Preskoči veze navigacije
Mapa carinarnica
Beograd
Dimitrovgrad
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Niš
Novi Sad
Priština
Šabac
Sombor
Subotica
Užice
Vršac
Zrenjanin
Otvorena carinska linija
Akreditacija za novinare
Pišite nam

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINARNICA SUBOTICA

Telefon: +381 24 555 600
Faks: +381 24 551 553
Email: carinarnica.subotica@carina.rs
Adresa: Bose Milićević bb, 24000 Subotica

 

Carinarnica Subotica – Upravna zgrada
Kabinet upravnika: +381 24 552 835, +381 24 553 855
Faks: +381 24 551 553

 

Carinska ispostava Železnička stanica Subotica
Šef ispostave: +381 24 551 418

 

Carinska ispostava Јavna skladišta Subotica
Šef smene: +381 24 546 265
Magacin robe: +381 24 546 430

 

Carinska ispostava Slobodna zona Subotica

Tel: +381 24 548 391

 

Carinska ispostava Horgoš
Smena tel: +381 24 619 202

Faks: +381 24 619 210 

 

Carinska ispostava Terminal - Horgoš:
Smena tel: +381 24 619 200
Faks: +381 24 619 206 
 

Carinska ispostava Horgoš II

Tel: +381 11 2015 800/24106

 

Carinski referat Bački Vinogradi

Tel: +381 24 757 247


Carinska ispostava Kelebija
Tel/faks: +381 24 789 218 

Carinska ispostava Terminal - Kelebija:
Tel/faks: +381 24 789 101

Carinska ispostava Senta
Tel/faks: +381 24 815 706

Carinski referat Bajmok
Tel/faks: +381 24 762 279

Carinski referat Đala
Tel/faks: +381 230 86 020

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina