Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ODRŽANA 8. SEDNICA SAVETA ZA EOI I EVROPSKE INTEGRACIЈE RPK PANČEVO

 

U Regionalnoj privrednoj komori Pančevo, 26. februara 2016. godine,  održana je 8. sednica Saveta za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije RPK Pančevo u proširenom sazivu, na kojoj su predstavnici Ministarstva finansija i Uprave carina prezentovali novine u carinskom poslovanju i carinskim postupcima u 2016. godini.

 

RPK PančevoO promeni nomenklature Carinske tarife Republike Srbije za 2016. godinu, sezonskim carinskim stopama i prelevmanima, ovom prilikom je govorila Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku Ministarstva finansija Republike Srbije. Broj tarifnih oznaka u Carinskoj tarifi 2016 promenjen sa 9876 na 9885 (873 nacionalnih tarifnih oznaka, a 9012 tarifnih oznaka bez nacionalne podele). Prosečna stopa carine ostala je ista kao u 2015. godini i iznosi 8.73%. Uvedeno je 56 novih tarifnih oznaka (0.57%), a brisano 47 tarifnih oznaka. Sezonske carine pri uvozu poljoprivrednih proizvoda, kao i prelevmani pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini se naplaćuju u skladu sa odredbama i aneksima tih sporazuma. Potpuna liberalizacija postignuta je u razmeni sa zemljama članicama CEFTA i iznosi 100%. U razmeni sa Ruskom Federacijom stepen liberalizacije iznosi 99,3%. Puna liberalizacija u trgovini sa EU je postignuta 01.01.2015. godine, odnosno stepen liberalizacije iznosi 95,7% i dalja liberalizacija nije planirana.

 

Tatjana Stanić iz Odeljenja za carinsku politiku Ministarstva finansija je prisutnim privrednicima Јužnog Banata ukazala na izmene o pravilima o poreklu robe, odnosno  primeni dijagonalnih pravila o kumulaciji porekla u kontekstu Konvencije o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu. Takođe je bilo govora i o aktuelnoj reviziji Konvencije i izmenama koje će stupiti na snagu u toku 2016. godine.

 

Pomoćnik  direktora Uprave carina u Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije, Veselin Milošević upoznao je privrednike sa procesom pristupanja Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku. Zajednički tranzitni postupak daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije  (EU, EFTA, Turska i Makedonija) na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja koje važi u toku cele tranzitne operacije. Pored Veselina Miloševića, Sednici saveta za EOI i evropske integracije RPK Pančevo prisustvovali su i Nela Savić iz carinske ispostave Pančevo i pomoćnik upravnika carinarnice Vršac Јovica Nikolajev.

 

Zajednički tranzit predstavlja tranzit između svih zemalja članica Konvencije o zajedničkom tranzitu, 28 zemalja EU, 4 zemlje EFTA (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska) i Republike Turske i Republike Makedonije. Zajednički tranzitni postupak propisan je Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku  i Konvencijom o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom i primenjuje se u Republici Srbiji od 01.02.2016. godine.

 

U tranzitnom postupku obezbeđenje može biti pojedinačno ili zajedničko. Pojedinačno obezbeđenje pokriva ukupan iznos carinskog duga, obračunat na osnovu najviših stopa, za jednu tranzitnu operaciju i može biti u obliku: gotovinskog iznosa, kupona (pojedinačna vrednost kupona je 7000 eura) i bankarske garancije. Takođe, obezbeđenje može biti zajedničko, za više carinskih postupaka.

 

Pomoćnik  direktora Uprave carina u Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije, Veselin Milošević ovom prilikom je naglasio da Uprava carina namerava da u narednom periodu započne sa automatizacijom izvoza, a po obezbeđenju neophodnih sredstava planirana je i automatizacija uvoza.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina