Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

CARINARNICE

                                   CARINARNICE

 

 

 

    Kao područni organi, u okviru svog delokruga obavljaju sledeće poslove: nadzor nad robom, putnicima i prevoznim sredstvima, carinjenje robe, kontrolu robe čiji je uvoz odnosno izvoz posebno regulisan; devizno-valutnu kontrolu u međunarodnom putničkom i pograničnom prometu sa inostranstvom; sprečavanje i otkrivanje carinskih prekršaja, krivičnih dela i privrednih prestupa u carinskom postupku; vodi u prvom stepenu upravni i prekršajni postupak i druge poslove iz delokruga carinarnice.
Poslove iz delokruga rada carinarnica vrše sledeće uže unutrašnje jedinice: odseci, referati, carinske ispostave, carinski referati i carinski punktovi.
odseci, referati, carinske ispostave, carinski referati i carinski punktovi.

 

Upravnik carinarnice
Rukovodi carinarnicom; planira, organizuje i koordinira vršenje poslova u unutrašnjim jedinicama carinarnice; kontroliše zakonitost, pravilnost i blagovremenost izvršavanja poslova; preduzima mere za unapređenje organizacije rada carinarnice; donosi rešenja iz oblasti radnih odnosa za carinske službenike carinarnice; ostvaruje saradnju sa Upravom carina i učesnicima u carinskom postupku po pitanjima iz delokruga rada; priprema planove i izveštaje o radu carinarnice; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave carina.
Za svoj rad odgovara direktoru Uprave carina.

 

 Organizaciona struktura carinarnica:

 

Beograd

 

Šabac

 

Kladovo

 

Dimitrovgrad

 

Kraljevo

 

Kruševac

 

Užice

 

Niš

 

Kragujevac

 

Novi Sad

 

Sombor

 

Vršac

 

Zrenjanin

 

Subotica

 

Priština

 

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina