Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA I NADLEŽNOST SEKTORA ZA FINANSIЈSKE, INVESTICIONE I PRAVNE POSLOVE

 

 • Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
  • Odeljenje za nabavke i investicije
    • Odsek za nabavke
    • Grupa za investicije
  • Odeljenje za realizaciju ugovora i koordinaciju prodaje
    • Odsek za realizaciju ugovora održavanja i pružanja usluga
    • Grupa za realizaciju ugovora nabavke dobara i koordinaciju prodaje
  • Odeljenje za budžet
    • Grupa za budžetsko planiranje i analizu
    • Odsek za finansijsku kontrolu i plaćanja
    • Odsek za računovodstvo i izveštavanje
  • Odeljenje za naplatu budžetskih prihoda
    • Odsek za dokumentarne poslove naplate carinskog duga
    • Grupa za prinudnu naplatu i povraćaj uvoznih dažbina
    • Odsek za finansijsko-analitičke poslove
  • Odeljenje za imovinsko pravne poslove
    • Grupa za sporove za naknadu štete i zaštitu državne imovine
    • Grupa za evidenciju imovine, zaštitu javne svojine i ugovorne odnose

 

 

 

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Sofija Radulović 

 

Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove obavlja sledeće poslove:

 

 • Pripremanje nacrta srednjoročnog programa razvoja i modernizacije carinske službe;
 • utvrđivanje godišnjih planova i predračuna sredstava za redovnu delatnost, nabavku opreme i investicije;
 • izradu periodičnih i godišnjih analiza poslovanja; računovodstveno-knjigovodstvene poslove; planiranje sredstava i koordinacija na realizaciji investicija, kao i izrada investicionih programa i pripremanje investiciono-tehničke dokumentacije;
 • planiranje i raspodela sredstava za plate; nabavka opreme, sitnog inventara i ostalog materijala za potrebe carinske službe, kao i koordinacija prodaje carinske robe;
 • izrada ugovora i rešenja u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima i vođenje sporova iz ove oblasti; naplata prihoda od carinskih i drugih uvoznih dažbina i njihovo raspoređivanje na propisane račune budžetskih i vanbudžetskih sredstava i druge poslove iz delokruga Sektora.


  Kontakt
 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina