Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Prvo predsedavanje Srbije u Svetskoj carinskoj organizaciji

četvrtak, 16 januar 2014.

Ove godine Srbija je preuzela predsedavanje sednicom Potkomiteta za informacione tehnologije Svetske carinske organizacije (SCO) od Francuske. Ovo je prvo predsedavanje Srbije u Svetskoj carinskoj organizaciji. U ime Srbije sednicom je predsedavala Gordana Vidanović,  savetnik za carinska pitanja u Misiji RS pri EU.

 

 

Predsedavanje je svojevrsno priznanje Upravi carina i samoj Gordani Vidanović koja je pre dolaska na mesto carinskog atašea u Misiji RS pri Evropskoj uniji u Briselu, radila u Sektoru za informacione tehnologije UC.

 

 

Potkomitet za informacione tehnologije nadležan je za iniciranje aktivnosti i studija u oblasti informatike u carinskom poslovanju u cilju ostvarivanja većih olakšica u trgovini, povećanja efikasnosti carinskih kontrola i identifikovanja načina za unapređenje postojećih informacionih sistema kao i smanjenja troškova.

 

 

Na 66. sednici Potkomiteta, održanoj u Briselu, sedištu Svetske carinske organizacije, 16. i 17. januara 2014. godine,  ključne teme sastanka bile su:
• SCO Model podataka
• Јedan šalter
• Smernice za informacione i komunikacione tehnologije sedmog poglavlja revidirane Kjoto konvencije.

 

U kontekstu kapaciteta carinske službe Srbije, zanimljivo je napomenuti da je na navedenoj Sednici, izlaganje imala i Milena Budimirović, naša bivša koleginica. Milena Budimirović iz Sekretarijata SCO je prisutne izvestila o zaključcima sa sastanka Kontakt komiteta SCO/SPU (Svetska poštanski savez), kao i o aktuelnim događajima u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina