Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PRIЈAVA PRENOSA SREDSTAVA PREKO GRANICE

 

Svako  fizičko  lice  koje  prelazi  državnu  granicu  Republike  Srbije  i  pri tom prenosi  fizički prenosiva sredstva plaćanja  u  vrednosti  od  10 000  evra  ili  više, obavezno je da taj novac prijavi nadležnim carinskim organima na graničnom prelazu.

 

U slučaju davanja lažnih, netačnih ili nepotpunih podataka, smatraće se da podnosilac prijave nije ispunio zakonsku obavezu i može mu se izreći kazna ili mu carinski organi mogu privremeno zadržati fizički prenosiva sredstva plaćanja na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

 

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma potrebno je da prijavite:

a) instrumente koji glase na donosioca, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, menice i novčane uputnice), koji ili glase na donosioca, indosirani bez ograničenja, u korist fiktivnog primaoca, ili su u nekom drugom  obliku koji dopušta prenos vlasništva nad njima, i nepoptuni instrumenti (uključujući čekove, menice i novčane uputnice), koji su potpisani, ali je izostavljeno ime primaoca;

b) gotov novac (papirni i kovani novac koji je u opticaju kao sredstvo razmene).

Način prijavljivanja sredstava

Počev od 1. januara 2018. godine, podnosilac prijave mora da popuni novi Obrazac prijave prenosa sredstava, i to sve rubrike u beloj boji velikim slovima i tamnom olovkom (tamo gde je naznačeno koristiti jedno slovo/broj u odgovarajućoj kućici); rubrike u sivoj boji popunjava nadležni carinski organ. Za detaljne informacije o popunjavanju preuzmite uputstvo.

 

NAPOMENA: Primena novog obrasca počinje 1. januara 2018. godine.

 

 Novi Obrazac prijave prenosa sredstava

 Uputstvo za popunjavanje novog Obrasca prijave prenosa sredstava

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina