Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Potpisan Sporazum o saradnji u carinskim pitanjima između Srbije i Izraela

petak, 12 oktobar 2018.

U Upravi carina Srbije je 12. oktobra 2018. godine potpisan Sporazum o saradnji u carinskim pitanjima između Vlada Republike Srbije i Izraela. Sporazum su na inicijativu Uprave carina Srbije potpisali visoki zvaničnici poreske i carinske administracije dve zemlje čime je ujedno označen i početak saradnje dveju carinskih administracija.

 

 

U ime Izraela Sporazum je potpisala NJ.E. Alona Fišer Kam (Alona Fisher-Kamm), ambasadorka Izraela u Srbiji, u prisustvu  direktora Poreske uprave Izraela Erana Јakova (Eran Yaakov) i direktora Uprave carina Izraela Avrahama Ben-Ardeta (Avraham Ben-Ardete), dok je u ime Vlade Srbije Sporazum potpisao direktor Uprave carina Miloš Tomić.

 

 

Pored direktora, Upravu carina Srbije predstavljali su i pomoćnik direktora- koordinator Veselin Milošević i načelnica Odeljenja za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije Gordana Vidanović.

 

 

Sporazumom se predviđa intenzivnija saradnja administracija dve zemlje koja će omogućiti razmenu iskustava i znanja, novih metodologija rada, a posebno u oblasti suzbijanja carinskih prekršaja, kao i uspostavljanje i održavanje brzih i sigurnih kanala komunikacije za razmenu informacija.

 

 

Potpisani dokument predstavlja okvir za uspostavljanje kvalitetnije saradnje carinskih službi i doprinosi zajedničkom cilju – očuvanju bezbednosti granica i budžeta obe države.

 

 

Predviđeno je da dve carinske administracije razmenjuju iskustva po svim pitanjima koja se tiču poštovanja carinskih propisa, a predstavnici carinske službe Srbije su iskoristili ovu priliku da upoznaju delegaciju Izraela sa resursima kojima služba raspolaže, kao i rezultatima postignutim u prethodnom periodu.

 

 

Podsetimo da je ukupna spoljnotrgovinska razmena sa Izraelom u 2017. godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila preko 59 miliona evra, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila gotovo 69%.  Trend povećanja robne razmene između dve zemlje primetan je i u 2018. godini, jer je za prvih 9 meseci ostvarena razmena gotovo identična onoj koja je postignuta tokom cele 2017.

 

 

Na kraju posete konstatovano je da je potpisivanjem Sporazuma načinjen prvi korak, te da se u predstojećem periodu očekuje dinamičan razvoj međusobnih odnosa na obostrano zadovoljstvo.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina