Preskoči veze navigacije
Tehnologija rada
Tehnički preduslovi
Aktuelno
Preuzimanje programa i dokumenata
Spisak verifikovanih programa

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 AKTUELNOSTI

 

26.mart 2014

NAЈAVA PRIVREMENE NEDOSTUPNOSTI INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE CARINA

 

Uprava carina 30.03.2014. godine prelazi na novi centralizovani sistem obrade i  praćenja raspoloživog stanja bankarskih garancija i generalnog obezbeđenja u ''online'' režimu. Takođe, pregled raspoloživog stanja na konkretnom instrumentu obezbeđenja i uvid u sopstvenu analitiku dugovanja, biće omogućen svim zainteresovanim privrednim društvima, podnosiocima instrumenata obezbeđenja, korišćenjem nove web aplikacije.

 

Imajući navedeno u vidu, obaveštavamo vas da će u nedelju 30.03.2014. godine od 10:00 do 14:00 časova, biti nedostupni:

 

1. Svi podsistemi u ISCS-u osim modula CARINSKA PUTNIČKA DEKLARACIЈA
2. Elektronsko podnošenje deklaracija, uključujući i „kućno carinjenje“
3. SMS i IVR servisi za upit u stanje garancije/obezbeđenja


 

26.mart 2014.

 PRELAZAK NA NOVI SISTEM ZA CENTRALIZOVANO PRAĆENJE RASPOLOŽIVOG STANJA BANKARSKIH GARANCIЈA I GENERALNOG OBEZBEĐENJA

Polazeći od potrebe stvaranja uslova da svi privredni subjekti u svakom trenutku imaju pravovremenu informaciju u vezi raspoloživog stanja bankarskih garancija i generalnog obezbeđenja, Uprava carina počev od 30.03.2014. godine prelazi na novi sistem za centralizovanje praćenje navedenih instrumenata obezbeđenja, i to u „online” režimu.


 Prelaskom na navedeni sistem za centralizovano praćenje raspoloživog stanja obezbeđenja, iskorišćenost obezbeđenja će se pratiti u svim carinskim postupcima: stavljanja robe u slobodan promet, tranzit, skladištenje robe ...


 Pregled raspoloživog stanja na konkretnom instrumentu obezbeđenja i uvid u sopstvenu analitiku dugovanja, biće omogućen svim zainteresovanim privrednim društvima, podnosiocima instrumenata obezbeđenja, korišćenjem nove web aplikacije kojoj će korisnici pristupati kvalifikovanim elektronskim sertifikatima.


Servis SMS i IVR ostaje i u novom sistemu (na upit daje informacije o raspoloživom stanju bankarske garancije).

 

Informacije o servisu Analitika stanja bankarskih garancija, možete pogledati OVDE

 

 

 

28.februar 2014.

 

Novi sistem bankarskih garancija – pomeranje roka


 

 Uprava carina Republike Srbije je donela odluku da pomeri rok za prelazak na novi sistem za centralizovano praćenje raspoloživog stanja bankarskih garancija i generalnog obezbeđenja.

 

Odluka je doneta na osnovu sugestija privredne zajednice. Ovo odlaganje pruža mogućnost svim zainteresovanim privrednicima, koji to još nisu učinili, da okončaju neophodnu proceduru i pribave odgovarajuće isprave. Da bi mogli da koriste novi sistem privrednici moraju imati rešenje o odobrenju za upotrebu generalnog obezbeđenja u postupku tranzita, kao odgovarajuće garantne isprave kod poslovnih banaka.

 

Carinska služba će ovoga puta pričekati sa primenom, kako bi se što veći broj zainteresovanih korisnika uključio. Neophodno je da svi oni koji žele da im ova novina bude dostupna, blagovremeno obezbede svu navedenu dokumentaciju i to najkasnije do kraja marta 2014.

 

11.februar 2014.

Uprava carina Republike Srbije u najskorije vreme prelazi na nov sistem za Centalizovano praćenje raspoloživog stanja bankarskih garancija i generalnog obezbeđenja u online režimu.


Saglasno raspisu UC 148-03-030-13-11/5/2011 od 25.11.2011 godine, biće pooštrene kontrole u ISCS-u od trenutka prelaska na novi sistem praćenja bankarskih garancija i generalnih obezbeđenja.

Za postupak tranzita će biti moguće podnositi samo obezbeđenja tipa


 

’ZO’ – Zajedničko obezbeđenje u postupku tranzita i
’PO’ – Potvrda o odustajanju od polaganja obezbeđenja.


Ovo se odnosi na sve vrste tranzitnih ЈCI i za redovne i za pojednostavljene postupke ukoliko je propisano polaganje obezbeđenja u tranzitu: TR, izvozne tranzitne ЈCI vrste C2 (za postupke 51,55,57) i C3 nastale iz izvoznih ЈCI za carinjenje .

 

Garancije tipa SP će se postepeno ukidati a naslediće ih garancije tipa CP.

Molimo vas da upoznate vaše klijente sa novouvedenim kontrolama koje će važiti i u redovnom i u pojednosatavljenim postupcima.


Neophodno je da se u Odobrenjima za izvozno kućno carinjenje, za postupke za koje se zahteva polaganje obezbeđenja u tranzitnom delu, izvrši dopuna Odobrenja unošenjem generalnog obezbeđenja tipa ZO ili PO, u protivnom, kućno carinjenje neće moći da se okonča.

7.februar 2014.

 U  nedelju 09.02.2014.god., u periodu od 08.00 č. do 12.00 č., biće  privremeno onemogućeno elektronsko podnošenje deklaracija iz tehničkih razloga

 

1. jun 2013.

Od 01.06.2013. godine, pri podnošenju zahteva za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 280,00 dinara.  
 
Od 01.06.2013.godine, pri podnošenju zahteva za korišćenje usluge provere stanja bankarskih garancija neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 280,00 dinara.


 

1. jul 2012.

Od 01.07.2012. godine, pri podnošenju zahteva za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 250,00 dinara.
 
Od 01.07.2012.godine, pri podnošenju zahteva za dozvolu testiranja programa za elektronsko podnošenje dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 250,00 dinara.
 
Od 01.07.2012.godine, pri podnošenju zahteva za korišćenje usluge provere stanja bankarskih garancija neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 250,00 dinara.

 
Takse se uplaćuju na račun 840-742221843-57.

 

 

21. maj 2012.

 Od 21. maja 2012. godine Telekom je promenio pristupni kod za Dial VPN za servis elektronskog podnošenja dokumenata, u skladu sa novim planom rasporeda numeracije koji je donela Republička agencija za elektronske komunikacije.


Novi pristupni kod je 072, umesto starog pristupnog koda 042., odnosno novi telefonski broj za ostvarivanje veze sa informacionim sistemom Uprave carina je : 072 150 151.


 

3. oktobar 2011.

Od 01.10.2011. godine, pri podnošenju zahteva za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 240,00 dinara.
 
Od 01.10.2011.godine, pri podnošenju zahteva za dozvolu testiranja programa za elektronsko podnošenje dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 240,00 dinara.
 
Od 01.10.2011.godine, pri podnošenju zahteva za korišćenje usluge provere stanja bankarskih garancija neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 240,00 dinara.
 
Takse se uplaćuju na račun 840-742221843-57. 

 

1. jun 2010.

Od 01.06.2010. godine, pri podnošenju zahteva za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 210,00 dinara.
 
Od 01.06.2010. godine, pri podnošenju zahteva za dozvolu testiranja programa za elektronsko podnošenje dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 210,00 dinara.
 
Takse se uplaćuju na račun 840-742221843-57.

 

15. maj 2010.

Obaveštenje za proizvođače softvera:

Od 15. maja 2010. godine na sajt Uprave carina postavljeno je uputstvo za EPD servis.

 

27. februar 2009.

Spisak verifikovanih programa

 

30. januar 2009.

Obaveštenje za sve korisnike ElSub aplikacije:

Od nedelje, 01.02.2009., za Elektronsko podnošenje potrebno je koristiti najnoviju verziju programa ElSub (ElSub 2009), koju možete preuzeti sa ovog sajta.
 

Da bi instalacija uspela neophodno je da prvo preuzmete .NET Framework 3.5 sa našeg sajta klikom na sledeći link:

 

 DotNetFX35.zip

 

i da ga instalirate, a da nakon toga pokrenete instalaciju programa ElSub pokretanjem fajla Setup.exe. 
 

29. januar 2009.

Od 30.01.2009. godine, pri podnošenju zahteva za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 200,00 dinara.

 

Od 30.01.2009. godine, pri podnošenju zahteva za dozvolu testiranja programa za elektronsko podnošenje dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 200,00 dinara.

 

Takse se uplaćuju na račun 840-742221843-57.

 

28. maj 2008.

Pri podnošenju zahteva za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 170,00 dinara.

 

Pri podnošenju zahteva za dozvolu testiranja programa za elektronsko podnošenje dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 170,00 dinara.

 

Takse se uplaćuju na račun 840-742221843-57.
 

21. maj 2007.

Obaveštavamo sve korisnike elektronskog podnošenja dokumenata koji imaju odobrenje za korišćenje programa koji je izradila Uprava carina (ElSub) da je neophodno da sa sajta Uprave carina preuzmu i instaliraju najnoviju verziju (ElSub ver.16052007) klijentske aplikacije i to zaključno sa 29.05.2007. godine. Napominjemo da će rad sa starom verzijom od 30.05.2007. godine biti onemogućen.

 

10. april 2007.

Obaveštavamo sve korisnike elektronskog podnošenja dokumenata koji imaju odobrenje za korišćenje programa koji je izradila Uprava carina (ElSub) da je neophodno da sa sajta Uprave carina preuzmu i instaliraju najnoviju verziju (ElSub ver.27032007) klijentske aplikacije i to zaključno sa 18.04.2007. godine. Napominjemo da će rad sa starom verzijom od 19.04.2007. godine biti onemogućen.

 

16. avgust 2006.

Obaveštavamo vas da će od 01.09.2006. godine doći do promene u elektronskom podnošenju deklaracija koja obezbeđuje identifikaciju programa koji se koristi. Ova promena ni na koji način ne utiče na dosadašnje funkcionalnosti programa, odnosno po završetku postupka unošenja licencnog broja, može se nastaviti sa radom na dosadašnji način.

 

Danas su svim proizvođačima verfikovanog programa dostavljeni potrebni podaci (elektronskom poštom i dopisom) za preduzeća kojima je direktor Uprave carina rešenjem odobrio elektronsko podnošenje deklaracija, a ona su u prijavi navela da će koristiti program tog proizvođača. Pored toga, svakom korisniku programa Uprave carina su dostavljeni potrebni podaci za njihovo preduzeće. Pored podataka, dostavljeno je i uputstvo za realizaciju potrebnih izmena.

 

Ukoliko se potrebne izmene ne izvrše, pri svakom elektronskom podnošenju od 01.09. 2006. godine će se dobijati kao povratna informacija tekst "Treba da upišete licencni broj".

 

U periodu od 01.09. do 30.09.2006. godine navedena informacija će imati karakter opomene i biće dozvoljeno elektronsko podnošenje deklaracije korišćenjem programa bez upisanog licencnog broja.

 

Od 01.10.2006. godine elektronsko podnošenje deklaracija korišćenjem programa bez upisanog licencnog broja neće biti dozvoljeno.
 

20. mart 2006.

Aktima Uprave carina 01/1.1. broj D-3705/1 i 01/1.1. broj D-3734/1 od 06.03.2006. godine obavešteni ste da će od 20.03.2006. godine biti izvršene promene u ISCS-u, odnosno da će biti pušteni u rad novi, odnosno izmenjeni program za obradu zahteva i odobrenja za posebne carinske postupke iz člana 110. Carinskog zakona.

 

Skrećemo pažnju da je navedenim aktima Uprave carina promenjen način popunjavanja rubrike 44, kao i da su tim promena prilagođene kontrole ЈCI.

 

23. februar 2006.

Na osnovu sugestija korisnika EPD-a, koji koriste dial-up pristup, a u vezi sa nemogućnošću konektovanja, povećan je broj raspoloživih dial-up konekcija sa 25 na 45.

 

Zahvaljujemo se na datim sugestijama i očekujemo da i dalje ukazujete na sve uočene probleme u radu, da bismo na obostrano zadovoljstvo mogli adekvatno i pravovremeno da reagujemo.

 

08. septembar 2005.

Pri podnošenju zahteva za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 150,00 dinara.
 

Pri podnošenju zahteva za dozvolu testiranja programa za elektronsko podnošenje dokumenata neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 150,00 dinara.

 

Takse se uplaćuju  na račun 840-742221843-57.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina