Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA I NADLEŽNOST ODELJENJA INTERNE REVIZIЈE

 

  • Odeljenje interne revizije

 Načelnik Aleksandar Tešić

 

Rukovodi Odeljenjem, planira poslove i kontroliše njihovo izvršenje; kontroliše rad unutrašnjih jedinica carinarnica i analizira uočene nepravilnosti; preduzima mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u primeni propisa; učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa; priprema planove rada i izrađuje izveštaje o radu Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave.

 

Odeljenje interne revizije obavlja sledeće poslove:
  • kontrolše rad carinarnica i Centrale Uprave carina;
  •             procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima poslovnih procesa;

  • savetuje i daje smernice u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja rizicima i kontrole;
  • kontrolom rada svih organizacionih jedinica pomaže ostvarivanje ciljeva Uprave carina kroz sistematičan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom od strane rukovodilaca svih nivoa;
  •              kontroliše usklađenost poslovanja sa zakonom, podzakonskim i internim aktima; obezbeđuje pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i podataka (informacija) i izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva;

  • poslovi interne revizije obavljaju se u skladu sa zakonomkojim se uređuje budžetski sistem, podzakonskim aktima i Međunarodnim standardima interne revizije. 

 

Kontakt

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina