Preskoči veze navigacije
eIPR aplikacija
Pravna regulativa
Elektronska baza podataka

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

eIPR aplikacija (aplikacija za elektronsko podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine)


Za pristup aplikaciji kliknite na sledeći link: https://eice.carina.rs/eipr

Šta je to aplikacija za Elektronsko podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine (eIPR aplikacija) ?


eIPR - aplikacija je elektronska usluga koja omogućava podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine putem interneta. Podnošenje Zahteva ovim putem biva dostupno korisnicima, nezavisno od lokacije na kojoj se nalaze, uz mogućnost efikasnije razmene podataka između UCS i korisnika.

Šta eIPR aplikacija omogućava ?


eIPR aplikacija omogućava elektronsko podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.


Ko može biti korisnik usluge eIPR aplikacije ?

Korisnik može biti bilo koje pravno ili fizičko lice koje želi da podnese elektronski Zahtev za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine, a ispunjava opšte uslove za E-poslovanje sa Ministarstvom Finansija-Upravom Carina Republike Srbije, koji su dostupni na strani portala Uprave Carina Republike Srbije http://www.carina.rs/cyr/Servisi/Stranice/ePoslovanje.aspx.

Osnovni preduslovi za korišćenje usluge eIPR aplikacije:


Preduslovi za korišćenje aplikacije za elektronsko podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine su:

Kartica se koristi za digitalno potpisivanje Zahteva, a digitalni potpis je uslov za elektronsko podnošenje zahteva.

  • Prijava kvalifikovanog elektronskog sertifikata zastupnika za regulisanje e-poslovanja

Minimalni tehnički zahtevi za korišćenje eIPR aplikacije su:

  • Personalni računar Intel® Celeron® Processor, radne memorije minimalno 2GB, preporučljivo 4GB ili više
  • Pristup internetu
  • Java verzija 8 Update 151 (build 1.8.0_151-b12) ili novija
  • Internet Explorer 10 ili noviji.

Za pristup aplikaciji kliknite na sledeći link: https://eice.carina.rs/eipr

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina