Preskoči veze navigacije
Kako do usluge
SMS
Govorni automat

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

USLUGA PUTEM GOVORNOG AUTOMATA
– INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) -

 

Pregled trenutno raspoloživog stanja sopstvenih garancija putem govornog automata mogu koristiti prijavljeni korisnici u bazi podataka IS UC koji su naveli ovaj tip usluge u rubrici 6 i sa brojeva telefona navedenih u rubrici 6B ili 6V u obrascu Zahteva za pregled trenutnog stanja garancija.
 
Za pregled stanja konkretne garancije korisnik treba da:


- pozove broj 011/201-5800,
- izabere opciju 4,
- izabere opciju 2,

 

prati uputstva govornog automata i unese neophodne podatke: 
 
PIB - PIB registrovanog korisnika, unos dužine (tačno 9 cifara)
BRGAR  - broj garancije, unos dužine (maksimalno 6 cifara)
GODGAR  - godina garancije, unos dužine (tačno 2 cifre), unose se poslednje dve cifre godine
 

Cena poziva govornog automata jednaka je standardnoj ceni telefonskog poziva.


 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina