Zakupi

 Закупи

DokumentacijaFilter
Zakup kancelarijskog prostora za potrebe Carinarnice Beograd - Carinska Ispostava za poslove carinskog nadzora20.9.2019
Zakup skladišnog prostora za potrebe carinarnice Subotica16.10.2019
Zakup terminala i kancelarijskog prostora za potrebe Carinarnice Beograd - Carinska Ispostava Pančevo22.10.2019
Zakup poslovnog prostora za potrebe Carinarnice Niš - Carinski referat Knjaževac25.10.2019
Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina