Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Izdavanje OPS sertifikata u Srbiji isto kao u Evropi

sreda, 10 oktobar 2018.

Uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ od 2. do 5. oktobra 2018. godine u Beogradu je održana treća validaciona misija za uzajamno priznavanje OPS sertifikata između CEFTA strana u okviru pilot projekta ''Podrška u trgovinskim olakšicama između CEFTA strana''.

 

 

Podsetimo da je dodatnim protokolom 5 uz CEFTA sporazum, između ostalog predviđeno uzajamno priznavanje OPS sertifikata između CEFTA strana, a zadatak validacionog tima bio je da ocene da li je OPS program u Republici Srbiji usaglašen sa evropskim propisima i praksom.

 

''Јedan od prioriteta Uprave carina je stalni rad na ubrzanju i pojednostavljenju carinskih procedura, čemu u prilog govori činjenica da se u Srbiji u potpunosti sprovode pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture, kućno carinjenje i pojednostavljeni postupak sa ekspresnim pošiljkama. Pored toga, a kao i razlog zbog smo se danas okupili jeste i rad UC na dodeljivanju statusa OPS kompanijama koji su pouzdani i provereni partneri i od kojih se zahteva ispunjenje zadatih kriterijuma koji su postavljeni od strane EU'', istakao je u uvodnom obraćanju pomoćnik direktora – koordinator Veselin Milošević.

 

Predstavnici Odeljenja za Ovlašćene privredne subjekte i pojednostavljene carinske procedure su ispred Uprave carina održali niz prezentacija kako bi validacionom timu na što bolji način predstavili kako OPS program funkcioniše u Republici Srbiji.

 

 

Kao posmatrači u validacionoj misiji učestvovali su predstavnici DG Taxud-a i CEFTA Sekretarijata koji su imali priliku da posete i dve kompanije, Nelt i Hemofarm, koje su nosioci OPS sertifikata u Republici Srbiji.

 

Validacioni tim je poslednjeg dana podneo izveštaj u kome se navodi da je proces izdavanja OPS sertifikata u Republici Srbiji usklađen sa evropskom praksom i da će Srbija biti spremna za međusobno priznavanje OPS sertifikata između CEFTA strana kada budu usvojeni novi Carinski zakon (koji se nalazi u skupštinskoj proceduri) i prateći propisi, usklađeni sa novim Carinskim zakonom EU.

 

Ovakav zaključak validacionog tima je veliki podstrek za Upravu carina i pokazatelj da su načinjeni značajni koraci u primeni evropskih standarda koji predstavljaju uslov za priključenje naše zemlje zajednici evropskih zemalja.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina