka usluga održavanja vozila1.3.2019
Nabavka usluga održavanja automatskih rampi22.2.2019
Nabavka usluga održavanja kliznih i rolo vrata22.2.2019
Nabavka radova na zameni portala za hol zgrade UC22.2.2019
Nabavka dobara - voće, povrće i jaja za kuhinju u UC18.2.2019
Набавка услуга годишње контроле мерења радиоактивности18.2.2019
Nabavka hleba, mleka i mlečnih proizvoda14.2.2019
Nabavka usluga ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji - ispitivanje proizvoda uljarske industrije - biljne masti14.2.2019
Nabavka pružanja usluge ispitivanja u specijalizovanoj laboratoriji - određivanje sadržaja masti u proizvodima od mleka14.2.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi11.2.2019
Nabavka dobara - nabavka zavesa7.2.2019
Nabavka klima uređaja6.2.2019
Nabavka održavanja klima uređaja - split sistemi6.2.2019
Nabavka štamparskih usluga6.2.2019
Nabavka ugostiteljskih usluga5.2.2019
Nabavka fotokopir aparata i multifukcionalnih aparata4.2.2019
Nabavka dokument skenera4.2.2019
Nabavka usluga prevoza i smeštaja za službeni put u inostranstvo4.2.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanje i hitnih intervencija na elektroinstalacijama za potrebe Uprave, zgrade ERC-a i svih carinarnica4.2.2019
Nabavka usluga ishrane i hotelskog smeštaja u zemlji4.2.2019
Nabavka usluga prevoza i smeštaja za službeni put u inostranstvo po odobrenim sredstvima za Carinu 20204.2.2019
Nabavka usluga objavljivanja tendera i informativnih oglasa 1.2.2019
Nabavka usluga tekućeg održavawa i hitnih intervencija građevinskih radova na objektima Uprave carina 23.1.2019
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na instalacijama vodovoda i kanalizacije (VIK) za potrebe Uprave carina21.1.2019
Nabavka usluga preseljenja robe, dokumentacije i pokretne imovine Uprave carina17.1.2019
Nabavka usluga - održavanje centralnog rashladnog sistema i cilera17.1.2019
Nabavka radova - ugradnja automatskih rampi17.1.2019
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja elektro instalacija i davanja stručnog nalaza o ispravnosti 14.1.2019
Nabavka materijala i pribora za uzorkovanje robe14.1.2019
Nabavka auto guma14.1.2019
Nabavka usluga održavanja dokument skenera 14.1.2019
Nabavka usluga održavanja liftova Uprave carina14.1.2019
Nabavka usluga održavanja softvera Derfor (Therefore)14.1.2019
Nabavka usluga - održavanje trafo stanica 14.1.2019
Nabavka Back up podataka24.12.2018
1 - 100 Sledeći

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina