Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA I NADLEŽNOST ODELJENJA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU

 

 

 • Odeljenje za unutrašnju kontrolu

  • Odsek za kontrolu ispravnosti i zakonitosti rada službenika

  • Odsek za saradnju sa drugim državnim organima

 

 

Načelnik Siniša Tešanović

 

Rukovodi Odeljenjem, planira poslove i kontroliše njihovo izvršenje; kontroliše rad unutrašnjih jedinica carinarnica i analizira uočene nepravilnosti; preduzima mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u primeni propisa; učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa; priprema planove rada i izrađuje izveštaje o radu Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave.


Odeljenje za unutrašnju kontrolu obavlja sledeće poslove:
 • preduzima radnje na otkrivanju i sprečavanju pojava korupcije i drugih vidova protivpravnog i nesavesnog obavljanja radnih dužnosti zaposlenih u Upravi carina;
 • preduzima radnje na otkrivanju i sprečavanju sukoba interesa zaposlenih u Upravi carina;
 • preduzima mere na otkrivanju i sprečavanju obavljanja poslova koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Upravi carina;
 • proverava aktuelne i potencijalne carinske  službenike u pogledu integriteta, karaktera, profesionalih sposobnosti, a u odnosu na zahteve službe;
 • prima žalbe, pritužbe i prigovore na rad carinskih službenika;
 • vodi istrage i priprema izveštaje o istragama pokrenutim na osnovu postojanja osnovane sumnje ili po prijavama za neprofesionalno ponašanje carinskih službenika i zbog pokušaja korupcije;
 • donosi uputstva za rad službenika Odeljenja;
 • ukazuje na mogućnost pojave neispravnosti rada službenika;
  organizuje vođenje evidencije povrede propisa u radu i ponašanju carinskih službenika, određuje postupak obrade predmeta;
 • organizuje pribavljanje neophodnih sudskih naloga za prikupljanje dokaza o postojanju krivičnih dela;
 • ostvaruje saradnju sa drugim državnim organima, međunarodnim organizacijama, kao i sa određenim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama;
 • analitički sagledava i povezuje podatke do kojih su u radu došle stručne službe Uprave carina, sa podacima prikupljenim na osnovu međuresorske i svih drugih vidova saradnje, a u cilju detektovanja određenih obrazaca ponašanja;
 • proverava aktuelne i potencijalne službenike Uprave carina u pogledu činjenica koje mogu potencijalno ukazati na povezanost sa organizovanim kriminalnim grupama i u tom smislu izrađuje profile rizika sa pratećim preporukama;
 • druge poslove iz delokruga Odeljenja.

 

 

Kontakt

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina