Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA I NADLEŽNOST SEKTORA ZA CARINSKE POSTUPKE 

 • Sektor za carinske postupke

  • Odeljenje za carinske procedure

  • Odeljenje za ovlašćene privredne subjekte i pojednostavljene carinske procedure

  • Odeljenje za tranzit robe

 

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Smiljana Kovačević 

Sektor za carinske postupke obavlja sledeće poslove 

 • praćenje i analiziranje primene carinskih, spoljnotrgovinskih, deviznih i drugih propisa koji se primenjuju u carinski dozvoljenom postupanju sa robom;
 • kontrolu rada carinarnica na poslovima sprovođenja carinski dozvoljenog postupanja sa robom i carinsko-upravnog postupka i pružanja stručne pomoći carinarnicama na ovim poslovima;
 • učestvuje u pripremi propisa koji se primenjuju u carinski dozvoljenom postupanju sa robom;
 • primenjuje standarde iz koncepta trgovinskih olakšica u prometu robe u pogledu carinskih procedura, carinske tehnike i učestvuje u realizaciji novih koncepata, procedura i olakšica;
 • praćenje propisa Evropske unije iz oblasti carina, vrši komparativne analize i predlaganje načina harmonizacije istih sa nacionalnim propisima iz oblasti carina;
 • praćenje sprovođenja potpisanih konvencija i sporazuma, njihovih izmena i implementacije;
 • analizira i predlaže mere za otklanjanje problema u primeni propisa i objašnjenja iz svog delokruga i druge poslove iz delokruga Sektora.

 

         Kontakt

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina