Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA I NADLEŽNOST SEKTORA ZA TARIFSKE POSLOVE

 

 • Sektor za tarifske poslove

  • Odeljenje za carinsku tarifu

   • Odsek za analizu i svrstavanje proizvoda za reprodukciju i široku potrošnju

   • Odsek za analizu i svrstavanje opreme i drugih tehničkih proizvoda

   • Grupa za carinsku nomenklaturu

  • Odeljenje za poreklo i carinsku vrednost robe

   • Odsek za proveru porekla robe

   • Grupa za preferencijalno i nepreferencijalno poreklo robe

   • Odsek za carinsku vrednost robe

  • Odeljenje za naknadnu kontrolu

   • Odsek/Grupa za naknadnu kontrolu:

    • Beograd

    • Kraljevo

    • Niš

    • Novi Sad

  • Carinska laboratorija

   • Odsek za identifikaciju robe

   • Odsek za analitiku

  • Odeljenje za Taris, instrumente carinske i spoljnotrgovinske zaštite, poreze i akcize

   • Grupa za analitičko praćenje instrumenata carinske i spoljnotrovinske zaštite

   • Grupa za TARIS

   • Grupa za porez, akcize i takse

 

 

 

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Sonja Lazarević
 

Sektor za tarifske poslove obavlja sledeće poslove:
 • praćenje i analiziranje primene carinskih i drugih propisa iz oblasti Carinske tarife, carinske vrednosti, poreza i akciza;
 • praćenje, analiza i kontrola primene pravila o poreklu robe i preferencijala;
 • praćenje i analiziranje primene instrumenata carinske politike;
 • praćenje i sprovođenje potpisanih međunarodnih konvencija i sporazuma o zaštiti životne sredine – MEAs sporazuma;
 • praćenje i realizovanje operativne primene istih kroz nacionalno zakonodavstvo – operativna primena kroz  ,,inicijativu Zelene carine“, a sve kroz praćenje i analiziranje primene instrumenata carinske politike, poslovi eksterne revizije; poslovi carinske laboratorije;
 • poslovi obrade i održavanja podataka u Integrisanoj tarifi Srbije;
 • vršenje kontrole rada carinarnica na poslovima sprovođenja propisa iz oblasti tarifskih poslova i pružanja stručne pomoći carinarinicama na ovim poslovima;
 • pripremanje nacrta propisa i uputstava za rad koje donosi direktor Uprave carina;
 • ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama po pitanjima primene propisa u carinskom postupku i preduzima mere za pravilno i blagovremeno izvršavanje poslova iz delokruga organa carinske službe;
 • ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama (Svetska trgovinska organizacija, Svetska carinska organizacija, Evropska unija) u vezi sa regulativom i problematikom iz oblasti tarifskih poslova i druge poslove iz delokruga Sektora.
   

Kontakt

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina