Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Važna su nam iskustva italijanske carine

ponedeljak, 10 jun 2019.

Sve italijanske kompanije u Srbiji su izvozno orijentisane, pa je to bila jedna od tema za razgovor sa Milošem Tomićem v.d. direktorom Uprave carina Srbije, a bilo je reči i o uvozno - izvoznim procedurama, propisima i saradnji sa italijanskim kolegama. 

 

 

Koje su najveće prepreke po pitanju carinske procedure uvoza?


Uprava carina ima puno razumevanje za činjenicu da su privrednici iz EU zaboravili šta znači carina, jer odavno nemaju granice i imaju slobodan protok robe, međutim to ne znači da zbog toga možemo da ukinemo carinsku proceduru. U susretu sa našom administracijom, gde je još uvek potrebna dokumentacija da bi uvoz bio odobren, dok je za neke robe neophodna i posebna dozvola ili uverenje – dešava se da dolazi do nesporazuma ili nenamernih propusta koji potom produžavaju postupak. Zbog toga je potrebno da svi oni koji su zainteresovani za saradnju dobro prouče uslove pod kojima se njihova poslovna zamisao na najefikasniji mogući način može realizovati.

 

Koje mere planira da poduzme država kako bi se olakšao protok robe i usluga?


Da bi unapredila odnose sa poslovnom zajednicom, Uprava carina je nastavila da izdaje odobrenja za primenu pojednostavljenih carinskih postupaka kompanijama koje posluju savesno i u skladu sa zakonom, čime je omogućeno njihovo efikasnije i ekonomičnije poslovanje. Pojednostavljene postupke počeli smo da primenjujemo u jesen 2010. godine i do danas broj kompanija koje ih primenjuju neprestano raste. Od 2014. godine uveden je i status Ovlašćenih privrednih subjekata, čime se stvara partnerski odnos privatnog i javnog sektora. Carinska služba je pre tri godine automatizovala tranzit, čime je omogućila da se roba iz Evropske unije, zemalja EFTA, Turske i Makedonije kroz Srbiju prevozi na osnovu elektronske deklaracije, čime je za tranzit robe granica praktično prestala da postoji. Predstoji nam uvođenje sistema automatizovanog uvoza i izvoza na principima elektronskog, odnosno poslovanja bez papira, čime će i ovaj segment carinskog poslovanja biti potpuno usklađen sa EU standardima. Pripremna faza za uvođenje automatizacije u carinske postupke biće okončana u septembru 2019. godine, dok je plan da potpuna automatizacija zaživi od 2023. godine.

 

Kakva je saradnja naše Uprave carina sa carinskim organima u Italiji i relevantnim institucijama? Imamo li neke zajedničke projkete?


Uprava Carina Srbije kontinuirano razvija dobru saradnju sa Italijanskom agencijom za carinu i monopol koja se zasniva na Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i Sporazumu o uzajamnoj administartivnoj pomoći u sprečavanju, istragama i suzbijanju carinskih prekršaja potpisanog na nivou dve Vlade u novembru 2010. godine. Krajem juna 2012. godine stupio je na snagu i Memorandum o razumevanju između Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Italijanske agencije za carinu i monopol koji zauzima značajno mesto u biletaralnoj saradnji, jer se odnosi na operativnu saradnju. Tim dokumentom su postavljeni visoki ciljevi: jačanje carinskih kontrola, poboljšanje carinskog sistema upravljanja rizikom, razmenu iskustava, najbolje prakse i informacija u cilju ostvarivanja optimalnijeg okruženja za kontrolu primene propisa i olakšavanja trgovine, kao i odobravanje pogodnosti za privredne subjekte čije je poslovanje usaglašeno sa zakonom.

Uprava carina Srbije ostvaruje uspešnu saradnju sa carinskom službom Italije i kroz razmenu obaveštajnih informacija, podataka o robi, carinskim postupcima i učesnicima u njima, kao i kroz razmenu dokumentacije. Razmena informacija se pre svega odnosi na proveru pošiljaka robe, pravnih i fizičkih lica u kontekstu umešanosti u konkretne carinske prekršaje, ali i proveru zbog sumnje u krijumčarenje.

Od 2008. godine do danas realizovano je 6 projekata kroz koje se razvila aplikacija za sistemsku elektronsku razmenu informacija (SEED) na zapadnom Balkanu. Vodeća institucija na svim projektima bila je italijanska Carinska administracija, koja je poslednja 4 projekta realizovana kroz višekorsničke IPA projekte. Osim SEED kroz ove projekte kreirana je i INES+ aplikacija za zaštitu prava intelektualne svojine. Ona pruža korisnicima uvid u jedan od evropskih carinskih sistema, a u isto vreme omogućava potpuno elektronsko poslovanje Uprave carina sa pravnim zastupnicima nosilaca prava intelektualne svojine u Srbiji.

Iskustva i metodologija italijanske carine doprinele su uspostavljanju bolje i efikasnije saradnje između Uprave carina i Poreske uprave sa drugim državnim organima i poslovnom zajednicom u sprečavanju poreskih utaja i prevara u oblasti međunarodne trgovine zahvaljujući tvining projektu koji je realizovan u saradnji sa  Poreskom upravom Republike Srbije i Italijanskom carinskom i monopol agenicijom kao tvining partnerom. Projekat vredan 1,4 miliona evra realizovan je od avgusta 2011. do februara 2013. godine, a finansirala ga je EU u okviru programa IPA 2008.

 

 

Prema carinskim statistikama koji su proizvodi najzastupljeniji u izvozu i uvozu  Italija -Srbija u toku 2018. godine?


Italija važi za jednog od najvećih trgovinskih partnera Srbije o čemu svedoči i podatak da je ukupna trgovinska razmena naše dve zemlje u 2018. godini dostigla vrednost od preko 3,6 milijarde evra.

Ukoliko posmatramo period od uvođenja pojednostavljenih postupaka u oktobru 2010. godine do danas, razmena se povećala više nego dvostruko.

Kada govorimo o zastupljenosti određenih vrsta roba, u Italiju najviše izvozimo automobile, proizvode od gvožđa, obuću, čarape i gume, dok iz nje najviše uvozimo – kožu, motorna vozila za prevoz robe, predivo, kao i putničke automobile.

 

Koja je uloga Uprave carina Srbije u daljem približavanju Srbije ka EU? U kojoj meri smo uskladili zakonodavstvo sa EU, šta je još ostalo da uradimo?


Carinska služba Srbije ima značajno mesto u procesu približavanja Srbije EU. Naime, mi aktivno učestvujemo u radu nekoliko pregovaračkih poglavlja, imajući u vidu fiskalnu, zaštitnu i bezbednosnu ulogu koju carinska služba ima u društvu i iz kojih proizilaze brojne nadležnosti.

Za carinsku službu Srbije svakako je najvažnije Pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija. Srbija i EU su 2014. godine uspešno okončale fazu analitičkog pregleda zakonodavstva, tzv. skrininga, u ovom pregovaračkom poglavlju. Na osnovu skrining izveštaja, osnovne ocene i preporuke EK da je zakonodavstvo u Srbiji u oblasti carinske unije u velikoj meri usaglašeno sa pravnim tekovinama EU, pregovori u ovom poglavlju otvoreni su 2017. godine.

Zakonska regulativa je gotovo u potpunosti usklađena sa propisima koji važe u EU. Novi Carinski zakon koji je stupio na snagu u decembru 2018., a čija primena počinje 17. juna ove godine u najvećoj mogućoj meri je usaglašen (oko 98%) sa Carinskim zakonom EU i zasniva se na unapređenju i pojednostavljenju svih carinskih procedura u svrhu olakšanja spoljne trgovine. On između ostalog predviđa potpuno elektronsko okruženje, kao i nove oblike carinskih pojednostavljenja.

 

Koje preporuke za italijanske kompanije trenutno postoje? Na šta treba da obrate pažnju prilikom uvoza robe u Srbiju?


Osnovna preporuka italijanskim kompanijama bila bi da se dobro informišu, jer je nakon toga sve lako. Uvek postoji mogućnost da se obrate Privrednoj komori Srbije ili Komori italijansko - srpskih privrednika u Beogradu koje pružaju podršku privrednicima kako bi doprineli razvoju ekonomske razmene između naša dva tržišta. Tako unapred mogu da saznaju šta im od dokumenata treba za robu koju imaju nameru da uvoze i koje su specifičnosti carinskih postupaka koji ih očekuju. Sa takvim pristupom, svaki poslovni poduhvat će teći glatko i bez ikakvog zadržavanja.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina