Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Poseta delegacije carinske administracije Makedonije

utorak, 11 septembar 2018.

U dvodnevnoj poseti Upravi carina Srbije 10. i 11. septembra 2018. godine boravi delegacija carinske administracije Makedonije, što će doprineti sagledavanju načina rada obe administracije i ukazati na to kako da se postojeća saradnja dve službe dodatno razvije.

 

 

Sastanku su u ime Makedonije prisustvovali pomoćnik direktora Igor Milev i načelnici Odeljenja za carinske istrage i Odeljenja za kontrolu trgovinskih društava, Zoran Pavleski i Meliha Paneva, dok je Upravu carina Srbije predstavljala pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu primene carinskih propisa Sonja Lazarević sa najbližim saradnicima.

 

 

Tokom prvog dana vođen je konstruktivni razgovor u vezi  sa nizom pitanja koja se tiču pokušaja raznovrsnih zloupotreba sa kojima se susreću obe administracije i načinima da se bližom saradnjom ti pokušaji još efikasnije sprečavaju.

 

 

S obzirom da je prioritet obe carinske administracije suzbijanje sive ekonomije, razgovaralo se najviše o razmeni informacija što bi dovelo do još boljih rezultata na tom planu. Bilo je reči i o naknadnim kontrolama, svrstavanju robe, analizi rizika i nizu drugih izazova sa kojima se suočavaju obe službe.

 

 

U duhu nedavne posete visokih zvaničnika Srbije i Makedonije graničnom prelazu Preševo- Tabanovce, govorilo se i o uvođenju integrisanog prelaza, tzv. "One stop shop" za šta postoji obostrana zainteresovanost. Obe strane su saglasne da bi takav način rada ubrzao promet putnika i robe, ali da je istovremeno značajno da se nivo saradnje pri kontrolama digne na što viši nivo, čime bi se značajno uticalo na bezbednost obe strane.

 

 

Carinska služba Srbije je kao domaćin upoznala makedonske kolege sa resursima kojima raspolaže, poput Komandnog centra u kome može da se prati kontrola na prelazu, kao i sa sistemom analize rizika na osnovu kog mogu unapred da se izdvoje potencijalno sumnjiva vozila za pregled.

 

 

Posebna pažnja posvećena je problematičnim privrednim subjektima koji robu transportuju preko zajedničke granice, a bave se zloupotrebama, pokušavajući da lažno deklarišu robu i tako zarade na izbegavanju plaćanja dažbina na jednoj ili drugoj strani.

 

 

Na kraju posete delegacije Makedonije konstatovano je da ova i slične posete otvaraju mogućnost za kvalitetniju saradnju carinskih službi i doprinose zajedničkom cilju – očuvanju bezbednosti granice i budžeta obe države.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina