Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Postupak carinjenja u putničkom prometu
Motorna vozila
Carinske povlastice za fizička lica
Prenosiva sredstva plaćanja
Zabrane i ograničenja
Krenite spremni na put

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 Šta treba da znate kada putujete u:
 
 

Šta treba da znate kada putujete u Grčku?


Lični prtljag


Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna  za vreme njegovog putovanja (obuća, odeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode .


S obzirom da je Grčka članica EU, primenjuje se  evropska regulativa, prema kojoj je dozvoljen prenos robe iz trećih zemalja za lične potrebe putnika (nekomercijalna roba) bez naplate carine i PDV-a do vrednosti 300 evra po putniku, a u vazdušnom i pomorskom saobraćaju  do 430 evra. Putnici mlađi od 15 godina, oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na prtljag čija ukupna vrednost ne prelazi vrednost od 150 evra.   

         
Akcizna roba (duvan, alkohol) 


U vazdušnom i pomorskom saobraćaju dozvoljeno je od duvanskih prerađevina nositi:

 •  200 cigareta ili
 •  100 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu)  ili
 •  50 cigara ili
 •  250 grama duvana za pušenje

U drumskom saobraćaju dozvoljeno je od duvanskih prerađevina nositi:

 •  40 cigareta ili
 •  20 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu)  ili
 •  10 cigara ili
 •  50 grama duvana za pušenje


Lica starija od 17 godina u ličnom prtljagu mogu preneti:

 •  1 litar alkoholnog pića  sa udelom alkohola većim od  22% vol.  ili
 •  2 litre alkoholnog pića sa udelom alkohola manjim od  22% vol. ili
 • 4 litre vina ili
 •  12 litara piva

Hrana


Nije dozvoljen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda iz zemalja koje nisu članice EU, a dozvoljeno je sa sobom poneti do 2 kg mleka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do 2 kg hrane za kućne ljubimce. 


Unos životinja 


Vaš ljubimac treba da poseduje elektronski čip (mikročip) shodno ISO 11784 ili 11785. Treba da je vakcinisan protiv besnila i da poseduje lekarsko uverenje, koje potvrđuje da svrha putovanja nije trgovina životinjama, shodno pravilniku (EU) broj 998/2003.


Unos bilja, semena i sadnog materijala


Mogu se uneti male količine bilja i biljnih proizvoda (sveže voće i povrće do 5 kg, buket cveća, originalno pakovanje semena do 100 grama i sl.) i u tom slučaju fitosanitarni pregled neće biti neophodan.


Unos divljih vrsta

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u skladu je sa Konvencijom  o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES. Unost takvih vrsta moguć je samo uz podnošenje carinskom službeniku na graničnom prelazu  odgovarajuće dozvole  ili potvrde nadležnog tela.


Unos lekova


Unošenje gotovih lekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda lekara).

 
Unos i iznos novca


Na temelju Uredbe Evropske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska sa područija EU, putnici su obavezni da prilikom ulaska ili izlaska prijave carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom i to u iznosu od 10.000 evra ili više (odnosno u protivvrednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, kao što su na primer čekovi).

 

Početak

 

Šta treba da znate kada putujete u Crnu Goru ?

 

Lični prtljag


Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna  za vreme njegovog putovanja (obuća, odeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode .

 

Akcizna roba (duvan, alkohol) 


Od duvanskih prerađevina dozvoljeno je nositi:

 • 200 cigareta ili
 • 50 cigara ili
 • 100 cigarilosa ili
 • 250g duvana

Lica starija od 17 godina u ličnom prtljagu mogu preneti:
 • 1 litar žestokog alkoholnog pića
 • 2 litre vina

Hrana


Moguće je  uneti razumne količine hrane, namenjene za lične potrebe putnika, koja čini deo putničkog prtljaga i namenjena je korišćenju tokom putovanja. Za tu hranu nije potrebna propisana međunarodna sanitarna potvrda (sertifikat). Ostali proizvodi podležu kontroli i moraju posedovati odgovarajuće sertifikate.


Dozvoljenom vrstom i količinom hrane, koja se koristi tokom putovanja, a koja se može uneti na teritoriju Crne Gore smatraju se:

 • proizvodi za ishranu dece i dijetetska hrana koja se koristi iz medicinskih razloga, pod uslovom da ti proizvodi ne zahtevaju posebne uslove čuvanja, da su deklarisani, neoštećene ambalaže, osim u slučaju da se trenutno koriste;
 • sveže voće i povrće (osim krompira) ukupne težine do 5kg;
 • sušeno voće, povrće, sušene gljive, sirova kafa,kakao u zrnu, čajevi ukupne težine do 1kg;
 • alkoholna pića u originalnoj ambalaži, deklarisana, u ukupnoj težini do 1litra;
 • ostala pića u originalnoj ambalaži,deklarisana u ukupnoj količini do 5 litara
 • flaširana voda u originalnoj ambalaži deklarisana, u ukupnoj količini do 5 litara.
 • kombinovana i ostala hrana koja je u originalnoj ambalaži, deklarisana, koja ne zahteva poseban režim čuvanja,osim ako se trenutno koristi u ukupnoj količini do 1 kg.

Unos životinja 


Unos kućnih ljubimaca se odobrava bez prethodnog veterinarskog pregleda i kontrole, ukoliko životinje prati odgovarajuće veterinarsko uverenje (sertifikat) zemlje izvoznice.

 

Unos bilja, semena i sadnog materijala


Mogu se uneti male količine bilja i biljnih proizvoda i u tom slučaju fitosanitarni pregled neće biti neophodan.


Unos divljih vrsta

 
Prema posebnoj međunarodnoj konvenciji ( CITES), nije dozvoljen prenos preko granice zaštićenih vrsta bilja i životinja, izuzev ako putnik poseduje odgovarajuće odobrenje nadležnog državnog organa.

 

Unos lekova


Lice koje ulazi u zemlju ili iz nje izlazi, može nositi razumnu količinu lekova koja mu je potrebna za ličnu upotrebu ili za životinju koju unosi, najviše za 6 meseci.


Posedovanje leka koji sadrži opojnu drogu bez odgovarajuće medicinske dokumentacije ili neprijavljivanje leka predstavlja prekršaj, a takav lek se oduzima i zadržava pod posebnim nadzorom.

 

Unos i iznos novca


Rezident, odnosno nerezident može da, bez prijavljivanja carinskom organu, fizički unese u Crnu Goru odnosno iznese iz Crne Gore gotov novac, u evrima i/ili valuti koja nije evro, u ukupnom iznosu, odnosno protivvrednosti iznosa do 10.000 evra.


Platne kartice i drugi slični prenosivi instrumenti plaćanja moraju se prijaviti carinskom organu prilikom unošenja, odnosno iznošenja iz Crne Gore.

 

Početak

 

Šta treba da znate kada putujete u Tursku?


  

Lični prtljag

 

Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna  za vreme njegovog putovanja (obuća, odeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode .

 

Akcizna roba (duvan, alkohol) 

 

Lica starija od 18 godina u ličnom prtljagu mogu uneti:

 • 200 cigareta i
 • 5 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu)  i
 • 10 cigara i
 • 200 gramaduvana za pušenje (sa 200 kom. papira za uvijanje) ili
 • 200 gramaduvana za žvakanje ili
 • 200 gramaduvana za nargilu ili
 • 50 gramaduvana za šmrkanje

 

Lica starija od 18 godina u ličnom prtljagu mogu uneti:

 

 • 1 flašu od litar  ili 2 flaše od 750 ml alkoholnog pića i/ili vina

Ostala roba

 

 • 3.5 flašice parfema (svaka mah. 120 ml svaka)
 • 4 poklona do vrednosti od 300 evra (za putnike do 15 godina ta vrednost je 145 evra)
 • 5.1 kg kafe
 • 1 kg instant kafe
 • 500 gr čaja
 • 1 kg čokolade
 • 1kg proizvoda na bazi šećera

Unos lekova

 

Unošenje gotovih lekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda lekara).

 

IZVOZNI PROPISI

 

Iz Turske se slobodno može izneti:

 

 • 2 kilograma/3 kartona lokalnih duvanskih proizvoda
 • 5 kilograma alkoholnih pića / 12 flaša rakije ili drugih lokalnih pića i hrane u vrednosti do 100 turskih lira, s tim što ti proizvodi ne smeju prelaziti težinu od 5 kilograma
 • pokloni u vrednosti do 5000 turskih lira, a ako se iz zemlje iznose pokloni u većoj vrednosti potrebna je potvrda da je obavljena zamena strane valute u iznosu većem od 5000 turskih lira
 •  zabranjeno je iznositi antikvitete, žitne proizvode, čaj, kakao, kafu i začine

 Unos životinja  

 

Kućni ljubimci (psi, mačke i sl.) treba da poseduju validno lekarsko uverenje.

 

Unos i iznos novca

 

Unos lokalne valute (turska lira – TRY) nije ograničen, kao ni unos strane valute, s tim da putnici moraju da prijave novac koji u stranoj valuti unose i da bi izbegli teškoće pri izlasku iz zemlje.

 

Kada je iznos novca u pitanju važe sledeća pravila:

 

 • Za državljane Turske i rezidente (fizička lica sa stalnim prebivalištem u toj državi) dozvoljen je iznos domaće i strane valute do protivvrednosti od 5000 dolara, dok je za veći iznos od navedenog potrebna potvrda iz banke da je novac podignut sa računa ili strana valuta kupljena u banci u Turskoj.
 • Za nerezidente (fizička lica sa stalnim prebivalištem u inostranstvu) i turske državljane koji žive i rade u inostranstvu dozvoljen je iznos domaće i strane valute do protivvrednosti od 5000 dolara. Iznosi koji premašuju ovaj limit treba da budu prijavljeni na ulasku u zemlju i da potvrda o tome bude uneta u pasoš. U slučaju ponovne zamene turskih lira u stranu valutu u protivvrednosti većoj od 5000 dolara neophodna je potvrda iz banke. 

Početak

Šta treba da znate kada putujete u Hrvatsku?

 

Ulaskom Republike Hrvatske u EU 01. jula 2013. godine u putničkom prometu  primenjuje se  evropska regulativa, prema kojoj je dozvoljen prenos robe iz trećih zemalja za lične potrebe putnika (nekomercijalna roba) bez naplate carine i PDV-a do vrednosti 300 evra po putniku, a u vazdušnom i pomorskom saobraćaju  do 430 evra.


Lični prtljag


Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna  za vreme njegovog putovanja (obuća, odeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode .


Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika, u vrsti  i količinama koje nisu namenjene preprodaji već njihovim ličnim potrebama i potrebama njihovih porodica, oslobađa se od plaćanja uvoznih dažbina, ukoliko njena ukupna vrednost ne prelazi vrednost od 300 evra, a u vazdušnom i pomorskom saobraćaju 430 evra. Putnici mlađi od 15 godina, oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na prtljag čija ukupna vrednost ne prelazi vrednost od 150 evra. 

           
Akcizna roba (duvan, alkohol, gorivo) 

a) duvanske prerađevine:


– 200 cigareta, ili
– 100 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu)  ili
– 50 cigara, ili
– 250 grama duvana za pušenje, ili


b) Alkohol i alkoholna pića:


– alkohol i alkoholna pića  sa udelom alkohola većim od  22% vol. 1 litar; ili
– alkohol i alkoholna pića  sa udelom alkohola manjim od  22% vol. do 2 litre; ili

c) 5 litara vina; ili
d) 16 litara piva


Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođeno je i gorivo u rezervoarima prevoznih sredstava, kao i do 10 litara identične vrste goriva u prikladnim prenosivim spremnicima za rezervno gorivo.

 

Hrana


Nije dozvoljen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda iz trećih zemalja (BiH, Srbija, Crna Gora itd.), a dozvoljen je unos do 20 kg ribe, školjki i proizvoda od ribe, do 2 kg mleka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe, do 2 kg hrane za kućne ljubimce , do 2 kg ostale hrane kao što je med, žive školjke i puževi  i do 125 gr kavijara ili drugih proizvoda zaštićenih vrsta.  Sledeće vrste hrane se mogu unositi tj.transportovati u ličnom prtljagu: hleb, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi (uključujući slatkiše), sve pod uslovom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa.


Unos životinja 


Unošenje kućnih ljubimaca, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, iz trećih zemalja moguć je samo na graničnim prelazima određenim za promet kućnih ljubimaca. Kućni ljubimci koji se unose u carinsko područije  Republike Hrvatske  moraju biti podvrgnuti :


a) u slučaju 5 ili manje kućnih ljubimaca, identifikacionom i dokumentacionom pregledu od strane carinskog službenika na ulaznom graničnom prelazu .
b) u slučaju više od 5 kućnih ljubimaca, veterinarskom pregledu koji obavlja granični veterinarski inspektor i moraju ulaziti u Republiku Hrvatsku na za to odobrenim graničnim veterinarskim ispostavama.

Psi, mačke i hrčci moraju biti označeni mikročipom, moraju imati pasoš izdat od nadležnog veterinara i moraju biti vakcinisani protiv besnila. Zabranjen je uvoz i privremeni boravak opasnih pasa (rase terijera tipa bull), koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza.


Pravila obaveznog veterinarskog nadzora primenjuju se pri unosu/iznosu specifičnih predmeta životinjskog porekla – svih vrsta kože divljači i lovačkih trofeja (s obzirom da se i njima mogu uneti zarazne bolesti).


Unos bilja, semena i sadnog materijala


Unos bilja, semena i sadnog materijala podleže obaveznom pregledu fitosanitarne inspekcije i moguće ga je obaviti samo na prelazima na kojima postoji fitosanitarna inspekcija, sem ukoliko se u putničkom prometu unose male količine proizvoda. 

 
Fitosanitarnom pregledu ne podležu male količine bilja i biljnih proizvoda:

 •  sveže voće i povrće (isključujući krompir) ukupne težine do  5 kg,
 • rezano cveće, jedan buket ili venac
 • seme cveća ili povrća u originalnom pakovanju, težine do 100 grama, koje nije namenjeno prodaji, do 5 pakovanja
 • lukovice ukrasnog bilja do 3 kg,
 • jedan komad božićnog drvca bez korena ,
 • najviše 3 sobne biljke (isključujući bonsai)
 • balkonsko bilje (najviše 10 biljaka)


Unos divljih vrsta


Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u skladu sa Konvencijom  o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES, moguć je samo uz podnošenje carinskom službeniku na graničnom prelazu  odgovarajuće dozvole  ili potvrde nadležnog tela. Nadležno telo za izdavanje potrebnih dozvola ili potvrda u Republici Hrvatskoj je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Unos lekova i opojnih sredstava
Unošenje gotovih lekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za lečenje do mesec  dana (uz uslov da su odobreni od strane nadležnih organa zemlje proizvođača) i to uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda lekara).
Unošenje lekova koji sadrže drogu, takođe za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za lečenje do najviše 5 dana,  i to takođe uz posedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizilazi neophodnost uzimanja navedenog leka (fotokopije recepta za lek, prepis istorije bolesti ili overena potvrda lekara). Ako se radi o osobama koje su na supstitucionalnoj terapiji bolesti zavisnosti odnosno terapiji malignih bolesti, količina leka može biti za 15 dana lične upotrebe.


Unos i iznos novca


Na temelju Uredbe Evropske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska sa područija EU, putnici su obavezni da prilikom ulaska ili izlaska prijave carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom i to u iznosu od 10.000 evra ili više (odnosno u protivvrednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, kao što su na primer čekovi).

 

Početak

 

 
Šta treba da znate kada putujete u Bugarsku?

 

S obzirom da je Republika Bugarska članica Evropske Unije  u putničkom prometu  primenjuje se evropska regulativa, prema kojoj je dozvoljen prenos robe iz trećih zemalja za lične potrebe putnika (nekomercijalna roba) bez naplate carine i PDV-a do vrednosti 300 evra po putniku, a u vazdušnom i pomorskom saobraćaju  do 430 evra.


Lični prtljag


Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna  za vreme njegovog putovanja (obuća, odeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u  ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode.


„Uvozom netrgovinskog karaktera“ smatra se uvoz koji se ne obavlja redovno, a podrazumeva robu za ličnu ili porodičnu upotrebu putnika ili onu koja se uzima u svrhe poklona.


Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika, u vrsti i količinama koje nisu namenjene preprodaji već njihovim ličnim potrebama i potrebama njihovih porodica, oslobađa se od plaćanja uvoznih dažbina, ukoliko njena ukupna vrednost ne prelazi vrednost od 300 evra, a u vazdušnom i pomorskom saobraćaju 430 evra.


Lični prtljag putnika, koji se uvozi privremeno ili ponovo nakon njegovog privremenog izvoza kao i lekovi potrebni za lične potrebe putnika oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina.


Akcizna roba ( duvan, alkohol)


a) duvanski proizvodi:

 
 •  200 komada cigareta ili
 • 50 komada cigara ili
 • 100 komada cigarilosa ili
 • 250 gr duvana

b) alkohol i alkoholna pića:

 

 • ukupno 1 litar alkohola i alkoholnih pića sa alkoholnim sadržajem više od 22 % ili nedenaturisani etilski alkohol sa alkoholnom sadržinom od 80 % ili više
 • ukupno 2 litra alkohola i alkoholnih pića sa alkoholnom sadržinom ispod 22 %
 • ukupno 4 litra vina
 • ukupno 16 litara piva

 

Primedba:


Svaka kombinacija alkohola i alkoholnih pića za svakog pojedinačnog putnika, izuzev vina i piva ne može prekoračivati u zbiru 100%  alkohola.


Hrana:


U nastavku dokumenta se nalazi tabela koja ilustruje dozvoljeni unos proizvoda životinjskog porekla za ličnu upotrebu, a koji su deo ličnog prtljaga putnika ili su poslati kao male pošiljke fizičkim licima ili su naručeni poštom, internetom ili telefonom i isporučeni korisniku.

 

Tabela 1.

 

 

Vrsta proizvoda

Količinsko ograničenje kg po osobi

Važi za

Izuzeci

Specijalni režim

Meso, mesnati proizvodi i roba, koja sadrži meso

Zabrana za uvoz

Uvoz iz trećih zemalja

Island, Grenland, Farska ostrva, Hrvatska

10 kg

Mleko, mlečni proizvodi i roba, koja sadrži mleko

Zabrana za uvoz

Uvoz iz trećih zemalja

Island, Grenland, Farska ostrva, Hrvatska

10 kg

Hrana za odojčad, posebna hrana iz zdravstvenih razloga

2 kg; Posebne zahteve: vidi primedbu br. 1

Uvoz iz trećih zemalja

Island, Grenland, Farska ostrva, Hrvatska

10 kg

Riba, ribni proizvodi, uključujući i rakovi i mekušci

20 kg ili jedna cela riba (riba može da je i teža od 20 kg; cele ribe moraju biti bez iznutrica)

Uvoz iz trećih zemalja

A) Island, Farska ostrva

B) Grenland, Hrvatska

Analogno zemljama EU

 

20 kg

Žive školjke, živi rakovi, uključujući i jastoge

Med i druge prehrambene proizvode životinjskog porekla

 

2 kg ukupna težina

Uvoz iz trećih zemalja

Island, Grenland, Farska ostrva, Hrvatska

10 kg ukupna težina

Hrana za pse , koja je sačinjena ili sadrži meso ili mleko

Zabrana za uvoz

Uvoz iz trećih zemalja

Island, Grenland, Farska ostrva, Hrvatska

10 kg

Potrebna iz zdravstvenih razloga hrana za životinje

2 kg;

posebne zahteve: vidi primedbu br. 1

Uvoz iz trećih zemalja

Island, Grenland, Farska ostrva, Hrvatska

10 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primedba broj 1: brendirani proizvod u pakovanju za potrošače, neotvoreni, izuzev ako se koristi za vreme putovanja, a da pre otvaranja nije potrebno hladiti ga.

 

Tabela broj 2: Lista proizvoda koja sadrže proizvode životinjskog porekla, ali nisu podvrgnute ograničenjima prilikom uvoza

 

   

Vrsta proizvoda

Uslovi

Primer

odgovara uslovima

Primer

ne odgovara uslovima

hleb, kuglof, čokolada, slatkiši

ukoliko nisu pomešani ili punjeni mesnatim proizvodima

hlebčići sa suvim grožđem

slanina, zamešena u testu

dodaci ishrani

u pakovanju za krajnje potrošače

kolagen, ajkula u prašku, hitozan kapsule, pakovanje za potrošače

napr. najlonska kesa sa 1 kg hitozana

mesnate subproizvode

proizvedeni u trgovinsku svrhu

bujon kocke

supe sa parčićima mesa

masline, punjene ribom testenine

 

ukoliko nisu pomešani ili punjeni mesnatim proizvodima

raviole sa lososom

raviole sa mesom

mesnati bujoni i instant supe

proizvedeni za trgovinsku svrhu

 

koji sadrže parčiće mesa

ostale vrste prehrambenih proizvoda

koji ne sadrže sveže ili obrađeno meso ili mleko, odnosno mlečni proizvodi i imaju manje od 50% jaja ili ribnih proizvoda

 

 

 

Unos životinja:


Unošenje kućnih ljubimaca, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, iz trećih zemalja moguć je samo na graničnim prelazima određenim za promet kućnih ljubimaca. Kućni ljubimci moraju ispuniti veterinarsko sanitarne zahteve kada ulaze u EU iz trećih zemalja u cilju sprečavanja rizika od proširivanja besnila. Oni moraju biti označeni mikročipom, moraju imati pasoš izdat od nadležnog veterinara i moraju biti vakcinisani protiv besnila. Izuzetak je slučaj kada ima više od 5 životinja, a tada važe zahtevi i provere koji se odnose na komercijalni promet životinja.

 

Unos bilja, semena i sadnog materijala


Unos bilja, semena i sadnog materijala podleže obaveznom pregledu fitosanitarne inspekcije i moguće ga je obaviti samo na prelazima na kojima postoji fitosanitarna inspekcija, sem ukoliko se u putničkom prometu unose male količine proizvoda.

 

      

Proizvod/biljka

Evropske zemlje, ali van EU

krompir seme

Zabranjen uvoz

krompir za konzumaciju

do 2 kg po osobi

povrće

patlidžan, celer glavice, celer, celer listovi i bosiljak

do 2 kg po osobi

VOĆE

svi citrusi

jabuka,

kajsija,

ribizla

borovnica

trešnja

crvena brusnica

sledi niže ***

 

do 2 kg po osobi

Količine za netrgovinsku svrhu

voće i povrće različito od reda 2 i 3

bez fitosanitarnih ograničenja

zemlja i hranljiva sredina, različita od ove, koja je sačinjena jedino od torfa

Kontroliše se!

biljke sa korenima, zemlja i sredina

 

Citruse uklj. i dekorativne u saksijama Citrus L., Fortunella Poncirus Raf, i njihove

Kontroliše se!

Biljke Vitis L/Loza

zabranjen uvoz

Voćni materijal za setvu, povrtarske i cvetne sadnice, cveće u saksijama i ostale biljke sa korenima, drveće sa korenima /sa i bez zemlje/

do 5 komada maks. bez zemlje

semena /u malim pakovanjima/

Neko seme je bez ograničenja

***

 

Bez krompira

do 5 komada maks.

 

paradajz, cvekla, luk, suncokret, pasulj, detelina, kukuruz

lukovice, krtole, rizome (izuzev semena krompira)  

do 5 kg maks.

Rezani cvetovi i zelenilo (1 buket),

 

Ograničenja za neko cveće i zelenilo

1 komad maks. ****

 

Ograničenje:

Vrsta:

hrizantema,

karanfil,

ruža

orhideja

gipsofila,

geranijum(zdravac)

bez fitosanitarnih ograničenja ograničenja – za netrgovinsku svrhu

delovi drveta za dekoraciju (vence ili 1 rezana jelka, do 3 metara visine)

1 komad maks.

Neobrađene delove drveta (komadi bez kore)

5 komada maks. (komadi bez kore)

drveni proizvodi/obrađeni

Bez fitosanitarnih ograničenja

preparati za biljnu zaštitu

ZABRANJENO – nema izuzetaka za ličnu upotrebu

đubriva

ZABRANJENO – nema izuzetaka za ličnu upotrebu

**** šljiva, ogrozd, guava, kumkat, hristov venac (marakuja), breskva, kruška, japanska jabuka, ribizla, šljiva, dunja, ružičasta jabuka.


Kontrolisane pozicije:


Za njih je potreban fitosanitarni sertifikat, izdat od nacionalnih fitosanitarnih vlasti zemlje-izvoznice!

 

Unos divljih vrsta


Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u skladu sa Konvencijom  o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES, moguć je samo uz podnošenje carinskom službeniku na graničnom prelazu  odgovarajuće dozvole  ili potvrde nadležnog tela.


Dozvola nije potrebna za manje količine kavijara ( do 125 gr), proizvode od krokodila, izuzev mesa i lovačkih trofeja (do 4 komada), kraljevskih školjki (do 3 komada), sušenih morskih konjića (do 4 komada), ljuski džinovskih školjki (do 3 komada).


Dodatne informacije o pravilima pri trgovini zaštićenim vrstama, kao i odobrena mesta za uvođenje u EU nalaze se na sledećoj adresi:


http://ec.europa.eu/environment/cites/info_entry_points.htm.

 

Unos lekova


Unošenje gotovih lekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za lečenje do dva meseca (uz uslov da su odobreni od strane nadležnih organa zemlje proizvođača) i to uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda lekara).


Lekove može nositi i osoba koja poseduje izričito ovlašćenje od strane pacijenta za čije je lečenje lek prepisan.


Osobe mogu prenositi lekove iz i za treće zemlje u količinama potrebnim za vreme njihovog boravka, ali ne i za više od tri meseca.


Svi lekovi koji se prenose od i za treće zemlje moraju biti u svojim originalnim pakovanjima.


Lekovi koji sadrže opojna sredstava ne mogu se prenositi. Uslovi i načini prenošenja lekova, koji sadrže opojne supstance, određeni su zakonom o drogama i prekursorima.

 

Unos i iznos novca


Na temelju Uredbe Evropske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska sa područija EU, putnici su obavezni da prilikom ulaska ili izlaska prijave carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom i to u iznosu od 10.000 evra ili više (odnosno u protivvrednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, kao što su na primer čekovi).

 

Početak

 

 

Šta treba da znate kada putujete u Bosnu i Hercegovinu ?

 

Lični prtljag

 

Ukoliko putujete preko graničnih prelaza u BiH trebate biti upoznati sa sledećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.
Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je roba koja je sadržana u "ličnom prtljagu" putnika koji dolazi iz inostranstva, a koja ne podleže bilo kakvim ograničenjima ili zabranama, pod uslovom da takvi uvozi nisu komercijalnog karaktera.
Pod pojmom "lični prtljag" podrazumeva se sva roba nekomercijalnog karaktera za ličnu upotrebu putnika ili njegovog domaćinstva uključujući i predmete koji služe putniku za vreme putovanja, pod uslovom da se može pružiti dokaz da je prilikom polaska putnika zaveden kao prateći prtljag kod kompanije koja ga je prevezla u BiH iz zemlje polaska.
Pod robom nekomercijalnog karaktera, uključujući poklone i suvenire koji se nalaze u ličnom prtljagu putnika, podrazumeva se ona roba čija carinska vrednost nije veća od 200 KM.

 

1.Akcizna roba (duvan, alkohol, gorivo)

 

 • 200 cigareta ili
 • 100 cigarilosa ili
 • 250 grama duvana

2. alkoholna pića:

 

 • 2 litre stonog vina,
 • 1 litar alkohola ili žestokog pića od preko 22% vol. (ili 2 litre jačeg vina, pjenušca ili drugih pića);

 

3.parfeme i toaletne vode:

 

 • 60 cc/ml parfema,
 • 250 cc/ml toaletne vode.

 

Posebna napomena: Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo da uvoze robe navedene pod tačkom 2 i 3.

 

Hrana

 

Nije dozvoljen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda iz trećih zemalja (BiH, Srbija, Crna Gora itd.), a dozvoljen je unos do 20 kg ribe, školjki i proizvoda od ribe, do 2 kg mleka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe, do 2 kg hrane za kućne ljubimce , do 2 kg ostale hrane kao što je med, žive školjke i puževi  i do 125 gr kavijara ili drugih proizvoda zaštićenih vrsta.  Sledeće vrste hrane se mogu unositi tj.transportovati u ličnom prtljagu: hleb, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi (uključujući slatkiše), sve pod uslovom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa.

 

Unos životinja
 
Unošenje kućnih ljubimaca, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, iz trećih zemalja moguć je samo na graničnim prelazima određenim za promet kućnih ljubimaca. Kućni ljubimci koji se unose u carinsko područije  Republike Hrvatske  moraju biti podvrgnuti :


a) u slučaju 5 ili manje kućnih ljubimaca, identifikacionom i dokumentacionom pregledu od strane carinskog službenika na ulaznom graničnom prelazu .
b) u slučaju više od 5 kućnih ljubimaca, veterinarskom pregledu koji obavlja granični veterinarski inspektor i moraju ulaziti u Republiku Hrvatsku na za to odobrenim graničnim veterinarskim ispostavama.

 

Psi, mačke i hrčci moraju biti označeni mikročipom, moraju imati pasoš izdat od nadležnog veterinara i moraju biti vakcinisani protiv besnila. Zabranjen je uvoz i privremeni boravak opasnih pasa (rase terijera tipa bull), koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza.

Pravila obaveznog veterinarskog nadzora primenjuju se pri unosu/iznosu specifičnih predmeta životinjskog porekla – svih vrsta kože divljači i lovačkih trofeja (s obzirom da se i njima mogu uneti zarazne bolesti)

 

Identifikacija

 

Životinje se identifikuju putem elektronskog mikročipa (transpordera) ili putem čitke tetovaže.

 

Unos bilja, semena i sadnog materijala


Unos bilja, semena i sadnog materijala podleže obaveznom pregledu fitosanitarne inspekcije i moguće ga je obaviti samo na prelazima na kojima postoji fitosanitarna inspekcija, sem ukoliko se u putničkom prometu unose male količine proizvoda.
 
Fitosanitarnom pregledu ne podležu male količine bilja i biljnih proizvoda:

 

 • sveže voće i povrće (isključujući krompir) ukupne težine do  5 kg,
 • rezano cveće, jedan buket ili venac
 • seme cveća ili povrća u originalnom pakovanju, težine do 100 grama, koje nije namenjeno prodaji, do 5 pakovanja
 • lukovice ukrasnog bilja do 3 kg,
 • jedan komad božićnog drvca bez korena ,
 • najviše 3 sobne biljke (isključujući bonsai)
 • balkonsko bilje (najviše 10 biljaka)

 

Unos divljih vrsta
 
Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, u skladu sa Konvencijom  o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES, moguć je samo uz podnošenje carinskom službeniku na graničnom prelazu  odgovarajuće dozvole  ili potvrde nadležnog tela. Nadležno telo za izdavanje potrebnih dozvola ili potvrda u Republici Hrvatskoj je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

 

Unos lekova i opojnih sredstava
 
Unošenje gotovih lekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za lečenje do mesec  dana (uz uslov da su odobreni od strane nadležnih organa zemlje proizvođača) i to uz posedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda lekara).

Unošenje lekova koji sadrže drogu, takođe za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za lečenje do najviše 5 dana,  i to takođe uz posedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizilazi neophodnost uzimanja navedenog leka (fotokopije recepta za lek, prepis istorije bolesti ili overena potvrda lekara). Ako se radi o osobama koje su na supstitucionalnoj terapiji bolesti zavisnosti odnosno terapiji malignih bolesti, količina leka može biti za 15 dana lične upotrebe.

 

Unos i iznos novca

 

Kontrolu unošenja i iznošenja efektivnog stranog novca, vrednosnih papira i vrednosnica koje glase na strana sredstva plaćanja u putničkom prometu vrše carinski organi na graničnim prelazima.

 

 U skladu sa odredbama Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova, carinski organi, putem Odseka za pružanje usluga u Regionalnom centru, na način određen posebnim aktom Uprave za indirektno oporezivanje, dužni su Finansijsko-obaveštajnom odeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu dostaviti podatke (evidenciju) o svakom prenosu gotovog novca preko državne granice u vrednosti od 10.000,00 konvertibilnih maraka ili više, najkasnije u roku od tri dana od dana prenošenja.

 

Ta evidencija o prenosu gotovog novca,podrazumeva sledeće podatke:

 

a) ime, prezime, stalno prebivalište, datum i mesto rođenja fizičkog lica koje prenosi
gotovinu preko državne granice,
b) ime, prezime i prebivalište fizičkog lica za koje se obavlja prenos gotovine preko
državne granice,
c) iznos, valutu, vrstu i svrhu transakcije i mesto, datum i vreme prelaska državne granice,
d) podatke o tome da li je transakcija bila prijavljena carinskom organu.


Poštanski promet

 

Državljani BiH i strani državljani oslobađaju se plaćanja dažbine za predmete neznatne vrijednosti koje prime iz inostranstva u pismima i poštanskim paketima, u vrijednosti do 50 KM.


1.Oslobađanje se ne primenjuje na:

 

 • alkoholne proizvode;
 • parfeme i toaletne vode;
 • duvan i duvanske prerađevine.

 

Uobičajeno primanje paketa u smislu ovog stava podrazumijeva primanje paketa iz inostranstva jednom u toku sedmice.

Sve informacije u vezi sa putničkim prometom, uključujući i informacije o unosu lovačkog i sportskog oružja u BiH, možete pronaći u:


Nekomercijalno kretanje kućnih životinja preko državne granice Bosne i Hercegovine
 obavlja se u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz I provoz kućnih životinja ("Službeni glasnik BiH", br. 34/12 i 68/12) i drugim propisima koji se odnose

 

Početak

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina