Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

OBAVEZUЈUĆA OBAVEŠTENJA O SVRSTAVANJU ROBE  

 

U skladu sa čl. 19. Carinskog zakona, Uprava carina izdaje Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe (OOS) po Carinskoj tarifi.

 

OOS se izdaje na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog lica, pri čemu se isti:

 

  • može odnositi samo na jednu vrstu robe, i
  • smatra potpunim i urednim ukoliko sadrži elemente navedene u čl. 15. stav 3. tačke 1)-11) Uredbe i sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOS,
      • u zavisnosti od robe, ukoliko je to potrebno, uz zahtev se prilažu proizvođački sertifikati (original i prevod), tehnička dokumentacija, prospekti fotografije, uzorci ili druge isprave koje su na raspolaganju, i koje sadrže podatke neophodne za donošenje odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi.

 

Ukoliko Uprava carina utvrdi da zahtev nije potpun, jer ne sadrži sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOS, može od podnosioca zahteva zatražiti da dostavi podatke koji nedostaju.

 

Rok za izdavanje OOS počinje da teče od trenutka kada Uprava carina raspolaže svim potrebnim podacima za izdavanje OOS.

 

Uprava carina obaveštava podnosioca zahteva da je prihvatila zahtev kao uredan i potpun i u obaveštenju navodi kada počinje da teče rok za za izdavanje OOS.

 

Ukoliko OOS nije bilo moguće izdati u roku od tri meseca od dana prihvatanja urednog zahteva, Uprava carina obaveštava podnosioca zahteva o razlozima kašnjenja i određuje rok u kome smatra da će ga izdati.

 

Spisak roba za koju su izdata OOS možete pogledati OVDE 

 

OOS važi tri godine od dana izdavanja.

 

 Zahtev za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi (OOS)+

 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE OBAVEZUЈUĆEG OBAVEŠTENJA O SVRSTAVANJU ROBE (OOS)

 

Primer pravilno popunjenog zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o svrstavanju robe (OOS) možete videti OVDE i primer tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje OOS možete videti OVDE

 

Kontakt

OBAVEZUЈUĆA OBAVEŠTENJA O POREKLU ROBE  

 

U skladu sa čl. 19. Carinskog zakona, Uprava carina izdaje Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe (OOP).

 

OOP se izdaje na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog lica, pri čemu se isti:

 

  • može odnositi samo na jednu vrstu robe i jedan skup okolnosti koji određuje poreklo robe, i
  • smatra potpunim i urednim ukoliko sadrži elemente navedene u čl. 15. stav 4. tačke 1)-11) Uredbe i sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOP,

Ukoliko Uprava carina utvrdi da zahtev nije potpun, jer ne sadrži sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOP, može od podnosioca zahteva zatražiti da dostavi podatke koji nedostaju.

 

Rok za izdavanje OOP počinje da teče od trenutka kada Uprava carina raspolaže svim potrebnim podacima za izdavanje OOP.

 

Uprava carina obaveštava podnosioca zahteva da je prihvatila zahtev kao uredan i potpun i u obaveštenju navodi kada počinje da teče rok za za izdavanje OOP.

 

OOP se izdaje u roku od 150 dana od dana prihvatanja urednog zahteva.

 

OOP važi tri godine od dana izdavanja.

 

Zahtev za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o poreklu robe (OOP)

 

Kontakt

 

 

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina