Preskoči veze navigacije
Mapa carinarnica
Beograd
Dimitrovgrad
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Niš
Novi Sad
Priština
Šabac
Sombor
Subotica
Užice
Vršac
Zrenjanin
Otvorena carinska linija
Akreditacija za novinare
Pišite nam

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINARNICA KRALJEVO

Telefon: +381 36 323 444
Faks: +381 36 323 445 
Email : carinarnica.kraljevo@carina.rs
Adresa: Moše Pijade 1, 36000 Kraljevo

Carinarnica Kraljevo – Upravna zgrada
Telefon: +381 36 321 310;
Faks: +381 36 311 310

Carinska ispostava Kraljevo
Telefon: +381 36 5444 112
Šef ispostave: +381 36 5444 113

Carinska ispostava Čačak
Telefon: +381 32 5374 051
Faks: +381 32 5374 630

Carinski referat Raška
Telefon/faks: +381 36 732 147

Carinski punkt Rudnica
Telefon/faks: +381 36 734 192

Carinski punkt Brnjački Most
Telefon/faks: +381 20 317 251

Carinska ispostava Špiljani
Telefon/faks: +381 20 453 403

Carinska ispostava Novi Pazar
Telefon/faks: +381 20 318 001

Carinska ispostava Gornji Milanovac
Telefon: +381 32 711 049
Faks: +381 32 710 941

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina