Preskoči veze navigacije
Mapa carinarnica
Beograd
Dimitrovgrad
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Niš
Novi Sad
Priština
Šabac
Sombor
Subotica
Užice
Vršac
Zrenjanin
Otvorena carinska linija
Akreditacija za novinare
Pišite nam

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINARNICA DIMITROVGRAD

Telefon: +381 10 361 377
Faks: +381 10 361 783 
Email: carinarnica.dimitrovgrad@carina.rs
Adresa: Balkanska 103, 18320 Dimitrovgrad
 
Carinarnica Dimitrovgrad – Upravna zgrada
Kabinet upravnika tel/fax: +381 10 360 – 146
 
Carinska ispostava Gradina
Putnički: + 381 10 361 194
Šef ispostave: + 381 10 362 229

 

Carinska ispostava Terminal – Gradina
Terminal: +381 10 361 989
Šef ispostave: +381 10 360 549

 

Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad
Tel/faks: +381 10 361 996
 
Carinski referat Pirot
Tel/faks: +381 10 320 950

 

Carinski referat Slobodna zona Pirot
Tel/faks: +381 10 304 126
Šef: +381 10 304 077

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina