Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Postupak carinjenja u putničkom prometu
Motorna vozila
Carinske povlastice za fizička lica
Prenosiva sredstva plaćanja
Zabrane i ograničenja
Krenite spremni na put

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Carinske povlastice za fizička lica i diplomate

             

Odredbama člana 216. Carinskog zakona, oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina fizička lica, i to:
1. putnici koji dolaze iz inostranstva – na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag), nezavisno od toga da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru;
2. domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga-na predmete koje unose iz inostranstva, ako nisu namenjeni preprodaji;
3. strani državljani koji su dobili državljanstvo i strani državljani koji su dobili azil, odnosno odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji-na predmete za svoje domaćinstvo, osim na motorna vozila;
4. domaći državljani-članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine-na predmete domaćinstva, osim na motorna vozila;
5. domaći i strani državljani - na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da te pošiljke nisu komercijalne prirode;
6.  domaći državljani i strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji-na predmete nasleđene u inostranstvu;
7. domaći državljani, strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji, privredna društva, zajednice i druge organizacije-na odlikovanja, medalje, sportske trofeje, i druge predmete  koje dobijaju u inostranstvu na takmičenjima, izložbama i priredbama od međunarodnog značaja;
8. naučnici, književnici i umetnici-na sopstvena dela koja unose iz inostranstva;
9.  domaći državljani koji žive u pograničnom pojasu- na proizvode zemljoradnje, stočarstva, ribarstva, pčelarstva i šumarstva dobijene sa svojih imanja koja se nalaze u pograničnom pojasu susedne države, kao i na priplod i ostale proizvode dobijene od stoke koja se zbog poljskih radova, ispaša ili zimovanja nalazi na tim imanjima;
10.  vozači motornih vozila-na gorivo i mazivo u rezervoarima koji su fabrički ugrađeni u motorno vozilo;
11.  osobe sa invaliditetom, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom-na predmete namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom, kao i na rezervne delove, komponente i dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode;
12. građani na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Republici Srbiji.

Odredbama člana 215. Carinskog zakona oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina strana lica i to:
1. šefovi stranih država, izaslanici šefova stranih država u specijalnoj misiji, kao i članovi njihove pratnje – na predmete namenjene službenoj i ličnoj upotrebi
2.  međunarodne organizacije – na predmete namenjene službenim potrebama;
3. međunarodne i druge strane humanitarne organizacije–na robu namenjenu pružanju humanitarne pomoći;
4. diplomatska i konzularna predstavništva stranih država – na predmete namenjene službenim potrebama;
5. šefovi stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i članovi njihovoh užih porodica – na predmete namenjene ličnoj upotrebi.

         Oslobođeni su od plaćanja carine u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora:

1. diplomatsko osoblje stranih diplomatskih predstavništava i članovi njihovih užih porodica-na predmete namenjene ličnoj upotrebi;

2. osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava – na predmete domaćinstva.

   Predmeti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se otuđiti ili drugom licu dati na upotrebu pre prijave carinskom organu i sprovedenog postupka carinjenja.
   Povlastice iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu koristiti domaći državljani niti strani državljani stalno nastaljeni u Republici Srbiji.

 

    Način sprovođenja odgovarajućih carinskih postupaka u skladu sa propisanim povlasticama regulisan je odredbama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, o čemu se detaljnije možete informisati ovde.  

                                                               

 

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina