Preskoči veze navigacije
Kako do usluge
SMS
Govorni automat

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

USLUGA PUTEM PORUKE
- SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) -

 

Pregled trenutno raspoloživog stanja sopstvenih garancija putem poruke mogu koristiti, prijavljeni korisnici u bazi podataka IS UC koji su naveli ovaj tip usluge u rubrici 6 i sa brojeva telefona navedenih u rubrici 6A ili 6V u obrascu Zahteva za pregled trenutnog stanja garancija.

 

Za pregled stanja konkretne garancije korisnik treba da:

 

- pošalje poruku na broj 2377 u sledećem formatu:

 

GAR<>PIB<>BRGAR<>GODGAR

 

GAR - ključna reč
<> - oznaka za razmak između parametara
PIB   - PIB registrovanog korisnika, unos dužine (tačno 9 cifara)
BRGAR   - broj garancije, unos dužine (maksimalno 6 cifara)
GODGAR  - godina garancije, unos dužine (tačno 2 cifre), unose se    poslednje  dve cifre godine

 

Primer slanja poruke: GAR 123456789 123456 14


Cena poruke iznosi 7 (sedam) dinara + PDV.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina