Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Putnici bez zadržavanja na granicama pred Vaskrs

četvrtak, 25 april 2019.

Dobra vest za sve putnike koji srpsku granicu prelaze danas je da pred Vaskrs u putničkom prometu nisu zabeležena zadržavanja duža od sat vremena.

 

 

Za sada su na svim prelazima čekanja za putnike gotovo neosetna, mada se u popodnevnim satima broj vozila na izlazu iz zemlje povećao, posebno na prelazima koji vode ka Hrvatskoj, Mađarskoj i BiH.

 

 

Dok je stanje u putničkom prometu zadovoljavajuće, prizori sa terminala pokazuju da kolone kamiona na prelazima ka Hrvatskoj i Mađarskoj ne jenjavaju.

 

 

Na Batrovcima su zbog usporenog rada pograničnih službi susedne Hrvatske duge kolone kamiona i puna međuzona uobičajeni prizor, pa se tako tokom današnjeg dana na izlazu iz zemlje u teretnom prometu čeka do 6 sati.

 

 

Na obližnjem Šidu se iz istog razloga na izlaznoj strani čeka oko 3 sata, o čemu svedoči puna međuzona, dok na ulaznoj zadržavanja traju do sat vremena.

 

 

Zbog usporenog rada mađarskih pograničnih službi, teretni saobraćaj je na prelazu Horgoš i dalje otežan, a čekanja na izlazu iz Srbije traju do 6 sati. Na obližnjoj Kelebiji kamioni čekaju oko 5 sati na izlaznoj strani, dok gužvi na ulazu u Srbiju nema.

 

 

U odnosu na jučerašnji dan, kada se na izlazu iz zemlje čekalo 4 sata, situacija u teretnom saobraćaju na prelazu Vatin je normalizovana.

 

 

Na tom prelazu, kao i na Gradini, Preševu, Gostunu i Sremskoj Rači, zadržavanja su neosetna, pa za putnike traju maksimalno do sat vremena, a slična situacija je i u teretnom saobraćaju.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina