Preskoči veze navigacije
Mapa carinarnica
Beograd
Dimitrovgrad
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Niš
Novi Sad
Priština
Šabac
Sombor
Subotica
Užice
Vršac
Zrenjanin
Otvorena carinska linija
Akreditacija za novinare
Pišite nam

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINARNICA NOVI SAD

Telefon : +381 21 421 388
Faks: +381 21 452 254 
Email: carinarnica.novisad@carina.rs
Adresa: Carinska 1, 21000 Novi Sad

Carinarnica Novi Sad – Upravna zgrada
Kabinet upravnika: +381 21 452 254

Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad
Telefon: +381 21 6410 268, +381 21 6410 278
Faks: +381 21 6410 378

 

Carinski referat za rečni saobraćaj Novi Sad 
Tel/faks: +381 21 524 475

 

Carinski referat Novi Sad 
Tel/faks: +381 21 421 388


Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica
Tel/faks: +381 21 442 088
Šef ispostave: +381 21 443 315

Carinski referat za poslove carinskog nadzora Novi Sad
Tel/faks: +381 21 544 803, +381 21 544 816

 

Carinski referat Slobodna zona Novi Sad
Tel/faks: +381 21 2101 300


Carinski referat Pošta Novi Sad

Tel: +381 21 469 133

Email: posta_ns@carina.rs

Carinski referat Vrbas
Tel/faks: +381 21 794 280, +381 21 794 281

Carinska ispostava Batrovci
Teretni tel/faks: +381 22 27 33 008
Putnički tel/faks: +381 22 27 33 016

Carinska ispostava Šid
Tel/faks: +381 22 716 890

Carinska ispostava Železnička stanica Šid
Uvozno-izvozni i tranzitni postupak u :
a) železničkom saobraćaju: +381 22 712 437, faks. +381 22 710 706
b) drumskom saobraćaju: +381 22 711 289, +381 22 712 940, faks. +381 22 710 900

Carinska ispostava Most Bačka Palanka
Tel.: +381 21 751 660
Faks: +381 21 750 795

Carinska ispostava Bačka Palanka
Tel: +381 21 750 021, +381 21 753 224
Faks: +381 21 753 221

Carinski referat Neštin
Tel: +381 21 769 411

 

Carinski referat Vajska


Carinski referat Sot
Tel/faks: +381 22 2741 055

Carinski referat LJuba
064/ 858- 23-33

Carinski referat Bečej
064/ 858- 23-18

 

Carinski referat Јamena

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina