Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Prerada pod carinskom kontrolom
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

TRANZIT

 

 

 

 TIR KONVENCIЈA

Tranzit na osnovu karneta TIR regulisan je TIR konvencijom i Uputstvom za primenu sistema TIR. 

 Uputstvo za popunjavanje talona TIR karneta možete videti ovde.

Povećanje garantnog iznosa po TIR karnetu i novi izgled TIR karneta, možete videti ovde.

ATA KONVENCIЈA

Tranzit na osnovu karneta ATA regulisan je Konvencijom o privremenom uvozu i uputstvom za primenu sistema ATA.

 

Principal je dužan da položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga, koje može biti pojedinačno (za jedan carinski postupak) ili generalno (za više tranzitnih postupaka) uz odobrenje Uprave carina. Obezbeđenje se ne polaže u slučaju prevoza robe u vazdušnom saobraćaju, železničkom saobraćaju i prenosa robe cevovodom ili dalekovodom.

 

 POLAGANJE OBEZBEĐENJA U TRANZITNOM POSTUPKU


Ovim Objašnjenjem bliže se opisuje način i postupak koji sprovode organizacione jedinice Uprave carina Republike Srbije za prihvatanje, odobravanje i korišćenje obezbeđenja za naplatu duga koji bi mogao nastati u vezi sa robom u tranzitnom postupku.

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina