Preskoči veze navigacije
Orgаnizаcijа službe
Istorijat carinske službe
Istorijat carinskog zakona i carinske tarife
Carinska uniforma kroz vreme
Stalna izložbena postavka
Galerija slika
Dan carinske službe
Strategija razvoja i modernizacija
Budžet

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINSKA UNIFORMA KROZ VREME

 

Kraj XIX veka

Državni činovnici u kneževini i kraljevini Srbiji nosili su uniforme, koje su se često menjale, podražavajući strane uzore. Definitivan izgled uniforme državnih službenika utvrđen je 1896. godine Uredbom o službenom odelu policijskih službenika kojom je za duži period određena jedinstvena forma odela niza državnih službi: poreznika (1898.), carinika (1899.), finansijskih službenika (1899), železničara (1900.) i šumara (1900.).

 CARINSKA UNIFORMA KROZ VREME

 

Po Pravilima o službenom odelu carinskog osoblja od 12. jula 1899. i Izmenama i dopunama od 27. jula 1899. godine, zaposleni u carinskoj službi nosili su odelo od zagasito plave čoje. Regulisano je postojanje običnog odela koje se sastojalo iz: kape, bluze, pantalona, prsluka, šinjela i cipela ili čizama i svečanog odela carinskog osoblja koje se sastojalo iz: kape, svečanog kaputa, pantalona, prsluka, rukavica i cipela.

 

CARINSKA UNIFORMA KROZ VREMEPantalone, klasičnog ili jahaćeg kroja, bile su od zagasito plave čoje kao i bluza, dok su se leti mogle nositi i pantalone od sive vunene tkanine. Svečani kaput je bio kroja salonskog redengota od fine, zagasito plave čoje sa dva reda pozlaćene dugmadi sa grbom.

 

Rukavice su uz svečanu uniformu bile od bele kože a uz svakodnevnu od sure kože ili tkanine. Kapa je određena u obliku klasične šapke ruskog tipa za koju se kaže da je oblika porezničke kape od zagasito plave čoje sa bortom (trakom oko šapke) od zagasito zelene kadife širine 40 mm. Suncobran je bio od lakovane kože kao i podbradak. Upravo zelena boja na kapi bila je osnovni znak po kome su se carinski činovnici razlikovali od ostalih.

 

CARINSKA UNIFORMA KROZ VREMEViši činovnici su prilikom obilaska carinarnica na granici mogli nositi i šajkaču od plave čoje.

 

Oružje carinika bila je špada (kratki mač), koja se nosila svaki dan, a revolver samo prilikom obilaska granične linije i to ispod bluze sa desne strane.

 

CARINSKA UNIFORMA KROZ VREME Činovnici su sami nabavljali uniformu ali je ona morala biti šivena po strogo propisanim uslovima koji su određeni u glavi 2. Pravila. Interesantno je da je carinicima sa vidnim telesnim nedostacima bilo zabranjeno da nose propisano službeno odelo, već samo kapu za vreme vršenja dužnosti.

 

Početak XX veka

Na početku veka sivomaslinasta vojna uniforma postepeno je potisnula ranije tamnoplave bluze i sivoplave pantalone i postala osnovna svakidašnja odeća svih državnih službi, o čemu svedoče i pojedini izvori koji datiraju iz 1913. godine. Kao znak raspoznavanja ostale su prethodne oznake, pletenice, naramenice od gajtana, itd.

 

Tokom dvadesetih godina izlaze novi propisi o odeći za većinu državnih službi što će uticati na prilično ujednačen izgled službenika u tom razdoblju.

 

CARINSKA UNIFORMA KROZ VREMEOjačala državna struktura ogleda se i u sistematičnijem odevanju državnih službenika. Značajna razlika postoji upravo kod carinskog osoblja, koje zbog svoje isturenosti ka inostranstvu dobija za to vreme vrlo moderno službeno odelo od engleskog gabardena sivo-smeđe boje. Čini ga šapka, jednoredni kaput sa tri dugmeta, otvorenim reverima i balon džepovima, svetlo siva košulja i tamno siva mašna, prsluk, pantalone sa manžetnama, opasač i remen preko levog ramena preko koga visi ’revolver u kožnoj kesici’. Sve zajedno dosta podseća na uniformu engleskih oficira. Uz to se nose i sive vunene ili kožne rukavice, dok je za zimu predviđen šinjel iste boje kao i odelo. Iz Carinskog Glasnika iz 1933. godine proizilazi da je obaveza nošenja službenog odela jedno vreme bila ukinuta i da su u tom periodu jedina obeležija po kojima su se carinici razlikovali od ostalih službenika bili carinska traka oko ruke i carinska kapa.

 

U pomenutom tekstu koji je potpisao Јovan Košutić, autor kritikuje novonastalo stanje, pa kaže: ‘’Pre svega veoma je neukusno videti carinskog činovnika u civilnom odelu sa propisanom kapom, koj je onako uzgred kazano veoma ružna, a sama traka oko ruke ne daje carinskom činovniku skoro nikakvi zvanični izgled. Kapa i traka još nekako se može podneti, kada je čovek obučen u zatvoreno sako odelo, ali ako je isti obučen u sportsko odelo i preko leta u samoj košulji, onda i kapa i traka čini od takvog čoveka ruglo i predmet za ismevanje’’. Autor dalje u tekstu predlaže da se nošenje ukinute uniforme, bez ikakvih promena, ponovo učini obaveznim, te da se upravnicinma carinarnica dozvoli da najstrožim merama primoraju činovnike da ih nose.

 

Čini se da je vrlo brzo shvaćeno da ukidanje uniforme kvari utisak o službi u celini, posebno što su carinici neprestano u dodiru sa ’putujućim svetom iz inostranstva’ i da ih u civilnom odelu, samo sa službenom trakom i kapom, malo ko doživljava ozbiljno.
Nakon tri godine od pomenutog teksta jasno je da je carinska uniforma ponovo uvedena i da je tada tamno plave boje kao i s kraja XIX veka.

 

Posle drugog svetskog rata

Neposredno posle Drugog svetskog rata, sa formiranjem nove jugoslovenske države, primenjivana su određena carinska pravila iz zakona prethodne Јugoslavije. Prvi Carinski zakon u novoj državi, kojim je postavljen osnov za rad carinskih organa, donet je 29. septembra 1948. Sledeći Carinski zakon donet je 1976. godine, koji je do 1992. godine dopunjavan i menjan više puta.

 

CARINSKA UNIFORMA KROZ VREMEDobro poznata i dugo korišćena uniforma carinskih službenika u tom periodu je maslinaste boje sa krem košuljama i šapkama na kojima se nalazila petokraka.

 

CARINSKA UNIFORMA KROZ VREMEOsamdesetih je u upotrebu ušla sivomaslinasta uniforma sa svetlo maslinastim košuljama i bordo kravatama, dok je na sakou nošena oznaka tadašnjeg grba SFRЈ. Posle raspada zajedničke države i formiranjem Savezne Republike Јugoslavije, a potom i Državne zajednice SCG, 2003. godine, oznake su se menjale utoliko što je grb SFRЈ zamenjen grbom Srbije i Crne Gore.

 

Danas

CARINSKA UNIFORMA KROZ VREMENova uniforma carinskih službenika Republike Srbije ugledala je svetlost dana 1. januara 2008. godine. Srpski carinici su dobili moderne uniforme, po ugledu na evropske standarde i sa oznakama državnosti svoje zemlje. Na značkama, šapkama i beretkama prikazan je grb Republike Srbije. Uniforma je tamno siva, dok su dugmad i oznake (značka, epolete) srebrni.

 

Uvođenje nove uniforme je deo strateškog plana modernizacije carinske službe u Srbiji. Novi izgled carinika trebalo bi da bude odraz promena, da ostavi upečatljiv prvi utisak na sve one koji prelaze granice naše zemlje i da na pravi način predstavi naš narod u njegovom nastojanju da se približi Evropi.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina